uniwersytety trzeciego wieku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU PowerPoint Presentation
Download Presentation
UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU. Edukacja, aktywizacja, integracja osób starszych. 2011. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. ROZWÓJ UTW. 1973 Tuluza Francja powstaje 1-szy UTW - twórca prof. Pierre Vellas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU' - udell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uniwersytety trzeciego wieku

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU

Edukacja, aktywizacja, integracja osób starszych

rozw j utw
ROZWÓJ UTW
 • 1973 Tuluza Francja powstaje 1-szy UTW - twórca prof. Pierre Vellas
 • 1975 powstanie Międzynarodowego stowarzyszenia UTW- AIUTA
 • 1975 1-szy UTW w Polsce Warszawa założycielka prof. Halina Szwarc
 • 2004 28 UTW- Program PAFW
 • 2010 250 UTW Baza danych Federacji
 • 2011 ok.300 UTW
slide4

2011r. – 300 UTW

PONAD 100 TYS. SŁUCHACZY

s uchacze studenci utw
SŁUCHACZE- STUDENCI UTW
 • Kobiety i mężczyźni
 • Osoby powyżej 45 r. życia
 • Emeryci, renciści, bezrobotni, osoby w wieku przedemerytalnym
 • Ukończona szkoła średnia
standardy utw
STANDARDY UTW
 • Ścisły związek z uczelniami wyższymi i środowiskiem naukowym
 • Wykładowcy akademiccy i specjaliści z różnych dziedzin, lektorzy, instruktorzy
 • Programy edukacyjne semestralne w roku akademickim
 • Rada programowa
 • Samorząd słuchaczy
rola utw
ROLA UTW
 • Rozwój wiedzy, nabywanie nowych umiejętności, rozbudzanie nowych zainteresowań
 • Podnoszenie świadomości uczenia się przez całe życie
 • Satysfakcjonujące wypełnianie czasu wolnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 • Integracja społeczna: z grupą rówieśniczą, relacje międzypokoleniowe
 • Upowszechnianie nowego podejścia do starzenia się, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych.
rodzaje utw
RODZAJE UTW
 • UTW w uczelniach wyższych
 • Samodzielne stowarzyszenia i fundacje UTW z patronatem uczelni wyższych
 • UTW w innych stowarzyszeniach
 • UTW w jednostkach organizacyjnych samorządu – w centrach kultury, bibliotekach, centrach kształcenia ustawicznego itp.
formy dzia ania utw
FORMY DZIAŁANIA UTW
 • EDUKACJA- wykłady, seminaria, warsztaty, lektoraty języków obcych, kursy informatyczno-komputerowe, zajęcia ruchowe, publikacje,
 • AKTYWIZACJA – współpraca z instytucjami, samorządem lokalnym i regionalnym, NGO, mediami
 • INTEGRACJA – spotkania, imprezy, wzajemna pomoc, wolontariat
og lnopolska federacja stowarzysze utw
OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ UTW
 • 2007 KRAKOW powstanie Federacji UTW
 • Cele: konsolidacja środowiska UTW, wsparcie i pomoc dla UTW, reprezentacja w kontaktach z władzami, prezentowanie problemów osób starszych na forum publicznym
inicjatywy federacji utw
INICJATYWY FEDERACJI UTW
 • Akademia Lidera UTW- programy szkoleniowe dot. zarządzania UTW, pozyskiwania dotacji, PR, współpracy z samorządem lokalnym
 • Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój i w Nowym Sączu( 2009,2010 i 8-10.09.2011)
inicjatywy federacji utw1
INICJATYWY FEDERACJI UTW
 • Ogólnopolska Olimpiada Sportowa UTW – Łazy – Jura Krakowsko-Częstochowska –impreza cykliczna
 • Regionalne konferencje UTW we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich- Raport „Przestrzeganie praw osób starszych w Polsce”
inicjatywy federacji utw2
INICJATYWY FEDERACJI UTW
 • Małopolskie Forum UTW – Kraków 5.03. 2011
 • Europejski Rok Wolontariatu 2011 Wolontariat Seniorów – Warszawa 8.09.2011
 • Rok 2012 – Rokiem UTW w Polsce

Kongres UTW w Warszawie i inne imprezy

slide16

PATRONAT NAUKOWY

PATRONAT ORGANIZACYJNY

 • UCZELNIE WYŻSZE
 • INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE
 • NAUKOWCY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • INSTYTUCJE KULTURY, OŚWIATY
 • INSTYTUJE POMOCY SPOŁ.
 • PFRON
 • INSTYTUCJE RYNKU PRACY

UTW

WSPÓŁPRACA

MIĘDZYNARODOWA

KRAJOWA

 • NGO
 • PODMIOTY GOSPODARCZE
 • INDYWIDUALNI SPONSORZY
 • UTW
 • NGO - MIĘDZYNARODOWE
 • INNE PODMIOTY
uniwersytety trzeciego wieku1
UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU

Wyzwania:

 • Utworzenie systemowych rozwiązań włączenia osób starszych do kształcenia ustawicznego
 • Podejmowanie działań przeciw wykluczeniu cyfrowemu starszego pokolenia
 • Utworzenie szerokiej koalicji na rzecz starzejącego się społeczeństwa
uniwersytety trzeciego wieku2
UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU

SEKRETARIAT Federacji UTW

33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18

Tel/fax 18 443 57 08

e-mail: federacjautw@interia.eu

www. federacjautw. pl

uniwersytety trzeciego wieku3
UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU

Dziękuję za uwagę

WIESŁAWA BORCZYK

Prezes Stowarzyszenia Sądecki UTW

i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW