Magn zium m tus a skute nost
Download
1 / 42

- PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Magnézium mýtus a skutečnost. Jan Bartoušek Neurologická klinika. Deficit magnézia Jde o mýtus ? Nebo jde o skutečnost?. Co je tetanie? Jde o deficit Mg? Jde o psychiatrické onemocnění? Proč tetanie je v některých oblastech častá a jinde neexistuje?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - umeko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Magn zium m tus a skute nost

Magnéziummýtus a skutečnost

Jan Bartoušek

Neurologická klinika


Deficit magn zia jde o m tus nebo jde o skute nost

Deficit magnéziaJde o mýtus ?Nebo jde o skutečnost?

Co je tetanie?

Jde o deficit Mg?

Jde o psychiatrické onemocnění?

Proč tetanie je v některých oblastech častá a jinde neexistuje?


Komu pat pacient s tetani neurologovi psychiatrovi internistovi nebo vyhodit z ambulance
Komu patří pacient s tetanií?Neurologovi?Psychiatrovi?Internistovi?Nebo vyhodit z ambulance?

 • Jde o nemocného člověka nebo simulanta či hysterickou osobnost?

 • To je problém, kterým se budeme dnes zabývat, to je otázka, kterou se pokusím nyní řešit.


Magn zium m tus a skute nost

Tetanie

Panická

porucha

Neuróza


Nyn budou n sledovat fakta o deficitu mg z literatury i vlastn ch zku enost

Nyní budou následovat fakta o deficitu Mg z literatury i vlastních zkušeností

Magnéziummýtus a skutečnost


Fakta
Fakta vlastních zkušeností

 • Magnézium je nepostradatelným prvkem v lidském organismu, jehož klinický význam se dnes široce uznává.

 • Jeho deficit se nejčastěji projeví jako tetanie.

 • Jde o onemocnění jehož frekvence neustále narůstá.

 • V současnosti lze odhadnout, že minimálně 50% české populace má deficit hořčíku.


Fakta1
Fakta vlastních zkušeností

 • 10% populace má tetaniformní potížetakového stupně, že jim činí problémy v každodenním životě a vyžadují lékařskou péči.

 • V praxi to znamená, že tetaniků, kteří vyžadují léčbu je 2 x více než diabetiků.


Klinick charakteristika tetani
Klinická charakteristika tetanií vlastních zkušeností

 • Tetanie je syndrom charakterizovaný stavem zvýšené dráždivosti centrálního i periferního nervstva s největšímpostižením na tonigenních strukturách.

 • V popředí klinického obrazu jsou projevy zvýšené nervosvalové dráždivosti a často ipříznaky centrálně nervové a nezanedbatelný počet pacientů má potíže kardiologického nebo gastroenterologického charakteru.


Tetanie historie
Tetanie vlastních zkušenostíhistorie

 • Tetanické projevy jsou popsány více než 100 let.

 • První elektrofyziologické studie byly provedeny v letech 1943 a 1944 Kugelbergem a Turbinem.

 • Z uvedených let pochází elektrofyziologický popis onemocnění, kdy byly poprvé popsánycharakteristické multiplety.

 • Jde o spontanní výboje motorickéjednotky nebo její části.


Elektrofyziologick charakteristika
Elektrofyziologická charakteristika vlastních zkušeností

 • Multiplet jeo spontanní výboj motorické jednotky nebo její části.

 • Trvání multipletů je obvykle 5 - 15 ms.

 • Frekvence výbojů je od ojedinělých až po 10 Hz.

 • Vnitřní frekvence multipletů je 100 - 250 Hz.


Klinick projevy
Klinické projevy vlastních zkušeností

 • Příznaky jsou společné všem formám tetanie a tvoří tetanický syndrom.

 • Jsou přítomny sensitivní senzace na obličeji a končetinách, eventuálně pocit tlaku na hrudníku spojený s dušností, arytmií nebo břišní symptomatologií, vzácně se může vyskytnout i urologické potíže.


Tetanick z chvat
Tetanický záchvat vlastních zkušeností

 • Subjektivně začíná pocitem nevolnosti mnohdy spojený i s pocitem úzkosti.

 • V další fázi se dostaví mravenčení nakončetinách spojené s pocitem tuhnutí a napínání svalů, které se může rozvinout až do pocitu omezení volního pohybu.

