Download
iman dan kehidupan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IMAN DAN KEHIDUPAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
IMAN DAN KEHIDUPAN

IMAN DAN KEHIDUPAN

676 Views Download Presentation
Download Presentation

IMAN DAN KEHIDUPAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IMAN DAN KEHIDUPAN PERBINCANGAN BERDASARKAN BUKU الإيمان والحياة Oleh Prof.Dr. Yusuf al-Qaradawi

 2. IMAN YANG KITA KEHENDAKI • Hakikat Iman • Isi Kandungan Iman • Beriman Kepada Allah • Beriman Kepada Para Rasul • Beriman Kepada Hari Kiamat

 3. Hakikat Iman • Iman bukan hanya • Disebut dengan lidah • Dengan melakukan syiar • Setakan mengetahui hakikat iman tetapi tidak lahir dalam bentuk tindakan • Iman: keyakinan yang Larut dalam diri, mengeuasai daya, kehendak dan rasa dalaman manusia • Perlu wujud pencapaian akal yang mampu menanggapi hakikat sesuatu yang wujud • Pencapaian akal ini mesti sampai ketahap yakin

 4. # Kepatuhan ini mersti disertai kepatuhan iradah yang dijemakan dengan ketaatan. • Kepatuhan ini mesti disertai rasa kepanasan yang meransang jihad di jalan Allah. • Al-Quraan gambarkan iman dalam • Akhlak yang hidup • Amal yang cemerlang • Ia membezakan mukmin dari yang lain. • Semua anasir ini membentuk iman yang sebenar. • Boleh juga disebut akidah yang sebenar • Tanpa anasir ini tidak berhak disebut iman atau akidah.

 5. # Ia hanya boleh diistilahkan sebagai idea, teori atau pendapat. • Tiga istilah ini berbeza dengan iman atau akidah: • Tiga istilah ini hanya merupakan ilmu • Yang memberi pendapat hanya failasuf, beranggapan pendapatnya benar tetapi mungkin bercanggah dengan realiti. • Akidah larut dan mendarah daging dalam diri, otak dan tulang belulang • Yakin itulah yang benar dan itulah realiti.

 6. Isi Kandungan Iman • Kita perlu tahu intipati iman • Mungkin ada orang salah guna istilah iman • Beriman kepada faham kebangsaab dll • Kita tak keasah, yang penting iman yang kita maksudkan bersifat keagamaan. • Iman yang wujud bersama manusia sejak kecil dan tidak berpisah dengannya hingga keusia tua. • Kekuatan iman ini mendominasi segala tindak tanduk manusia. • Iman yang dijasadkan dalam akidah dan dijelmakan dalam rukun iman yang enam

 7. # akidah ini membolehkan manusia mampu: * mentafsirkan hakikat wujud di kelilngnya. • Mampu menjawab tiga soalan: Dari mana?. Kemana?. Untuk apa?. • Akidah ini • Murni dan menjadi risalah semua para rasul. • Tetap dan tidak berubah dari dahulu hingga sekarang • Risalah Islam datang untuk membersihkannya daripada syubhat dan penyelewengan • Islam hanya memurnikan kembali akidah mengenai uluhiyah, nubuwah, hari akhirat dll • Anasir akidah yang utama: beriman kepada Allah, para rasul dan hari kiamat.

 8. Beriman Kepada Allah 1. Wajib beriman dengan kewujudan Allah • Penomena alam membuktikan ada pencipta disebalik kewujudan alam. • Apa pun istilah yang diberikan manusia, bagi al-Qurqqn kuasa agung itu ialah Allah. • Akal manusia tidak mampu mengetahui hakikat Allah, kerana manusia masih tidak mampu mengetahui hakikat banyak alam dikelilingnya. • Allah yang maha berkuasa bukan tuhan satu golongan, bangsa, kawasan tertentu di dunia, tetapi tuhan sekelian alam.

