I Ogólnopolski Zjazd Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

I Ogólnopolski Zjazd Uniwersytetów Trzeciego Wieku Ogólnopolskie Porozumienie UTW Działania UTW na rzecz budowania autorytetu w środowisku – czy i jaka akredytacja jest nam potrzebna? Ryszard Kruk i Aldona Gibalska Warszawa, 16 listopada 2009 roku. RUCH TRZECIEGO WIEKU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - westbrook-sterling


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
I og lnopolski zjazd uniwersytet w trzeciego wieku og lnopolskie porozumienie utw

I Ogólnopolski Zjazd Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Ogólnopolskie Porozumienie UTW

Działania UTW na rzecz budowania autorytetu w środowisku –

czy i jaka akredytacja jest nam potrzebna?

Ryszard Kruk i Aldona Gibalska

Warszawa, 16 listopada 2009 roku


I og lnopolski zjazd uniwersytet w trzeciego wieku og lnopolskie porozumienie utw

RUCH TRZECIEGO WIEKU

Organizowanie się ludzi „Trzeciego Wieku” wokół wspólnych zainteresowań, a także celów edukacyjnych jest jednym z najpiękniejszych przejawów aktywności społeczeństwa obywatelskiego.

Ruch ten winien być kultywowany i wspierany przez instytucje państwowe, samorządowe, edukacyjne, jak i organizacje pozarządowe


I og lnopolski zjazd uniwersytet w trzeciego wieku og lnopolskie porozumienie utw

RUCH TRZECIEGO WIEKU > UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU

Jedną ze specyficznych form aktywności seniorek i seniorów są Uniwersytety Trzeciego Wieku, które funkcjonują w wielu państwach świata.

Realizowany od roku 2003 przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności program Uniwersytety Trzeciego Wieku przyczynił się do rozwoju tego zjawiska.

Jakie wnioski płyną z jego realizacji?


I og lnopolski zjazd uniwersytet w trzeciego wieku og lnopolskie porozumienie utw

UNIWERSYTET

Dzisiaj w Polsce funkcjonuje ponad 250 instytucji grupujących ludzi „Trzeciego Wieku”, które używają tej odpowiedzialnej nazwy „Uniwersytet”.

Słowo „Uniwersytet” ma w Polsce szczególne znaczenie; wiele instytucji edukacyjnych, już o sporych zasługach, i wiele miast, w których funkcjonują szkoły wyższe, zabiega, aby placówki te miały prawo używać powyższej nazwy.

Musimy zadbać, aby Uniwersytety Trzeciego Wieku spełniały kryteria pozwalające z dumą nosić tę dumną nazwę:

„Uniwersytet”.


I og lnopolski zjazd uniwersytet w trzeciego wieku og lnopolskie porozumienie utw

ROZWÓJ UTW

Etapy rozwoju UTW w Polsce na tle faz rozwoju organizacji:

 • Wzrost przez kreatywność – Faza aktualna

 • Wzrost przez koordynację – Faza próbna

 • Wzrost przez wytyczne (akredytacja) – Faza próbna

 • Wzrost przez współpracę – Faza docelowa


I og lnopolski zjazd uniwersytet w trzeciego wieku og lnopolskie porozumienie utw

AKREDYTACJA

Czy potrzebna jest akredytacja? - wnioski z dyskusji nad założeniami akredytacji UTW prowadzonej wspólnie z działaczami UTW na konferencjach organizowanych w latach 2003-2005

Nie eliminować, ale mobilizować i POMAGAĆ!


I og lnopolski zjazd uniwersytet w trzeciego wieku og lnopolskie porozumienie utw

JAKA AKREDYTACJA?

Akredytacja UTW - jak podejść do tego zapewne budzącego emocje problemu?

 • Akredytacja formalna - kosztowna i trudna

 • Samoakredytacja - jako forma wspierania jakości działalności edukacyjnej i autorytetu UTW w środowisku.


I og lnopolski zjazd uniwersytet w trzeciego wieku og lnopolskie porozumienie utw

SAMOAKREDYTACJA / AUTOAKREDYTACJA

Zakres Samoakredytacji - każda forma aktywności ludzi „Trzeciego Wieku”, pretendująca do nazwy „Uniwersytet” winna spełniać cztery kryteria:

 • Działać w oparciu o statut (w wypadku UTW posiadających osobowość prawną) lub regulamin (pozostałe UTW), określający zasady funkcjonowania, w tym tryb przyjmowania słuchaczy.

 • Mieć podpisaną umowę o patronacie z Wyższą Uczelnią.

 • Posiadać Radę Programową, w skład której wchodzi reprezentant Wyższej Uczelni

 • Dysponować planem zajęć dydaktycznych na dany rok, określającym tematykę i wykładowców.


I og lnopolski zjazd uniwersytet w trzeciego wieku og lnopolskie porozumienie utw

PROCEDURA

Samoakredytacja –

 • Każdy może sam sprawdzić, czy spełnia powyższe kryteria

 • Ocena formalna, a nie merytoryczna

 • Upowszechnienie dobrych wzorów

 • W oparciu o aktualizowaną stronę www.utw.pl , stworzona zostanie możliwość uzyskania potwierdzenia statusu samoakredytacji

 • Rok akademicki 2009/2010 – rok pilotażowy

 • Start 1 października 2010 – Rok akademicki 2010/2011


I og lnopolski zjazd uniwersytet w trzeciego wieku og lnopolskie porozumienie utw

AUTORYTET UTW

Budowanie autorytetu UTW w społeczeństwie

wymaga od ich zwolenników troski

o wysoki poziom edukacyjnej działalności,

bowiem

„szlachectwo zobowiązuje”.


I og lnopolski zjazd uniwersytet w trzeciego wieku og lnopolskie porozumienie utw

ROK NIBIRU czy ROK UTW ?

Stawiamy na UTW !


I og lnopolski zjazd uniwersytet w trzeciego wieku og lnopolskie porozumienie utw

Inicjatywy Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego na rzecz UTW i środowiska seniorów i seniorek:

1. Pozyskiwanie środków na coroczną konferencję UTW.

2. Redakcja gazetki dla UTW "Jestem w formie".

3. Utworzenie i zarządzanie stroną www.utw.pl.

4. Bezpłatna opieka merytoryczna UTW z całej Polski.

5. Promocja Uniwersytetów Trzeciego Wieku w kraju i za granicą

6. Specjalistyczne kursy


I og lnopolski zjazd uniwersytet w trzeciego wieku og lnopolskie porozumienie utw

STRONA UTW – rzecz UTW i środowiska seniorów i seniorek:WWW.UTW.PL

 • Aktualności

 • Fundacja dla UJ

 • UTW w Polsce

 • To warto wiedzieć

 • Ludzie UTW

 • Konferencje

 • Jestem w Formie

 • Koalicje UTW

 • AIUTA

 • Kongres AIUTA 2012

 • FORUM

 • Linki

 • Akredytacja

 • Kontakt

 • Moje Hobby

  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRZY REDAGOWANIU STRONY


I og lnopolski zjazd uniwersytet w trzeciego wieku og lnopolskie porozumienie utw

PAMIĘTAJ ! rzecz UTW i środowiska seniorów i seniorek:

Nie dlatego przestajesz się uśmiechać,

że przybywa Ci lat -

starzejesz się wtedy, kiedy przestajesz się uśmiechać !


I og lnopolski zjazd uniwersytet w trzeciego wieku og lnopolskie porozumienie utw

Dziękujemy za uwagę rzecz UTW i środowiska seniorów i seniorek: !