Adopsjon til barnets beste
Download
1 / 27

Adopsjon til barnets beste ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Adopsjon til barnets beste ?. Foredrag OPPVEKSTKONFERANSEN 2012 Dr. Marit Skivenes. Grunnprinsipper for det norske barnevernet. Det mildeste inngrepsprinsipp. Det biologiske prinsipp. Barnets beste. S tabilitet i omsorgen. . Stabilitet og kontinuitet i omsorgen. ADOPSJON.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Adopsjon til barnets beste ?' - umeko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Adopsjon til barnets beste

Adopsjontilbarnetsbeste?

Foredrag

OPPVEKSTKONFERANSEN 2012

Dr. Marit Skivenes


Grunnprinsipper for det norske barnevernet
Grunnprinsipper for detnorskebarnevernet

 • Det mildeste inngrepsprinsipp.

 • Det biologiske prinsipp.

 • Barnets beste.

 • Stabilitet i omsorgen.


Stabilitet og kontinuitet i omsorgen
Stabilitetogkontinuitet i omsorgen

 • ADOPSJON


Problem i
PROBLEM I:

 • FLYTTINGER


Problem i1
PROBLEM I:

 • FLYTTINGER

 • 26% av plasserte barn i alderen 0-2 år ble omplassert minst en gang i 2009.


Engelskfostergutt.

Kilde: Dance & Rushton 2005, s. 22.

”Is it like all the other places – they’ll get rid of me and I’ll move on again?”


Problem ii
PROBLEM II:

 • VOKSENLIVET

 • DET GÅR IKKE SÅ BRA MED BARNEVERNSBARNA NÅR DE BLIR VOKSNE


Forskningen viser at barnevernsbarn
Forskningen viser at barnevernsbarn:

 • De har dårligere helse som voksne

 • De har ustabile relasjoner

 • De har mer familieoppløsning

 • Det er flere som blir tenåringsforeldre

 • Det er flere aborter

 • Flere opplever såkalt voldelig død

 • Flere tar selvmord

 • De har laver utdanning

 • Dårlig tilknytning til arbeidslivet

 • Flere som er arbeidsledige

 • De er oftere avhengig av velferdstjenester (sos.stønad, arb.led.trygd)

  Kilder: Bohmann& Sigvardsson, 1979 & 1985; Christoffersen, 1996 & 1999; Heino & Johnsson, 2010; Kristofersen, 2005; Clausen & Kristofersen 2008a, 2008b; Clausen, 2005; Soothill, Christoffersen, Hussain & Francis, 2010.


Kun en av tre har det noenlunde greit som voksne
KUN en avtrehardetnoenlundegreitsomvoksne

KILDE: CLAUSEN OG KRISTOFERSEN 2008, S. 82


Viktige premisser for adopsjon
Viktigepremisser for adopsjon

 • Kun fosterforeldre til et barnevernsbarn som kan adoptere.

 • Det er kun barn som det ikke er sannsynlig kan tilbakeføres til foreldrene som kan adopteres.

 • Adopsjon skal være til barnets beste.

 • Åpen adopsjon er mulig, det betyr at biologiske forelder vil ha retttil kontakt med barnet etter adopsjonen.Sjelden adopsjon brukes i norge1
SJELDEN ADOPSJON BRUKES I NORGE

 • Vedutgangenav 2011 var status at:

 • 3650 BARN SKULLE VOKSE OPP UNDER OFFENTLIG OMSORG


Sjelden adopsjon brukes i norge2
SJELDEN ADOPSJON BRUKES I NORGE

 • Vedutgangenav 2011 var status at:

 • 3650 BARN SKULLE VOKSE OPP UNDER OFFENTLIG OMSORG

 • 17 AV DISSE BLE ADOPTERT


STUDIER AV ADOPSJON VERSUS FOSTERHJEM (INSTITUSJON / BIOLOGISKE FAMILIE) VISER AT ADOPTERTE BARN GJØR DET BEDRE


Studie i dansk metastudie
STUDIE I: Dansk BIOLOGISKE FAMILIE) VISER AT ADOPTERTE BARN GJØR DET BEDREmetastudie

 • All forskning om tema i 11 land i perioden 1977-2006

 • Entydig funn.

 • Når man måler adopterte barn opp mot fosterhjem/institusjon ift til:

  • barns fysiske og kognitive utvikling,

  • barnets oppfatninger om egenverd, og

  • oppførsels- og følelsesmesige problemer,

 • så scorer adopterte barn bedre på samtlige av disse variablene

 • Kilde: Christoffersen, et al, 2007, p. 155.


Studie ii engelsk studie
STUDIE II: BIOLOGISKE FAMILIE) VISER AT ADOPTERTE BARN GJØR DET BEDREEngelskstudie

 • Adopterte barn ift barn i langvarigefosterhjemplasseringer

 • Adopsjon gir:

 • Høyere grad av emosjonell trygghet

 • En sterkere opplevelse av tilhørighet

 • En mer permanent psykososial base

  Kilde: Triseliotis2002, s. 31.