 9. # Banyak ayat sentuh kesyumulan rububiyah Allah: *؟ قال : رب السماوات والأرض وما بينهماقال فرعون : وما رب العالمين • Banyak ayat buktikan kewujudan Allah: • إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلكالتى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون (بقرة 164 ) • Fitrah manusia terima kewujudan Allah: • وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم( النمل 14 ) 2. Wajib beriman Allah maha esa • Esa kewujudan • قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد

 10. * Esa rububiyah: * لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا (انبياء 22) • Esa uluhiyah: • يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ( الأعراف 59 ) • Kalimah لا إله إلا الله adalah pemberontakan • Terhadap kuasa zalim dan taghut • Terhadap tuhan berhala, dewa dan lainnya. • Pengisytiharan kemunculan masyarakat baru yang unik tegak di atas manhaj لا إله إلا الله • Musibah yang menimpa manusia akibat mengaku tuhan atau mempertuhankan manusia. • Akidah tauhid jadikan semua makhluk abdi kepada Allah.

 11. 3. Allah maha sempurna.# Terima wujud dan wahdaniyah Allah mesti terima Allah maha sempurna. • Bukti kesempurnaan Allah dapat dilihat pada alam jagat. • Fitrah manusia menerima dan risalah anbiya’ menjelaskannya. • Banyak ayat Q buktikan kesempurnaan Allah: • Sifat asma’ al-Husna bukti Allah maha sempurna. • Ketuhanan dalam Islam tidak terpisah dari alam. • Tidak seperti Aristotal yang melihat • Alam ini azali

 12. * Tuhan tiada hubungan dengan alam, tidak tadbir, tidak ambil tahu, tidak tahu apa yang berlaku dalam alam. • Tuhan hanyalah bukan jauhar, bukan sifat, tiada permulaan dan tiada kesudahan, tidak berjuzuk, bukan dalam alam dan bukan diluar alam, tidak berhubung dan tidak berpisah dari alam. • Semua sfat ini jadikan Allah tidak mempunyai sifat yang berhak ditakuti, ditaati dan diagungkan • Islam tidak kenal ketuhanan konsep ini. • Tuhan dalam konsep Islam: Pencipta, pemilik, penjaga maslahat dan penentu segala.

 13. Beriman Kepada Rasul • Setelah beriman kepada Allah dan sifatnya, beriman kepada rasul bukan perkara pelik lagi. • Beriman kepada rasul natijah dari beriman kepada Allah. • Sukar diterima setelah Allah ciptakan manusia kemudian membiarkannya tanpa panduan. • Adalah jadi pelengkap kepada kesempurnaaln Allah dia: • Utuskan rasul dan turunkan wahyu • Tunjukkan manusia jalan ke akhirat • Tunjukkan jalan hidup di dunia, sediakan bekalan ruh dan jasad. • Bukanlah bijak jika Allah biarkan manusia mencari jalan sendiri, sedangkan diri dan kehidupan manusia penuh pertarungan.

 14. # Yang bijak Allah utuskan rasul pembawa hidayah kepada manusia. • Kerana itu Allah tidak terima kehairanan musyrikin kenapa Allah utuskan para rasul • Hidayah dapat dicapai melalui indra, akal, wahyu. • Namun hidayah melalui wahyu lebih tepat • Hidayah tidak terbatas kepada manusia, tetapi juga kepada binatang melalui fitrah • Beriman kepada rasul bererti: • Beriman kepada kebijaksanaan dan rahmat Allah yang tidak membiarkan manusia tanpa panduan, tidak menyeksa mereka sebelum memberi amaran, tidak dibiarkan berselisih sepanjang hayat tanpa tempat rujukan. • Beriman bahawa agama bagi Allah hanya satu sepanjang zaman, agama tauhid.

 15. 3. Beriman kepada adialisma (مثالية)paling realistik, pimpinan manusiawi paling cemerlang dan istimewa.# Iman ini mampu menjadikannilai-nilai akhlak, amal soleh dan ketinggian jiwa sebagai satu hakikat yang berlaku di alam nyata. • Sekalipun para rasul istimewa mereka tetap manusia, tiada hak bersifat dengan sifat ketuhanan dan tidak berhak menerima ubudiyah dari makhluk. • قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ( ابراهيم 11)

 16. Beriman Kepada Hari Kiamat • Kehidupan manusia tidak hanya terbatas kepada dilahirkan dan dikebumikan. • Hati nurani manusia merasakan dia tidak dilahirkan ke dunia semata-mata untuk hidup dan mati, mesti ada rahsia disebalik itu. • Hati nurani manusia merasakan dia hidup di dunia hanya sementara dan akan dikembalikan semula • Akal dan jiwa manusia merasakan hidup yang pendek ini bukanlah yang terakhir, ia akan menghadapi satu putaran hidup lain.

