Dagens program
Download
1 / 61

Dagens program - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Dagens program. Vi bygger vidare utifrån de tankar ni hade sist och de erfarenheter ni gjort sen dess. Erfarenheter - Teorier – Praktiska övningar. Hålltider. Fika 9.30 Lunch 12.00 Fika 14.30 16.00 Slut. Åke Malmeling. Bohusläning ”Mellanstadielärare”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dagens program' - ulric-stone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dagens program
Dagens program

Vi bygger vidare utifrån de tankar ni hade sist och de erfarenheter ni gjort sen dess.

Erfarenheter - Teorier –

Praktiska övningar


H lltider
Hålltider

Fika 9.30

Lunch 12.00

Fika 14.30

16.00 Slut


Ke malmeling
Åke Malmeling

Bohusläning

”Mellanstadielärare”

Speciallärare år 7-9

Utvecklingsledare i Hjo kommun

Handledare i skolutveckling vid Karlstad Universitet


Vad har varit mina drivkrafter
Vad har varit mina drivkrafter?

Sökandet efter det inre drivet,

den inre motorn

Det seriösa mötet

Gränslandet mellan kunskap och okunskap

Den inre viljan att vilja veta mer


Dagens program

”Människan är som allra bäst när hon grips av samma allvar som barnet när det leker.”

Herakleitos


Dagens program

Motivation – movere – att röra sig allvar som barnet när det leker.”

Motivationsforskningens huvudfråga:

Vad är det som får människor att vilja röra sig?Forskningsfr ga
Forskningsfråga skolutveckling?

Vad är det som får dig att vidareutveckla ditt arbete i vardagen?

Mötet med barn och ungdomar

Samtalen med kollegor om dessa erfarenheter

Engagerande, stödjande och utmanande rektor


Dagens program

PBS är ett förhållningssätt i syfte att vidareutveckla vardagsverksamheten

genom goda lärande möten.


H kan jenner v xj universitet motivation och motivationsarbete i skola och behandling
Håkan Jenner vidareutveckla vardagsverksamhetenVäxjö UniversitetMotivation och motivationsarbete i skola och behandling

Motivation är inte en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man fått. Motivation och motivationsarbete är i första hand en fråga om bemötande.

Mötet är därför centralt för motivationen.


De kollegiala samtalen
De kollegiala samtalen vidareutveckla vardagsverksamheten

Lärande samtal- ett förhållningssätt och en struktur för fördjupade pedagogiska reflektioner.

Lärande möten


Dagens program

Vad gjorde vi egentligen sist? vidareutveckla vardagsverksamheten


Tv fr gest llningar
Två frågeställningar vidareutveckla vardagsverksamheten

Vad har jag tagit till mig?

Vad snurrar i mitt huvud?


Dagens program

Vad tog ni till er? vidareutveckla vardagsverksamheten


Dagens program

Självklarheter som inte är självklart vidareutveckla vardagsverksamheten

Syftet är viktigt

Måste känna att man tjänar på det


Dagens program

PBS är ett förhållningssätt där vi, genom att fördjupa vår förståelse, vidareutvecklar ”mästerkockandet” och tar vara på de erfarenheter och kunskaper som finns på enheten.

www.pbs.kau.se


Tv delar som h nger ihop
Två delar som hänger ihop fördjupa vår förståelse, vidareutvecklar ”mästerkockandet” och tar vara på de erfarenheter och kunskaper som finns på enheten.

De kollegiala samtalen

Lärgruppsarbetet


Dagens program

Bra metod att komma vidare i våra samtal. fördjupa vår förståelse, vidareutvecklar ”mästerkockandet” och tar vara på de erfarenheter och kunskaper som finns på enheten.

Det finns nu möjlighet till utveckling i arbetslaget

Det gäller att öva och ha samtal på direkten


Erfarehetsl rande

- fördjupa vår förståelse, vidareutvecklar ”mästerkockandet” och tar vara på de erfarenheter och kunskaper som finns på enheten.

