Download
gymn zium vla im tylova 271 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 PowerPoint Presentation
Download Presentation
GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271

107 Views Download Presentation
Download Presentation

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271

  2. Citrátový cyklus Krebsův cyklus

  3. Vznik acetylkoenzymu A Koenzym A : CoA nebo CoA – SH je složitá sloučenina, která obsahuje ve své molekule zbytky ATP, kys. pantothenové, β-alaninu a cysteinu. Skupina SH je schopna vytvořit makroergní vazbu a vzniká acetyl~S - CoA Acetylkoenzym A vzniká jako meziprodukt metabolismu živin štěpením sacharidů, bílkovin, lipidů, má klíčovou funkci při jejich úplné oxidaci. V mitochondriích se oxiduje až na oxid uhličitý v metabolické dráze, která se nazývá Krebsův cyklus.

  4. Vznik acetylkoenzymu A - rovnice • vzniká např. oxidační dekarboxylací kyseliny pyrohroznové CH3-CO-COOH + HS-CoA + NAD+ → CH3-CO~S-CoA + CO2 + NADH+H+ • může také vznikat β-oxidací mastných kyselin nebo z AMK

  5. Průběh citrátového cyklu

  6. Produkty citrátového cyklu Oxidací jedné molekuly acetylkoenzymu A vzniknou: Dvě molekuly CO2 Jedna molekula ATP 4 molekuly redukovaných koenzymů 3NADH a 1 FADH2 Energetika citrátového cyklu CH3-CO~S-CoA + 3H2O → 2CO2 + 8H + HS-CoA Vzniká jedna makroergní vazba. Vlastní význam je ve spojení s dýchacím řetězcem. Oxidací jedné molekuly NADH vznikají v dýchacím řetězci 3 ATP, oxidací FADH2 vznikají 2 ATP. Celkem: 3 NADH 9 ATP 1 FADH2 2 ATP subst. fosforylace 1 ATP 12 ATP na jednu molekulu acetylkoenzymu A

  7. Význam citrátového cyklu • Cyklus kyseliny citrónové probíhá pouze ve spojení s dýchacím řetězcem. • Konečnými produkty jsou CO2 a H2O. • Oxid uhličitý vzniká převážně při dekarboxylacích v citrátovém cyklu, voda v dýchacím řetězci a teprve při tom se uvolňuje ATP. • Citrátový cyklus funguje také jako spojovací článek mezi různými způsoby odbourávání a syntézy. Je to nejvýznamnější metabolická dráha.

  8. STREBLOVÁ, Eva. Souhrnné texty z chemie II. díl. UK Praha: Karolinum, 2000, ISBN 80-246-0153-2.