 17. # Mana mungkin hidup ini berakhir begitu sahaja sedangkan dalam dunia banyak yang jahat dan yang baik, tetapi mereka tidak mendapat balasan daripada kejahatan dan kebaikan mereka. • Akal manusia merasakan perlu ada satu hari pembalasan bagi mereka yang jahat dan baik • Hari pembalasan itu ialah hari akhirat, ia telah dapat dirasakan kewujudannya oleg fitrah manusia. • Kewujudan hari kiamat telah dibuktikan Quraan: • أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءً محياهم ومماتهم ، ساء ما يحكمون ، وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجرى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ( الجاثية 21-22) • Membangkitkan semula selepas mati bukan perkara sukar bagi Allah. Dia berkuasa mengadakan yang tiada, dia juga berkuasa membangkitkan yang pernah ada.

 18. # Membangkitkan semula setelah mati bukan perkara sukar bagi Allah.# Yang berkuasa mengadakan yang tiada mesti berkuasa membangkitkan yang pernah ada. • Banyak ayat Quraan buktikan hal tersebut: • هو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ( الروم 27 ) • Syurga disediakan untuk hamba saleh • Neraka disediakan untuk hamba taleh

 19. Keistimewaan Akidah Islam • Akidah jelas • Akidah fitrah • Akidah tetap • Akidah dibuktikan • Akidah pertengahan

 20. 1. Akidah Islam jelas: tersimpul dalam konsep ada pencipta disebalik kewujidan alam, pentadbir dan pentakdir semua perkara. * Pencipta itu ialah allah * Akidah ini jelas dan dapat diterima akal * Tidak keliru seperti akidah teriniti dan lainnya. 2. Akidah fitrah:Tidak asing kepada fitrah, dapat diterima 3. Akidah tetap:tidak berubah, tidak boleh dikurang dan ditambah oleh sesiapa, ajaran akidah sama dalam semua risalah para rasul 4. Akidah dibuktikan dengan dalil dan hujjah, tidak berpada dengan taklif, tidak hanya berbicara dengan hati, tetapi dibuktikan denan hujjah diterima akal * Quraan buktikan isu akidah dengan hujjah dan bukti nyata.

 21. 5. Akidah pertengahan, normal: tidak ada unsur pelampau • Pertengahan antara yang menolak metafizika dan mempercayai banyak tuhan, menolah wehdatuluwujud dan tidak bertuhan, syirik dan sabitkan satu tuhan bagi sekelian alam. • Pertengahan antara yang menafikan semua perkara dari tuhan dan yang menyamakan tuhan dengan makhluk ataumenjasadkan tuhan • Pertengahan antara yang mewarisi bulat-bulataidah datok nenek dan yang cuba mengetahui hakikat tuhan. • Pertengahan sikap terhadap akiah lain, tidak taasub terhadap akidah samawiyah, lapang dada terhadap akidah yang bertentangan.

 22. * Menggalak penganut menyeru orang lain. * Melarang pandang remeh golongan penentang. • Pertengahan antara mereka yang mengambil mudah dalam mensabitkan akidah dengan menerima yang syak dan waham dan golongan yang menolak terus persoalan akidah. • Pertengahan dalam persoalan berkaitan para rasul, tidak letak mereka di makam uluhiyah, tidak letak mereka di kedudukan manusia paling rendah. • Para nabi manusia istimewa pilihan Allah, disiapkan dengan semua keperluan menjadi rasul. • Allah tahu unsur baik dan kesediaan yang ada pada mereka. • Allah turunkan wahyu, jadikan uswah dan maksum.