!

+

?

Erfarehetslärande

Utifrånperspektiv

Styrdokument

Kollegors

erfarenheter

Forskning

Studiebesök

Utm. rektor

Förståelsefördjupande lärprocess

Tillämpningsinriktad lärprocess

Fördjupad förståelse av arbetet i vardagen

Inifrånperspektiv


Ordningen
Ordningen fördjupa vår förståelse, vidareutvecklar ”mästerkockandet” och tar vara på de erfarenheter och kunskaper som finns på enheten.

Effektiva strukturerade möten

Ramarna

Behovet av strukturerade disciplinerade samtal

Fokus på ämnet

Fokus på ”tänket” och lärandet


Rollen som samtalsledare
Rollen som samtalsledare fördjupa vår förståelse, vidareutvecklar ”mästerkockandet” och tar vara på de erfarenheter och kunskaper som finns på enheten.

 • Aktualisera spelreglerna

 • Alla skall få komma till tals

 • Gruppen håller sig till ämnet

 • Tankerespekten , lyssnarkulturen, det öppna lyssnandet, det nyfikna motståndet

 • Fokus på fler perspektiv ( figuren i lådan)

 • Reflektera över mönster, sammanfatta, vad sticker ut?

 • Hålla i processen föra den framåt och se till att den dokumenteras


Lyssnandet
Lyssnandet fördjupa vår förståelse, vidareutvecklar ”mästerkockandet” och tar vara på de erfarenheter och kunskaper som finns på enheten.

Vikten av tystnaden - tid att tänka

Respekt människor emellan

Att verkligen möta och inte prata förbi

Lyssnandet – aktivt lyssnande

Att lyssna på riktigt utan att värdera

Att öka förståelsen vad som ligger bakom och på det sättet lära sig samarbeta utifrån nya perspektiv

Vill kunna lyssna och verkligen förstå

Hjärnan får tid att reflektera en gång till

Man får kunskap om sig själv – en spegel att se sig själv och verksamheten

Härlig känsla att bli lyssnad på – man känner sig viktig

Att lyssna utan att alltid behöva ha en kommentar

Alla kommer till tals – de röstsvaga kan nu höras

Alla har något att säga

Utifrån mitt sätt att se…


Fler perspektiv l rande samtal
Fler perspektiv - Lärande samtal fördjupa vår förståelse, vidareutvecklar ”mästerkockandet” och tar vara på de erfarenheter och kunskaper som finns på enheten.


F rh llningss tt
Förhållningssätt fördjupa vår förståelse, vidareutvecklar ”mästerkockandet” och tar vara på de erfarenheter och kunskaper som finns på enheten.

Öppet lyssnande Slutet lyssnande

Konsten att ställa den egna kunskapen lite grand åt sidan

Att vara öppen för den andres tankar

Gun Mollberger Hedqvist;

Samtal för förståelse


Fr gorna
Frågorna fördjupa vår förståelse, vidareutvecklar ”mästerkockandet” och tar vara på de erfarenheter och kunskaper som finns på enheten.

Viktigt hur man formulerar frågor

Våga ställa öppna frågor

Fråga om det man verkligen vill veta

Undvika ledande frågor


Verktygen
Verktygen fördjupa vår förståelse, vidareutvecklar ”mästerkockandet” och tar vara på de erfarenheter och kunskaper som finns på enheten.

Bra verktyg i arbetet med såväl kollegor som med barn/elever

ex. elevvården


Dagens program

Förståelsekarta fördjupa vår förståelse, vidareutvecklar ”mästerkockandet” och tar vara på de erfarenheter och kunskaper som finns på enheten.

