5 v dom pozornost
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

5: Vědomí, pozornost. struktura přednášky. vědomí, nevědomí, podvědomí změněné stavy vědomí pozornost. Vědomí. několik teorií, ne obecná shoda dříve vědomí ztotožňováno s „myslí“, zkoumáno introspekcí William James: mysl = proud vědomí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - uma-ashley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5 v dom pozornost

5: Vědomí, pozornost


Struktura p edn ky
struktura přednášky

 • vědomí, nevědomí, podvědomí

 • změněné stavy vědomí

 • pozornost


V dom
Vědomí

několik teorií, ne obecná shoda

 • dříve vědomí ztotožňováno s „myslí“, zkoumáno introspekcí

  William James: mysl = proud vědomí

 • ve 20. letech ústup od těchto otázek – behaviorismus

 • asi v 60. letech návrat k problematice vědomí

  Dnes je pojem vědomí požíván v několika odlišných významech:

  1.niternost, prožívání (protiklad mimovědomý, bezvědomýstav)

  2.sledování – selekce informací (vědění o něčem) obvyklý stav uvědomování si vnějších (události v okolí) a vnitřních podnětů (těles. vjemů, vzpomínek, myšlenek) (část podnětů zpracováváme podvědomě

  3.uvědomování si – ovládání sebe sama – plánování, zahajování a řízení jednání

  zahajování a ukončování svého jednání a kognit. aktivit (ne všechny naše činy jsou řízeny na vědomé úrovni)


Kvalitativn pohled
Kvalitativní pohled

 • psychoanalytický (dynamický) pohled

  kvalitativně odlišné stavy

  předvědomí vědomí nevědomí

  vytěsnění

  Předvědomí – souhrn vzpomínek, procesů (např. zautomatizované dovednosti), na něž aktuálně nezaměřujeme pozornost, ale jsme sto si je vybavit, případně popsat kroky, z nichž sestávají

  Vědomí – aktuální psychické obsahy

  Nevědomí – některé vzpomínky, impulsy, touhy jsou našemu vědomí nedostupné, jsou vytěsněny

  disociace – Piere Janet: některé myšlenky a činy se mohou oddělit od zbytku vědomí (represe při stresu, denní snění)

  krajní případ  vícečetná osobnost (Jekyle x Hyde) – vědomí ostře rozděleno

  aktivizace jiné „osobnosti“ – i změna postoje, hlasu, slovníku, dokonce i změny fyziologických funkcí, souvisí se zvládáním emocionálních traumat, závisí i na schopnostech autosugesce  pokud zafunguje, může jedinec znovu oddělení (disociaci) použít jako reakci na nové problémy

  nadvědomí = rozšíření vědomí (transcendentální zážitky) v transpersonální 

  kolektivní vědomí (Jung)


Kvantitativn pohled
Kvantitativní pohled

 • kognitivní přístup

  kontinuum

  vědomí nevědomí

Podvědomí

zpracování informací bez vědomé reflexe po celou dobu zpracování


Zm n n stavy v dom
Změněné stavy vědomí

 • změna normálního stavu duševních funkcí do stavu, který se jeví být odlišným osobě prožívající tuto změnu.

  • spánek

  • vliv psychoaktivních látek

  • meditace

  • hypnóza

  • psí- jevy

  • únava

  • chorobné stavy


Sp nek
Spánek

 • NREM (Non-Rapid-Eye-Movement)spánek:

  • fáze 1 (mělký spánek)

  • fáze 2 (hlubší spánek)

  • fáze 3 a 4 (nejhlubší spánek)

 • REM (Rapid-Eye-Movement) spánek:

  • také nazývanýparadoxní spánek

  • rychlé pohyby očí


 • Sp nek1
  Spánek

  EEG vlny při různých fázích spánku


  Psychoa k tiv n l tky d le it pojmy
  Psychoaktivní látky: důležité pojmy

  • Psychická závislost: touha nebo žádostivost dosáhnout efektů, které droga způsobuje

   (výsledek podmiňování)

  • Fyzická závislost: změny tělesných funkcí, které činí určitou dávku drogy nezbytnou pro elementární denní fungování; mohou se objevovat abstinenční příznaky, tolerance vůči droze


  Psychoa k tiv n l tky 4 ka tegorie
  Psychoaktivní látky: 4kategorie

  1.Antidepresiva:působí tlumivě, snižují celkovou reaktivitu (např. alkohol, valium)


  Psychoa k tiv n l tky 4 ka tegorie1
  Psychoaktivní látky: 4kategorie

  • Stimulancia:zvyšují aktivaci

   (např. kofein,nikotin, metamfetamin –pervitin, kokain)


  Psychoa k tiv n l tky 4 ka tegorie2
  Psychoaktivní látky: 4kategorie

  • Opiáty:

   působí pocity euforie, tlumí bolest

   (např. morfin, heroin)


  Psychoa k tiv n l tky 4 ka tegorie3
  Psychoaktivní látky: 4kategorie

  4.Halucinogeny:

  působí zkreslení percepce - halucinace(např.LSD, marihuana)  Zm na v dom prost ednictv m m edita ce a h ypn zy
  Změna vědomí prostřednictvím meditace a hypnózy

  • Meditace: skupina technik k přesměrování pozornosti, odblokování rušivých faktorů a k vyvolání stavů změněného vědomí


  Medita ce a h ypn za
  Meditace a hypnóza

  • Meditace zvyšuje koordinaci hemisfér a vede k rychlejším a silnějším gama vlnám v EEG – pocity euforie a bezčasovosti

  • fyziologické změny – převládá parasympatická aktivace (srdeční aktivita pomalejší, spotřeba kyslíku v tkáních nižší apod.)


  5 v dom pozornost

  Hypnóza:

  stav zvýšené sugestibility, hluboké relaxace a zúžené pozornosti, neprobíhá testování reality, volní kontrola předána hypnotizérovi;

  raport

  posthypnotická sugesce


  Ano nebo ne
  Ano nebo ne?

  mýty o hypnóze:

  • lze zhypnotizovat proti vůli?

  • může nám být v hypnóze vnuceno neetické chování?

  • mimořádná paměť v hypnóze?

  • nadlidská síla?


  Pozornost
  Pozornost

  • vědomí má výběrový charakter (James) – zaměřuje se určitým směrem a eliminuje tak jiné potenciální obsahy (metafora reflektoru) – funkcí této vlastnosti vědomí jepozornost

  • pozornost je jedním z mechanismů regulace lidské psychiky (vyvinula se z orientačně pátracího reflexu)

   vývojově bezděčná (vyvolávána podněty, které jsou z nějakého důvodu významné)

   úmyslná (rozhodnutí zaměřit na učitý objekt, volní proces)


  Pozornost1
  Pozornost

  • 2 fáze

   • zaměření pozornosti (výběr)

   • soustředění pozornosti (zúžení, délka trvání)

  • vlastnosti pozornosti (individuální rozdíly)

   • selektivita

   • koncentrace

   • rozdělování

   • kapacita (rozsah)

   • stabilita (fixace cca 0,1-5 s.; protiklad – těkání pozornosti)


  Pozornost2
  Pozornost

  • selektivní pozornost a přepínání pozornosti (paralelní zpracování dvou úkolů – obtížné, pokud obě úlohy stejné, např. dichotické slyšení, stínění)


  Pozornost3
  Pozornost

  • podvědomé, předpozornostní procesy – priming, aktuální zájmy, emociogenní podněty


  5 v dom pozornost

  K_O_ _U_

  N_D_ _Ž _


  5 v dom pozornost

  KLOBOUK

  NÁDRAŽ Í