p e erp vac elektr rny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Přečerpávací elektrárny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Přečerpávací elektrárny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
uma-marks

Přečerpávací elektrárny - PowerPoint PPT Presentation

81 Views
Download Presentation
Přečerpávací elektrárny
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Přečerpávacíelektrárny -Dalešice -Dlouhé Stráně

 2. Elektrárny jsou finanče nenáročné. Kromě prvotní investice na výstavbu už nejsou žádné potřebné investice. Investice se velmi brzo vrátí. • I když v ČR nejsou přírodní poměry pro budování velkých vodních energetických děl ideální, hrají v rámci obnovitelných zdrojů u nás vodní elektrárny prim. •  Podle metodiky EU se přečerpávací vodní elektrárny a malé vodní elektrárny s instalovaným výkonem nad 10 MW mezi zařízení vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů nepočítají, nicméně z hlediska jejich významu pro elektroenergetiku ČR a především pro svůj přínos k zachování životního prostředí jsou i ony předmětem zájmu Skupiny ČEZ.

 3. Přečerpávací vodní elektrárna má dvě vodní nádrže. Jedna z nich je umístěna na níže položeném místě (dolní nádrž), druhá pak na vyšším místě (horní nádrž). • Obě dvě nádrže jsou spojeny spádovým potrubím o velkém průměru. V noci se využívá přebytečná energie z elektrorozvodné sítě a voda se přečerpává z dolní nádrže do horní Charakteristika elektráren

 4. Dlouhé stráně Dalešice

 5. Přečerpávací elektrárna Dalešice

 6. Typ elektrárny-přečerpávací • Typ turbíny- reverzní Francisova • V provozu od r.- 1978 • Max. výkon soustrojí-112,5MW • Převýšení nádrží-30m • Přehrada Dalešice má vysokou hráz 100m a dlouhou 350m. • Tato přehrada slouží, jako chladící zařízení pro jadernou elektrárnu Dukovany. Základní údaje:

 7. Jaderná elektrárna Dukovany Vyrovnávací nádrž Mohelno

 8. Nádrž Dalešice je též využívána k rekreačním účelům chovu ryb, tlumení povodní a nadlepšování průtoku v řece v suchém období. • Dalešice vyrovnávají dlouhodobě průtok řeky Jihlavy. Elektrárna je plně automatizována a dálkově ovládána přímo z centrálního dispečinku v Praze. Najetí na plný výkon trvá 60 sekund. Účel přehrady Dalešice

 9. Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

 10. Typ elektrárny - přečerpávací • Typ turbíny - Francisova • Výkon - 650 MW • Převýšení - 530m • Počet soustrojí – 2 kusy • Výška horní nádrže – 1350 m • Průměr přívodního potrubí – 3,6 m • Délka přívodního potrubí – 1,5 km Základní údaje:

 11. Horní nádrž Dolní nádrž

 12. Horní nádrž