 • Při uvedených sensitivních projevech dochází ke snížení povrchové i hluboké citlivosti.

 • Vyvrcholením tetanického záchvatu jsou tonické křeče na končetinách,

 • Vědomí je zásadně neporušeno.


Zn mky zv en nervosvalov dr divosti
Známky zvýšené nervosvalové dráždivosti vlastních zkušeností

 • Poklepem na pes anserinus n.facialis se vybaví Chvostkův příznak.

 • Poklepem na n.radialis uprostřed paže vyvoláme dorsální flexi ruky - Nothmanův příznak.

 • Při podráždění n.ulnaris v sulcus ulnaris vyvoláme flexi ruky a prstů - Dejerine Bechtěrevův příznak.

 • Poklepem na zevní úhel orbity vyvoláme bleskovou kontrakci m.orbicularis oculi - Weissův příznak.


Zn mky zv en nervosvalov dr divosti1
Známky zvýšené nervosvalové dráždivosti vlastních zkušeností

 • Zvláštní postavení v diagnostice tetanie má komprese paže tonometrem tlakem minimálně o 50 mm Hg vyšším než systolický, kdy do pěti minut dochází ke křeči horní končetiny typu porodnické ruky a takto se projevuje manifestní tetanie - Trousseauův fenomen.

 • Stejný mechanismus používáme i na vyšetření latentní tetanie, kdy l0 minut ischemizuje paži tonometrem tlakem minimálně o 50 mm Hg vyšším než systolický a tak provokujeme generaci multipletů v postischemické fázi.


Loha magn zia v organismu
ÚLOHA MAGNÉZIA V ORGANISMU vlastních zkušeností

 • Lidské tělo obsahuje celkem 20 - 30 g hořčíku.

 • V žádném případě tedy není stopovým prvkem.

 • Celkovým množstvím představuje čtvrtý nejčastější kationt v lidském těle a druhý nejčastější intracelulární kationt po K+.


Loha magn zia v organismu1
ÚLOHA MAGNÉZIA V ORGANISMU vlastních zkušeností

 • Většina hořčíku se nachází v organismu ve formě vázané v kostech a tato cca 60% většina hořčíku je velmi málo pohyblivá

 • Největší koncentrace hořčíku je ve tkáních s největší metabolickou aktivitou. ( mozek, srdce, ledviny a játra ) Zde je obsaženo asi 40% veškerých zásob hořčíku v takzvané pohyblivé a metabolicky vyměnitelné formě.


Extracelul rn prostor
Extracelulární prostor vlastních zkušeností

 • 1 procento magnézia se nachází v extracelulárním prostoru.

 • Pouhé 0.3% hořčíku se nachází v krevním séru, kde za fyziologických podmínek je v koncentraci 0.7 - 1.0 mmol/l.


Extracelul rn prostor1
Extracelulární prostor vlastních zkušeností

 • Sledování pouze sérové hladiny hořčíku není správné a je spolehlivější monitorovat hladinu v erytrocytech, ale ani ta však není přímo úměrná hladině hořčíku ve tkáních, nejpřesnější je stanovení hořčíku v tkáňových makrofázích.

 • Jen pro výzkumné účely se používá stanovení intracelulár. Mg magnetickou spektroskopií, zvláště v mozku.


Prakticky dostupn objektivn detekce deficitu mg
Prakticky dostupná objektivní detekce deficitu Mg vlastních zkušeností

 • Pouze EMG


Metabolick v znam ho ku
Metabolický význam hořčíku vlastních zkušeností

 • Aktivuje cca 300 významných enzymů.

 • Při stresu se uvolňuje do cytoplazmy, odkud přechází do krve a ve zvýšené míře se ledvinamivylučuje do moči a tak vzniká hypomagnezinémie ve stressu.

 • Resorpce v tenkém střevě je nepřímo úměrná podané dávce a rozmezí resorpce činí 24-76% (Reinhardt 1988).

 • Resorpce je podobně jako resorpce vápníku ovlivněna parathormonem a vitamínem D.


