Poročilo o razvoju 2014
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

Poročilo o razvoju 2014 Boštjan vasle Rotija kmet zupančič Lidija apohal vučković. ljubljana , 9. maj 2014. Premiki na področju stroškovne konkurenčnosti. Realni stroški dela na enoto proizvoda (dodane vrednosti).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wilmet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Poro ilo o razvoju 2014 bo tjan vasle rotija kmet zupan i lidija apohal vu kovi

Poročilo o razvoju 2014

Boštjan vasle

Rotija kmet zupančič

Lidija apohal vučković

ljubljana, 9. maj 2014


Premiki na podro ju stro kovne konkuren nosti
Premiki na področju stroškovne konkurenčnosti

Realni stroški dela na enoto proizvoda (dodane vrednosti)

Vir: Eurostat; preračuni UMAR. Opomba: * Menjalni sektor vključuje industrijo (brez gradbeništva), trgovino, transport, gostinstvo, informacijsko-komunikacijske dejavnosti in kmetijstvo.


V 2013 prvo pove anje tr nega dele a od za etka krize
V 2013 prvo povečanje tržnega deleža od začetka krize

Vir: UnitedNations, preračuni UMAR. Opomba: * Za leto 2013 ocena na osnovi podatkov WTO.


V krizi najve ji padec tr nega dele a proizvodov z nizko dodano vrednostjo
V krizi največji padec tržnega deleža proizvodov z nizko dodano vrednostjo

Vir: UNCTAD; preračuni UMAR.


Struktura izvoza postopno postaja bolj konkuren na
Struktura izvoza postopno postaja bolj konkurenčna

Vir: Handbook of statistics 2007–2008 (UnitedNations), 2007; UnitedNationsCommodity trade statistics database, 2013; preračuni UMAR. Opomba: Razvrščanje proizvodov v posamezne skupine temelji na metodologiji Združenih narodov (TradeandDevelopmentReport, 2002). Klasifikacija ne razvršča vseh proizvodov, zato seštevek deležev vseh skupin ni enak 100.


Pove ujejo se vlaganja v dejavnike inovacijske sposobnosti
Povečujejo se vlaganja v dejavnike inovacijske sposobnosti

Vir: SURS, Eurostat, MF. Opomba: Davčna olajšava za vlaganja v RRD je bila uvedena leta 2006 v višini 20%, leta 2010 se je zvišala na 40 % in leta 2012 na 100 %.


Rast tevila raziskovalcev in terciarno izobra enih
Rast števila raziskovalcev in terciarno izobraženih

Vir: SURS, Eurostat. Opomba: * Število v ekvivalentu polnega delovnega časa.


Inovacijska dejavnost pa e precej zaostaja za eu
Inovacijska dejavnost pa še precej zaostaja za EU

Vir: Eurostat, EPO, OHIM; preračuni UMAR.
Razmere na trgu dela v 2013 e bolj zaostrene
Razmere na trgu dela v 2013 še bolj zaostrene

Vir: SURS, ZRSZ, preračuni UMAR.


Problem brezposelnosti mladih vse ve ji
Problem brezposelnosti mladih vse večji

Vir: ZRSZ, MIZŠ, Eurostat, preračuni UMAR.


Po lanskih spremembah nekoliko ve ja fleksibilnost trga dela
Po lanskih spremembah nekoliko večja fleksibilnost trga dela

Vir: OECD. Opomba: SI-2014 označuje vrednost indeks za Slovenijo po uveljavitvi sprememb. EPR je indeks varovanja redne zaposlitve v primeru individualne odpovedi.V zadnjih dveh letih ob uten padec razpolo ljivega dohodka gospodinjstev
V zadnjih dveh letih občuten padec delarazpoložljivega dohodka gospodinjstev

Vir: SURS.


Minimalna pla a raste bistveno hitreje kot povpre na
Minimalna plača raste bistveno hitreje kot povprečna dela

Vir: SURS, MDDSZ, AJPES, preračuni UMAR.


Minimalna pla a in socialni transferji mo no vplivajo na nizko dohodkovno neenakost
Minimalna plača in socialni transferji močno vplivajo delana nizko dohodkovno neenakost

Vir: Eurostat.Stagnacija v dostopnosti javnih storitev
Stagnacija v dostopnosti javnih storitev dela

Vir: SURS, Eurostat, preračuni UMAR.


Zadovoljstvo z ivljenjem in zaupanje v institucije upadata
Zadovoljstvo z življenjem in zaupanje v institucije upadata dela

Vir: Eurobarometer, Politbarometer. Opomba: Pri Politbarometru so povprečja izračunana na podlagi povprečij za posamezne institucije in na podlagi povprečij za posamezna leta. * v politični sistem smo uvrstili vlado, državni zbor, predsednika vlade in politične stranke.


Poro ilo o razvoju 2014 bo tjan vasle rotija kmet zupan i lidija apohal vu kovi

Poročilo o razvoju 2014 dela

ljubljana, 9. maj 2014