kabaret erven sedma n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KABARET ČERVENÁ SEDMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KABARET ČERVENÁ SEDMA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

KABARET ČERVENÁ SEDMA - PowerPoint PPT Presentation

umay
408 Views
Download Presentation

KABARET ČERVENÁ SEDMA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KABARET ČERVENÁ SEDMA

 2. CO JE KABARET: • ve francouzštině slovo KABARET původně označovalo HOSPODU, KRČMU nebo KAVÁRNIČKU • původně se tak nazývaly scény, na kterých herci nebo sami autoři předváděli různá literární či hudební čísla • obvykle se tak dělo v nějakém pohostinském zařízení. • v 80. letech 19. století se KABARET vyvinul jako svébytný žánr zábavného divadla • do našich zemí přinášeli zprávy o existenci kabaretů především čeští umělci, kteří studovali v MNICHOVĚ nebo PAŘÍŽI

 3. VZNIK KABARETU ČERVENÁ SEDMA: • současně, avšak nezávisle na profesionálním kabaretu LUCERNA, začalo v prosinci roku 1909 v PRAZE působit také amatérské sdružení vysokoškolských studentů pod názvem ČERVENÁSEDMA • ČERVENÁ SEDMA se v průběhu několika dalších let stala slavným kabaretem, kterým prošla řada známých českých umělců té doby

 4. TAJEMSTVÍ NÁZVU: • název kabaretu je odvozen od jména zakladatele Jiřího ČERVENÉHO, který byl nejen výborným klavíristou, ale také skladatelem, textařem, zpěvákem, konferenciérem i hercem • fotografie Jiřího ČERVENÉHO 1] • druhá část názvu vychází z počtu lidí, kteří tehdy tvořili partu nadšenců okolo ČERVENÉHO, k těm nejznámějším patřili například spisovatel Eduard BASS, který oplýval reportérskou pohotovostí a humorem, či kapelník, hudebník, skladatel, pianista a zpěvák R. A. DVORSKÝ, který pro kabaret napsal množství tanečních písní ovlivněných jazzem

 5. KABARET ČERVENÁ SEDMA: • největší slávu zažil tento kabaret v období kolem 1. světové války. • roku 1916 přestali členové kabaretu za svým publikem dojíždět, když se soubor nastěhoval do nově vzniklého divadélka ROKOKO • ještě před 1. světovou válkou se ČERVENÁ SEDMA zprofesionalizovala • roku 1918 se kabaret přestěhoval do hotelu CENTRAL v pražské HYBERNSKÉ ulici, kde později vzniklo KOMORNÍ DIVADLO • repertoár kabaretu tvořila směs písní, kupletů a hraných scének • už v roce 1922 ale ČERVENÁ SEDMA pro nezájem publika zanikla • dá se říci, že tento kabaret svým založením předznamenal vznik pozdějších divadel MALÝCH FOREM

 6. OSOBNOSTI ČERVENÉ SEDMY: • sláva kabaretu vyvrcholila, když se okolo něho soustředila řada tehdy začínajících a až později známých umělců (například Ferenc FUTURISTA (obr. 2), Vlasta BURIAN (obr. 3), Eduard BASS, Eman FIALA či Saša RAŠILOV) 2] 3]

 7. DALŠÍ OSOBNOST ČERVENÉ SEDMY: • Rudolf Antonín DVORSKÝ • jeden z nejúspěšnějším hudebníků meziválečného Československa • začínal jako zpěvák v kabaretu ČERVENÁ SEDMA • v polovině 20. let založil kvarteto THE MELODY MAKERS, které roku 1929 rozšířil ve vlastní orchestr THE MELODY BOYS(3:12, Jen pro ten dnešní den), který se okamžitě stal předním českým tanečním souborem a vedle tradiční dechové hudby interpretoval i moderní taneční hudbu, zejména jazz a swing • fotografie R. A. DVORSKÝ • fotografie THE MELODY BOYS

 8. DALŠÍ SLAVNÝ KABARET: • prakticky ve stejné době jako ČERVENÁ SEDMA vznikl v PRAZE také kabaret LUCERNA (svou činnost zahájil v září 1910) • zpočátku se tam hrálo česko - německy, ale v další sezóně se již používala výhradně čeština • tehdejší soubor vedli Jaroslav KVAPIL a Karel HAŠLER • fotografie Karel HAŠLER

 9. NĚCO K ZAMYŠLENÍ: • Vysvětlete, co je KABARET. • Uveďte jméno zakladatele kabaretu ČERVENÁ SEDMA. • V tomto kabaretu vystupovala řada později velmi známých umělců, řekněte jména alespoň tří z nich. • Součástí kabaretu byla i výrazná hudební složka, kdo stál v čele orchestru?

 10. ODPOVĚDI NA OTÁZKY: • KABARET (francouzsky CABARET = hospoda) je malá scéna se zábavným, humoristickým, hudebním nebo tanečním programem. Obsahuje šansony a skeče. Program se skládá z jednotlivých hudebních, pěveckých, tanečních nebo scénických výstupů. Programem provází konferenciér. Kabaretní písně bývají také označovány termínem kuplety. Lehčí kabaret s převažujícím hudebním programem bývá označován slovem ŠANTÁN. • Jiří ČERVENÝ • Vlasta BURIAN, Saša RAŠILOV, Eman FIALA, Ferenc FUTURISTA • Orchestr se jmenoval THE MELODY BOYS v jeho čele stál R. A. DVORSKÝ.

 11. ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA: • 1] - NEUVEDEN. 800px-Vyšehradský_hřbitov_-_Jiří_Červený_(kabaretiér) commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vyšehradský_hřbitov_-_Jiří_Červený_(kabaretiér).jpg • 2] - NEUVEDEN. 403px-Ferenc_Futurista commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferenc_Futurista.jpg • 3] - NEUVEDEN. 450px-Vlast_Burian commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vlast_Burian.JPG

 12. ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA: • CÍSAŘ Jan: Přehled dějin českého divadla 1. a 2. díl - od počátku do roku 1945. 2. vydání. Praha: Akademie múzických umění, 2006. 314 s. ISBN 80-7331-072-4 • KOLEKTIV, MENCLOVÁ, Věra a VANĚK, Václav: Slovník českých spisovatelů. 2., rozšířené vydání. Praha: Libri, 2005. 832 s. ISBN 80-7277-179-5 • KARPATSKÝ, Dušan: Malý labyrint literatury. 4. vydání. Praha: Albatros, 2008. 600 s. ISBN 978-80-00-02154-6 • JUST, Vladimír: Z dílny malých scén. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 1989. 316 s. ISBN 80-204-0037-0