Gemensam förståelsekarta


Dagens program

Ygh fhgfjkd fördjupa vår förståelse, vidareutvecklar ”mästerkockandet” och tar vara på de erfarenheter och kunskaper som finns på enheten.

bfhsmr

gjgkglktt

rhkrör

gjgjklt

Nyckelfraser på post it-lappar


Dagens program

Utgångspunkten för det fortsatta samtalet är att den som leder samtalet ska begripa sig på den förståelse som lapparna representerar.

bfhsmr

Xbfgn

dfh

Hhjcbn c

Dghfgj

dggm

yfjfh

Ygh fhgfjkd

Fgjfthj

fgnmfhj

Dd

sfgd

Gkggry


Gemensam f rst elsekarta
Gemensam förståelsekarta leder samtalet ska begripa sig på den förståelse som lapparna representerar.

Ygh fhgfjkd

bfhsmr

gjgkglktt

rhkrör

gjgjklt

Nyckelfraser på post it-lappar


Gemensam syn
Gemensam syn leder samtalet ska begripa sig på den förståelse som lapparna representerar.

I förlängningen kan det leda till en gemensam syn på uppdraget

Synliggöra tankegångarna för att få en samsyn.


Dagens program

”Att för att komma vidare, få en djupare förståelse i ett samtal måste alla få komma till tals, få tid att uttrycka sina tankar utan att bli avbruten. Att man behöver ställa sina egna åsikter lite åt sidan ett tag och verkligen lyssna på vad andra har att säga. Låta bli att värdera. Först då kan man diskutera kring frågan i ett vidare perspektiv och få en ökad förståelse. Förhoppningsviss leder detta till utveckling.”


Dokumentationen
Dokumentationen ett samtal måste alla få komma till tals, få tid att uttrycka sina tankar utan att bli avbruten. Att man behöver ställa sina egna åsikter lite åt sidan ett tag och verkligen lyssna på vad andra har att säga. Låta bli att värdera. Först då kan man diskutera kring frågan i ett vidare perspektiv och få en ökad förståelse. Förhoppningsviss leder detta till utveckling.”

Sammanfatta

Vad sticker ut?


Chefen r viktig
Chefen är viktig ett samtal måste alla få komma till tals, få tid att uttrycka sina tankar utan att bli avbruten. Att man behöver ställa sina egna åsikter lite åt sidan ett tag och verkligen lyssna på vad andra har att säga. Låta bli att värdera. Först då kan man diskutera kring frågan i ett vidare perspektiv och få en ökad förståelse. Förhoppningsviss leder detta till utveckling.”

Chefen är viktig – måste vara insatt och offensiv

”Koppel på hunden och kallvatten i duschen”

”Inte starta nya resor utan att ha landat från den gamla och tankat”


Forskningsfr ga1
Forskningsfråga ett samtal måste alla få komma till tals, få tid att uttrycka sina tankar utan att bli avbruten. Att man behöver ställa sina egna åsikter lite åt sidan ett tag och verkligen lyssna på vad andra har att säga. Låta bli att värdera. Först då kan man diskutera kring frågan i ett vidare perspektiv och få en ökad förståelse. Förhoppningsviss leder detta till utveckling.”

Vad är det som får dig att vidareutveckla ditt arbete i vardagen?

Mötet med barn och ungdomar

Samtalen med kollegor om dessa erfarenheter

Engagerande, stödjande och utmanande rektor


Vad s ger l rledare om skolledarrollen
Vad säger lärledare om skolledarrollen? ett samtal måste alla få komma till tals, få tid att uttrycka sina tankar utan att bli avbruten. Att man behöver ställa sina egna åsikter lite åt sidan ett tag och verkligen lyssna på vad andra har att säga. Låta bli att värdera. Först då kan man diskutera kring frågan i ett vidare perspektiv och få en ökad förståelse. Förhoppningsviss leder detta till utveckling.”

 • Starta upp utvecklingsarbetet på ett seriöst sätt.

 • Varför lärgrupper?

 • Ge stöd till lärledarna så att de slipper vara ordningsmän.

 • Känna till de olika lärområdena

 • Vara engagerade och intresserade, pådrivande och utmanande.

 • Visa intresse, stöd utvecklingsarbetet.