 23. * Pertengahan dalam isu iradah insaniah antara jabariyah dan qadariyah, terima takdir tetapi terima fitrah manusia berikhtiar menjana maslahat dan menolak bencana. • Pertengahan yang sesuai dengan fitrah dan hakikat manusia yang diberikan daya untuk berusaha dan diberikan kebebasan iradah. • Kebebasan iradah suatu yang amat penting agar adil manusia dipertanggungjawabkan keatas perbuatannya menurut pilihan dan kehendaknya sendiri. • من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ( الكهف 29) • فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ( البقرة 44 ) • لا تكلف نفس إلا وسعها ( البقرة 233 )

 24. KESAN IMAN DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU • Mukaddimah • Iman Dan Kemuliaan Manusia • Iman dan Kebahagiaan • Ketenangan Jiwa • Reda • Aman Jiwa • Harapan • Iman dan Kasih Sayang • Tetap Pendirian Hadapi Kesukaran

 25. Mukaddimah • Dalam kehidupannya manusia mahu: • Kemanusiaannya dirasai dan dia dihargai. • Kewujudannya ada matlamat, punya risalah, dikenang dan berbeza dari haiwan. • Memiliki kemuliaan dan kekuatan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. • Manusia tidak mahu kehidupan yang asing dan ganjil, dizalimi dan menzalimi. • Iman mempunyai kesan keatas semua perkara ini.

 26. Iman Dan Kemuliaan Manusia 1. Manusia Pada Pandangan Materialisme 2. Manusia Pada Pandangan Mukmin 3. Kedudukan Manusia Di Sisi Allah 4. Kedudukan Mnaisia Dikalangan Penghuni Langit 5. Kedudukan Manusia Pada Alam Jagat 6. Ungkapan Ulamak Mengenai Kedudukan Manusia 7. Keagungan Iman Selepas Keagungan Insaniyah 8. Kesan Nilai-nilai Ini Kepada Perasaan Dan Jiwa 9. Antara Pandangan Islam Dan Materialisme 10. Kedudukan Manusia 11. Tabiat Manusia 12. Matlamat Manusia.

 27. 1. Manusia Pada Pandangan Materilisme • Dari sudut kedudukan manusia hanya: • Seketul tanah, daging, tulang belulang dan urat murat. • Akal hanya bahan yang duhasilkan otak • Manusia sama seperti benda-benda hidup yang lain, yang penting dia berkembang melalui peroses evolosi hingga menjadi manusia • Bumi hanyalah stu daripada jutaan planet. • Daripada sudut masa manusia tidak punya nilai, kerana bumi hidup ratusan juta tahun sedangkan manusia paling lama hanya hidup ratusan tahun, apa erti ratusan tahun berbanding ratusan juta tahun.

 28. # Mereke tidak membezakan alam ruh Ilahi dan alam satu jiwa yang bertutur, manusia hanya lembaga material dan jasad haiwani • Jasad manusia terditi daripada unsur: 1. Oksigen 45,000mg. 6. Posporan 700mg. 11. Magnasium 35mg. 2. Karbon 12,600mg. 7. Belerang 170mg. 12. Besi 4mg. 3. Haidrogen 7000mg. 8. Potisium 140mg. 13. Tembaga 0.1mg. 4. Asid 2100mg. 9. Sodium 105mg. 14. Magnet .02mg. 5. Kalsium 1050mg. 10. Klorait 105mg. 15. Yud .03mg. • Dalam gambaran lain: 1. Minyak cukup untuk 7 ketul sabun 2. Karbon cukup untuk 7 batang pensel 3. Posporan cukup untuk 120 kepala batang jarum 4. Garam magnasium cukup untuk seteguk minuman berperisa 5. Besi cukup untuk sebatang paku sederhana besar 6. Kapur cukup untuk cuci kutu seekor anjing 7. Air cukup untuk memenuhi bekas muatat 10 gelen

 29. 2. Manusia Pada Pandangan Mukmin • Manusia makhluk paling mulia, paling baik kejadian, ditiupkan ruh, malaikat sujud kepadanya, Allah permudahkan langit dan bumu untuknya. • Semua makhluk dicipta untuk manusia, tetapi manusia dicipta untuk Allah. • Manusia kerdil berbanding alam jagat, namun dari sudut maknawi manusia lebih besar. • Usia manusia pendek berbanding usia dunia, tetapi mati bukan akhir kehidupan, bagi mukmin dunia hanya perantara untuk satu dunia lain yang kekal abadi dan sarmadi.