Magn zium m tus a skute nost
DENNÍ SPOTŘEBA HOŘČÍKU vlastních zkušeností RDA (recommended dietary allowance - USA 1990 ) a BMA (British Medical Association 1991 )

 • u zdravých lidí:

 • ženy 300mg,muži 350mg achlapci 15-18let 400mg

 • zvýšené dávky:

 • v těhotenství a kojení 450mg

 • u výkonnostních sportovců až 500-700mg

 • při velké fyzické námaze, stressu, malabsorpci

 • u alkoholiků a cirhotiků minimálně 500 mg denně


P irozen zdroj ho ku v r nen
Přirozený zdroj hořčíku v ČR není vlastních zkušeností

 • Největší obsah Mg má listová zelenina, dále ořechy, hrubá obilná mouka, ale ta v ČR je Mg téměř prostá a zde je náš specificky český problém.

 • Sójové boby, mořské ryby a tropické ovoce nejsou tak často na jídelníčku, aby deficit napravily.

 • Nezbývá než Mg doplnit medikamentózně.


Obsah mg v potravin ch v zkumn stav obiln sk v krom i
Obsah Mg v potravinách vlastních zkušeností Výzkumný ústav obilnářský v Kroměříži

 • Mezi roky 1871 (100%) a 1990 byl pokles obsahu Mg o 28 - 50% dle jednotlivých potravin.

 • Poklesem obsahu Mg v potravinách vysvětluje pokles Mg půdě.

 • Příčinou je používání hnojiv bez Mg.

 • Podobná situace se zřejmě objevuje v celé východní Evropě a ve Spojených státech. Tomunasvědčuje i literární údaj o výskytu hypomagnezinémie u 10% pacientů přijatých do městských nemocnic v Los Angeles.


Dal zdroje mg
Další zdroje Mg vlastních zkušeností

 • Významným zdrojem Mg je tvrdá pitná voda.

 • Obsah hořčíku v tvrdé vodě je až 90 mg/l (Reinhardt 1988)

 • Obsah hořčíku ve vodě povrchové, z níž se upravuje většina pitné vody je do 20 mg/l .

 • Obyvatelé zásobovaní upravenou povrchovou vodou dostávají méně než 25 % Mg proti obyvatelům zásobovaným tvrdou vodou.


Typy tetani
TYPY TETANIÍ vlastních zkušeností

 • Hypokalcemické tetanie

 • 9 typů

 • Normokalcemické tetanie

 • 4 typy

 • Neurogenní tetanie

 • 2 typy


Hypokalcemick tetanie
Hypokalcemické tetanie vlastních zkušeností

 • 1.Paratyreogenní tetanie

 • 2.Pseudohypopatyreoza

 • 3. Tetanie při poruchách vstřebávání kalcia střevem

 • 4. Tetanie při nedostatečném přívodu kalcia nebo jeho ztrátách

 • 5. Rekalcifikační tetanie

 • 6. Nefrogenní tetanie

 • 7. Tetanie při intoxikaci látkami snižující hladinu Ca

 • 8. Tetanie při esenciální hypoproteinemii

 • 9. Novorozenecká tetanie


Normokalcemick tetanie
Normokalcemické tetanie vlastních zkušeností

 • 1. Alkalotická tetanie

 • 2. Tetanie při poruchách hladiny kalia

 • 3. Tetanie při poklesu magnezia v séru - ČR

 • 4. Tetanie při intoxikacích a infekcích


Neurogenn tetanie
Neurogenní tetanie vlastních zkušeností

 • 1. Neurogenní tetanie u funkčních poruch nervové soustavy

 • 2. Neurogenní tetanie při organických onemocněních centrálníhonervového systému


Vy et en tetani
VYŠETŘENÍ TETANIÍ vlastních zkušeností

 • speciální dotazník dle Steidla

 • čtyři okruhy otázek

 • zjišťujeme selektivně anamnézu tetanie


Prvn okruh ot zek
První okruh otázek vlastních zkušeností

 • bolesti hlavy, mdlobné stavy, subjektivní pocit zvýšené únavy, nespavost, pocit propadávaní, pocit vnitřního chvění, neoddůvodněný strach, zda netrpí epileptickými záchvaty a zda při nevolnosti nemá nutnost hyperventilace.


Druh okruh ot zek
Druhý okruh otázek vlastních zkušeností

 • bolesti a tlak u srdce, bušení srdce,poruchy srdečního rytmu, pocity sevření v hrdle, obtížné polykání spojené s bolestí a bolesti pateře.