 • Prioritera och pusha för lärsamtalen. De är en del av vardagen.

 • Vara delaktig

 • Ge resurser

 • Se till att hålla sig uppdaterade.

 • Läsa dokumentationen och ge respons.

 • Efterfråga vad man gör.

 • Ge tid – se till att det ges tid till samtal, töj inte på den ramen, stjäl inte tiden.


Vad snurrade i huvudet
Vad snurrade i huvudet? ett samtal måste alla få komma till tals, få tid att uttrycka sina tankar utan att bli avbruten. Att man behöver ställa sina egna åsikter lite åt sidan ett tag och verkligen lyssna på vad andra har att säga. Låta bli att värdera. Först då kan man diskutera kring frågan i ett vidare perspektiv och få en ökad förståelse. Förhoppningsviss leder detta till utveckling.”

Hur undvika att sväva iväg?

Hur undvika att föra över mina lösningar-åsikter på en gång?

Hur blir man bättre på att lyssna och verkligen förstå?

Hur sätter man sina egna tankar åt sidan?

Hur undvika att associera utan att lyssna först?

Hur gör man för att gå på djupet?

Hur kommer man från åsikt till insikt?

Hur man kan tycka lika fast man tänker olika.

Kan man lyssna och tänka samtidigt?


Dagens program

yta ett samtal måste alla få komma till tals, få tid att uttrycka sina tankar utan att bli avbruten. Att man behöver ställa sina egna åsikter lite åt sidan ett tag och verkligen lyssna på vad andra har att säga. Låta bli att värdera. Först då kan man diskutera kring frågan i ett vidare perspektiv och få en ökad förståelse. Förhoppningsviss leder detta till utveckling.”

Förståelsefördjupning

åsikt

Vardagsprat

Diskussion

Erfarenhetsutbyte

Lärande samtal

reflektion kring görandet

insikt

djup

För att lärandet i samtalet ska synliggöras, krävs det att någon bjuder motstånd.”

Frågekompetens, genuint nyfiken, öppna frågor,


Dagens program

Att vara schyst besvärlig. ett samtal måste alla få komma till tals, få tid att uttrycka sina tankar utan att bli avbruten. Att man behöver ställa sina egna åsikter lite åt sidan ett tag och verkligen lyssna på vad andra har att säga. Låta bli att värdera. Först då kan man diskutera kring frågan i ett vidare perspektiv och få en ökad förståelse. Förhoppningsviss leder detta till utveckling.”

Att ställa frågor som vidareutvecklar.


Fr gesf rer
Frågesfärer: ett samtal måste alla få komma till tals, få tid att uttrycka sina tankar utan att bli avbruten. Att man behöver ställa sina egna åsikter lite åt sidan ett tag och verkligen lyssna på vad andra har att säga. Låta bli att värdera. Först då kan man diskutera kring frågan i ett vidare perspektiv och få en ökad förståelse. Förhoppningsviss leder detta till utveckling.”

Erfarenheter: HUR

Hur gör du?

Vad leder det till för eleverna?

Resultatet

Principer /Pedagogiska ställningstagande

VAD - VARFÖR

Hur kommer det sig att du gör som du gör? Kunskapssyn – Värdegrund –Insikter - Principer


Vningstillf lle
Övningstillfälle ett samtal måste alla få komma till tals, få tid att uttrycka sina tankar utan att bli avbruten. Att man behöver ställa sina egna åsikter lite åt sidan ett tag och verkligen lyssna på vad andra har att säga. Låta bli att värdera. Först då kan man diskutera kring frågan i ett vidare perspektiv och få en ökad förståelse. Förhoppningsviss leder detta till utveckling.”

Syfte:

Träna på att lyssna med öppenhet, intresse och schyst motstånd.