 30. # Inilah kemuliaan manusia.# Bagi Islam manusia punya kedudukan istimewa# Banyak ayat Q bukti kedudukan manusia istimewa 3. Kedudukan Manusia Di Sisi Allah • Manusia hampir dengan Allah • Kedudukan ini hapuskan wasilah dalam hubungan manusia dengan Allah. • Banyak ayat nyatakan keudukan dan hubungan tanpa wasilah ini. • ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ( مجادله 7 ) dll • Hadis Rasulullah perkukuhkan. • أنا عند ظن عبدى بي وأنا معه إذا ذكرني ..... الخ dll

 31. 4. Kedudukan Manusia Di Kalangan Penghuni Langit • Kedudukan manusia di kalangan makhluk alam ruh amat tinggi, tidak mampu dicapai malaikat • Manusia jadi khalifah Allah di bumi • Allah buktikan kedudukan tinggi ini, perentah malaikat sujud kepada Adam • Semua sujud kecuali iblis.

 32. 5.Kedudukam Manusia Dalam Alam Material. • Manusia pengendali alam jagat. • Semua yang di bumi dan di langit dijadikan untuk krmudahan manusia • Justifikasi kedudukan ini kerana manusia mempunyai ruh dan akal dan kemampuan mengurus dunia. • بل الإنسان على نفسه بصيرة ( قيامة 14 ) • Islam iktiraf apa yang ada pada manusia: ruh dan jasad, akal dan hati, iradah dan nurani, naluri dan keinginan, semuanya Islam layan. • يا أيها الإنسان إنك كدح الى ربك كدحا فملاقيه ( انشقاق 6 ) • يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ، الذى خلقك فسواك فعدلك ، فى أى صورة ما شاء ركبك ( انفطار 6-8 )

 33. # Islam iktiraf apa yang ada pada manusia: ruh dan jasad, akal dan hati, iradah dan nurani, nalori dan keinginan. • Semuanya dilayani dalam ajaran Islam: • يا أيها الإنسان إنك كادح غلى ربك كدحا فملاقيه ( انشقاق 6 ) • يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ، الذى خلقك فسواك فعدلك ، فى أى صورة ما شاء ركبك ( انفطار 6-7 )

 34. 6.Ungkapan Ulamak Tentang Kedudukan Manusia • Abu Bakar al-Arabi: tiada bagi Allah makhluk paling baik dari manusia, Allah menciptanya hidup, berilmu, berkuasa, bercakap, mendengar, melihat, mentadbir dan bijaksana. • Al-Ghazali,(setelah diolah semula) : sebab Allah kasih kepada manusia ada dua; sebab yang boleh disebut dan sebab yang tidak boleh disebut. • Sebeb yang boleh disebut: kesamaan Allah dengan manusia pada (nama) sesetengah sifatnya, seperti sifat ehsan, lemah lembut, berilmu, rahmat dan lainnya, sebeb itu kata orang: “berakhlaklah dengan akhlak Allah”…

 35. * Khususiat manusia yang tidak boleh disebut oleh manusia tetapi telah disebut al-Quraan seperti: • Manusia ruh rabbani: • يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ( اسراء 85) • فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ( ص 72 ) dll • Ibn al-Qaiyim: ketahuailah bahawa Allah telah mengkhususkan keistimewaan makhluk manusia antara makhluknya yang lain dengan memuliakan, memberikan keistimewaan, pernghormatan, Dia ciptakan manusia untuknya, hampir kepadanya, memuliakannya dengan sesuatu yang tidak diberikannya kepada makhluk lain………

 36. 7. Keagungan Iman Setelah Keagungan Insaniah • Manusia ada izzah lain selain izzah sebagai makhluk paling baik kejadian, izzah kerana: • Umat paling baik dilahirkan di dunia. • Diseiringkan dengan izzah Ilahi. • Manusia yang memimpin, bukan dipimpin. • Mendapat jaminan sokongan dari Allah. • Mendapat pemeliharaan dari Allah. • Allah jadikan mereka sebagai neraca penyukat amalan betul dan salah.

