1 / 7

Kliima 2

Gümnaasiumi loodusgeograafia. Kliima 2. Peamised tuuled. Passaadid ja läänetuuled Mussoonid Briisid (merebriis ja maabriis) Mäe- ja orutuuled Föön – Alpides El Ni ň o – ilmastiku kõrvalekalle tavapärasest  teke Vaiksel ookeanil, mõju üle maailma. Peamised õhumassid.

umed
Download Presentation

Kliima 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Gümnaasiumi loodusgeograafia Kliima 2

  2. Peamised tuuled Passaadid ja läänetuuled Mussoonid Briisid (merebriis ja maabriis) Mäe- ja orutuuled Föön – Alpides El Niňo – ilmastiku kõrvalekalle tavapärasest  teke Vaiksel ookeanil, mõju üle maailma

  3. Peamised õhumassid. Arktiline õhk- külm ja kuiv Parasvöötme mereline – niiske... Parasvöötme kontinentaalne - kuiv.... Troopiline mereline – soe ja niiske Toopiline kontinentaalne – palav ja kuiv Ekvatoriaalne – kuum ja niiske Antarktiline õhk – eriti külm ja kuiv

  4. Atmosfäärifrondid Front – kitsas eraldusvöönd kahe erinevate omadustega õhumassi vahel Statsionaarne ehk püsiv front Soe front – soojem õhumass liigub külmemale peale Külm front – külm õhk liigub soojemale alla.

  5. Tsüklonid ja antitsüklonid Tsüklonid Kujunevad Frontidel ookeani kohal Liiguvad läänest itta Eesosas kagu ja lõunatuuled  soe ilm Tagaosas loodest ja põhjast  külm ilm Alguse ja lõpuga kaasnevad sademed Antitsüklonid Suvel – päikeseline ja soe ilm Talvel – külm Kuiv!!! 60º

  6. Külm front Külma õhu pealetung maalähedases kihis Rünksajupilved Paduvihm ja äike Temperatuur langeb järsult Tuul pöördub loodesse ja põhja Ilm soojas ja külmas frondis • Soe front • Taevas pilve • Õhk jahtub aeglaselt • Lauspilvisus • Vihm/ lumi, tuisk • Talvel jäide ja sula • Lõpuks soe õhk ka maapinnale Sajuala frondi ees Sajuala frondi taga

  7. Töö õpikuga Õp. Lk. 45 – 50 Ülesanded lk. 50 : ülesanne 2 ja 3

More Related