Studie ii engelsk studie1
STUDIE II: BIOLOGISKE FAMILIE) VISER AT ADOPTERTE BARN GJØR DET BEDREEngelskstudie

 • Adopterte barn ift barn i langvarigefosterhjemplasseringer

The mainlimitationof long-term fostering is itsupredictability and theuncertain and ambiguousposition in whichthechildrenfindthemselves.”

Kilde: Triseliotis2002, s. 31.


Studie iii svensk studie
STUDIE III: BIOLOGISKE FAMILIE) VISER AT ADOPTERTE BARN GJØR DET BEDRESvenskstudie

 • 3951 barnevernsbarnerfulgt

 • barna som ble adoptert gjorde det bedre på alle målet variabler:

 • ift grunnskolen,

 • på kognitive tester,

 • utdanningslengde og

 • bruk av velferdstjenester.


Studie iii svensk studie1
STUDIE III: BIOLOGISKE FAMILIE) VISER AT ADOPTERTE BARN GJØR DET BEDRESvenskstudie

 • 3951 barnevernsbarnerfulgt

“The results from ourstudyindicatethatadoptiondoes have strongercompensatorytraits over time compared to long term foster care”

KILDE: Vinnerljungand Hjern s. 1908.


Hvorfor bruker vi ikke adopsjon i norge
Hvorfor BIOLOGISKE FAMILIE) VISER AT ADOPTERTE BARN GJØR DET BEDREbruker vi ikkeadopsjon i Norge?

 • Erdetfagmiljøet?

 • Barnevernarbeiderne?

 • Domstolene?

 • Politisktilbakeholdenhet?

 • Annet?


Adopsjon eller fosterhjem
Adopsjon BIOLOGISKE FAMILIE) VISER AT ADOPTERTE BARN GJØR DET BEDREellerfosterhjem?

Norge

England

U.S.


Adopsjon eller fosterhjem1
Adopsjon BIOLOGISKE FAMILIE) VISER AT ADOPTERTE BARN GJØR DET BEDREellerfosterhjem?

Norge


De som ikke foresl r adopsjon
DE SOM IKKE FORESLÅR ADOPSJON BIOLOGISKE FAMILIE) VISER AT ADOPTERTE BARN GJØR DET BEDRE

 • 40% avnorskesaksbehandlereforeslårikkeadopsjon

Begrunnelsen de gir er at:

 • Vil ikke beslutte adopsjon mot mors vilje

 • I Norge er det ikke vanlig med adopsjon

 • Spiller ingen rolle for gutten om han er adoptert eller ikke

 • Kilde: Skivenes & Tefre 2012.


H yesterett
Høyesterett BIOLOGISKE FAMILIE) VISER AT ADOPTERTE BARN GJØR DET BEDRE

 • Adopsjonsdom i 2007 om 9 åriggutt

Dommen avsluttes med følgende ord fra førstevoterende:

”Som det har gått frem, er mitt syn at fylkesnemndas vedtak om å frata foreldrene foreldreansvaret og gi samtykke til adopsjon må opprettholdes. Jeg vil gjengi den sakkyndiges avslutningsord om hva samfunnet kan formidle til C (gutten) gjennom dommen i Høyesterett;

et samtykke til adopsjon innebærer « å anerkjenne hans fulle rett til å være barn av sine foreldre ».

 • Kilde: Rt2007, p. 9.


Den europeiske menneskerettighetsdomstolen
Den BIOLOGISKE FAMILIE) VISER AT ADOPTERTE BARN GJØR DET BEDREEuropeiskeMenneskerettighetsdomstolen

 • Adopsjonsdommenfra 2007 ankettil Strasbourg

 • Adopsjonsbeslutningenblirstående.

 • StrasbourgdomstolenharikkenoeåutsettepåHøyestedommenav 2007.

 • Tvertimot, detslåes fast at avgjørelsener:

  “supported by relevant and sufficient reasons and …proportionate to the legitimate aim of protecting A`s (guttenpå 9 år) best interests”

  Kilde: Aune mot Norge, klagenr. 52502/07, dom av 28. oktober 2010


Det BIOLOGISKE FAMILIE) VISER AT ADOPTERTE BARN GJØR DET BEDREerikke den norskevelferdsstatenverdig at kun en avtrebarnevernsbarnhardetgreitsomvoksen


KONTAKTINFORMASJON: BIOLOGISKE FAMILIE) VISER AT ADOPTERTE BARN GJØR DET BEDRE

[email protected]

Meromforskningsprosjektene her:

http://www.hib.no/avd_ahs/fou/childwelfare.asp


ad