Dagens program

Utifrån ditt eget ”mästerkockande”… ett samtal måste alla få komma till tals, få tid att uttrycka sina tankar utan att bli avbruten. Att man behöver ställa sina egna åsikter lite åt sidan ett tag och verkligen lyssna på vad andra har att säga. Låta bli att värdera. Först då kan man diskutera kring frågan i ett vidare perspektiv och få en ökad förståelse. Förhoppningsviss leder detta till utveckling.”

Hur får man till det så att barnen, ungdomarna verkligen lär sig det dom skall lära sig?


Dagens program

Vad hörde du? ett samtal måste alla få komma till tals, få tid att uttrycka sina tankar utan att bli avbruten. Att man behöver ställa sina egna åsikter lite åt sidan ett tag och verkligen lyssna på vad andra har att säga. Låta bli att värdera. Först då kan man diskutera kring frågan i ett vidare perspektiv och få en ökad förståelse. Förhoppningsviss leder detta till utveckling.”


Dagens program

Ombytta roller! ett samtal måste alla få komma till tals, få tid att uttrycka sina tankar utan att bli avbruten. Att man behöver ställa sina egna åsikter lite åt sidan ett tag och verkligen lyssna på vad andra har att säga. Låta bli att värdera. Först då kan man diskutera kring frågan i ett vidare perspektiv och få en ökad förståelse. Förhoppningsviss leder detta till utveckling.”Dagens program

Lärande samtal – görande samtal? samma sak?

Hämmas man inte i tanken om man är lösningsinriktad? ex Ludvig


Mina medarbetare
Mina medarbetare samma sak?

Hur implementerar man?

Om alla bara visste!

Vad skall jag göra på min enhet?

Hur blir man säker i rollen?

Bra ämne för lärande samtal?


Dagens program

PBS är ett förhållningssätt där vi, genom att fördjupa vår förståelse, vidareutvecklar ”mästerkockandet” och tar vara på de erfarenheter och kunskaper som finns på enheten.

www.pbs.kau.se


Dagens program

Hur får vi till det så att det verkligen blir ett gemensamt lärande, en utveckling på skolan, som kommer eleverna till del?


F rst elsekarta
Förståelsekarta gemensamt lärande, en utveckling på skolan, som kommer eleverna till del?

Två och två (helst med någon ni inte känner så väl)


Dagens program
Hur får vi till det så att det verkligen blir ett gemensamt lärande, en utveckling på skolan, som kommer eleverna till del?

Ygh fhgfjkd

bfhsmr

gjgkglktt

rhkrör

gjgjklt


Dagens program

Utgångspunkten för det fortsatta samtalet är att den som leder samtalet ska begripa sig på den förståelse som lapparna representerar.

bfhsmr

Xbfgn

dfh

Hhjcbn c

Dghfgj

dggm

yfjfh

Ygh fhgfjkd

Fgjfthj

fgnmfhj

Dd

sfgd

Gkggry


Dagens program

Frågesfärer? leder samtalet ska begripa sig på den förståelse som lapparna representerar.

HUR?

Hur gör ni nu?

Hur skulle ni kunna göra framöver?

VAD? VARFÖR?

Vilka tankar ligger bakom?


Dagens program

När beskrivningen är klar betraktar man tillsammans det som har växt fram och försöker sammanfatta bilden.

Vad sticker ut? (samtalet om samtalet)

Vad tar jag med mig av det här?

Nya insikter?


Dagens program

Lärsamtal utifrån samma rubrik: som har växt fram och försöker sammanfatta bilden.

Hur får vi till det så att det verkligen blir ett gemensamt lärande, en utveckling på skolan, som kommer eleverna till del?


Samtalsrubriker
Samtalsrubriker som har växt fram och försöker sammanfatta bilden.

Vi pratade om..

Reflektioner i gruppen…

olika sätt att se…


Dagens program

För egen del… som har växt fram och försöker sammanfatta bilden.

Det här tar jag till mig:


Dagens program

Samling enhetsvis: som har växt fram och försöker sammanfatta bilden.

Vilka tankar har dykt upp under dagen?

Vad har var och en tagit till sig och hur kan vi gå vidare?