Parkovisko - PowerPoint PPT Presentation

parkovisko n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Parkovisko PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 7
Parkovisko
156 Views
Download Presentation
roxy
Download Presentation

Parkovisko

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Parkovisko

  2. Zastávka SAD sídlisko

  3. ChodníkPrešovská ul.

  4. Ulica Jarková

  5. Ulica Kpt. Nálepku

  6. Okolie kaštieľa

  7. Ďakujeme za pozornosť.