T et okruh ot zek
Třetí okruh otázek vlastních zkušeností

 • brnění a mravenčení v končetinách i kolem úst spojené s křečemi horních adolních končetin, potíže při mluvení spojené s křečemi žvýkacích svalů a třes prstů, nesnášení slunění, které je velmi časté u tetaniků.


Tvrt okruh ot zek
Čtvrtý okruh otázek vlastních zkušeností

 • křeče zažívacího traktu, pocit nafouknutí břicha, nevolnost a zvracení, časté lámání vlasůa nehtů, zvýšenou kazivost zubů a cataractu.


Dg tetani
Dg. tetanií vlastních zkušeností

 • Narůstající počet nemocných si vynucuje stálé zvyšovaní počtu EMG vyšetření jak u dospělých tak i u dětí, což není technicky proveditelné.

 • Pokud nemocní trpí příznaky z uvedených okruhů otázek pak je tetanie více než suspektní i bez EMG vyšetření.

 • Tito nemocní vyžadují léčbu i bez EMG.

 • Interním vyšetřením je nutno vyloučit i interníetiologii potíží.


Emg vy et en nen pro dg nezbytn nutn
EMG vyšetření vlastních zkušenostínení pro dg. nezbytně nutné

 • Vyšetření se skládá s ischemického a hyperventilačního testu.


Emg vy et en
EMG vyšetření vlastních zkušeností

 • Ischemický test provádíme kompresí paže manžetou tonometru tlakem o 50 mm Hg vyšším než systolický tlak po dobu deseti minut. Pak v postiischemické fázi trvající pět minut snímáme multiplety.

 • Hyperventilační test provádíme pět minut trvající hyperventilací během níž snímáme multiplety. Neprovádět u epileptiků a starší populace, lze očekávat komplikace.


Emg vy et en1
EMG vyšetření vlastních zkušeností

 • Při kožní snímací technice přikládáme katodu kožní elektrody na bříšku M. Interosseus dorsalis primus a anodu na distální šlachu.

 • Uzemnění se přikládá klasicky na zápěstí.

 • Jako kontaktní gel zcela vyhovuje Mesocain a není nutné používat drahé firemní gely.


Emg vy et en2
EMG vyšetření vlastních zkušeností

 • Nově popsaná technika představuje zcela neinvazivní vyšetřovací metodu, která je navíc citlivější v detekci multipletů než technika jehlová.

 • Vyšší citlivost si vysvětlujeme podstatně větším množstvím vyšetřovaných motorických jednotek než u jehlové elektrody.

 • Pro vyšetřovaného přináší podstatně většíkomfort vyšetření a děti i dospělé zbavuje strachu z vpichu jehly.


L ba tetani denn spot eba ho ku
LÉČBA TETANIÍ vlastních zkušenostíDENNÍ SPOTŘEBA HOŘČÍKU

 • LITERÁRNÍ ÚDAJE

 • RDA - Recommended Dietary Allowance - USA 1990

 • BMA - British Medical Association - Velká Britanie 1991NUTNÁ DENNÍ DÁVKA Mg U ZDRAVÝCH LIDÍ ženy 300mgmuži 350mgchlapci 15-18let 400mg


L ba tetani
LÉČBA TETANIÍ vlastních zkušeností

 • ORIENTAČNÍ CENY DENNÍ DÁVKY Mg A DOPLATKŮ NA DENNÍ DÁVKUNÁKLADY

 • ORDINACE DOPLATEK NA

 • PREPARÁT VÝROBCE NA DEN DENNÍ DÁVKU Mg

 • MAGNE B 6 SANOFI 3,70 Kč 10,55 Kč

 • Mg lactát Medicamenta 6,76 Kč 2,25 Kč

 • MAGNOSOLV ASTA MEDICA 4,24 Kč 1,35 Kč

 • MAGNESIUM 250 MG

 • PHARMAVIT 5,82 Kč 00,00 Kč


Z v r
Závěr vlastních zkušeností

 • V současnosti lze odhadnout, že minimálně 50% české populace má deficit hořčíku.

 • 10% populace má tetaniformní potížetakového stupně, že jim činí problémy v každodenním životě a vyžadují lékařskou péči.

 • V praxi to znamená, že tetaniků, kteří vyžadují léčbu je 2 x více než diabetiků.

 • Tetanie je problém, kterým se budeme muset denně zabývat v našich ordinacích.


D kuji

Děkuji vlastních zkušeností

za pozornost