 37. 8. Kesan Nilai Maknawi Ini Kepada Jiwa Manusia: • Merasa bangga dan ada harga diri. • Berjiwa besar dan bercita-cita tinggi. • Tidak tunduk kepada makhluk, kuasa manusia angkuh dan zalim, harta, kekayaan, kdeagungan. • Contoh-contoh dalam sejarah: • Bilal bin Rubah berdepan dengan pemimpin jahiliah • Rub`ie bin `Amir sewaktu berhadapan dengan Rustum • Selogan mukmin: “ Memimpin bumi dan hamba kepada yang maha esa”.

 38. 9. Manusia Antara Pandangan Islam Dan Materialisme. • Bila manusia merasakan kemuliaan, kedudukan, fungsi sebagai pemimpin dia akan merasa: • Harga diri, kerana bangga dengan kedudukannya di sisi Allah dan makhluk. • Dia hidup dengan bangga diri, mengangkat kepala tidak mudah tunduk, tidak mahu dihina dan dikeji. • Jauh dari perasaan rendah diri dan rasa diri tidak berharga, sia-sia dan kosong. • Perasaan ini bukan remeh, bukan barang tiruan, tetapi keberuntungan yang besar kepada manusia. • Perasaan ini membuatkan akidah Islam berbeza dngan pemikiran aliran kebendaan.

 39. # Neraca pengukur membezakan dua aliran ini ialah: 1. Kedudukan manusia di dunia 2. Tabiat fitrah manusia 3. Matlamat dan peranan manusia dalam kehidupan. 10. Kdudukan Manusia. • Akidah Islam telah tentukan kedudukan manusia: • Khalifah allah, makhluk tersendiri antara makhluk lain, makhluk mulia yang bertindak dengan kehenda Allah. • Allah menciptakannya dan memberikannya indra • Dia hanya hamba kepada Allah

 40. # Manusia pada penilaian materialisme: * Bukan makhluk mulia • Dia hanya tumbuhan yang wujud dari tiada kepada ada. • Dia adalah haiwan sosial yang dengan ilmu dia mampu mengeuasai alam. • Dengan ilmu dai boleh maju dan berkembang. • Dengan ilmu dia mengaku dirinya tuhan • Pandangan materialisme ini menatijahkan: • Merasa diri sia-sia dan murah, manusia hanya binatang sahaja. • Trtipu dengan diri sendiri, angkuh, meangkat diri sebagai tuhan yang boleh melakukan apa sahaja tanpa dipertanggungjawabkan.

 41. # Materialisma mutakhir menyedari kesilapan pandangan ini, banyak penulisan pemgkeritik pandangan ini. 11. Tabiat Manusia. • Banyak yang keliru tentang hakikat manusia • Punca kekeliruan ini kerana manusia terdiri daripada berbagai unsur: jasad, ruh dan akal • Kecelaruan dalam menilai hakikat manusia kerana mengabaikan dua unsur ini atau memisahkannya. • Islam telah mengehatui hakikat manusia kerana Islam dari Allah, manusia pula dicipta Allah. • Allah cipta manusia dari ruh dan jasad.

 42. # Keperluan jasad membawa manusia kebumi dengan segala tuntutannya.# Keperluan ruh membawa manusia kealam langit. • Akidah Islam meladeni kedua-dua unsur ini. 12. Matlamat Manusia. • Islam telah nyatakan matlamat dan peranan manusia. • Dicipta untuk mengenal dirinya, mengenal Allah, mengabdikan diri kepada Allah. • Menjadi khalifah, memikul amanah taklif, akan menghadapi cubaan, seterusnya akan matang dan bersedia untuk satu dunia lain di akhirat.

 43. # Manusia hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk ubudiyah dan khilafah.# Bagi materialisme manusia hidup untuk diri sendiri, mengecap segala nikmat dunia. • Sangat jauh beza antara yang hidup untuk dirinya dan yang hidup bukan untuk dirinya.

 44. IMAN DAN KEBAHAGIAAN • Bahagia menjadi impian setrata masyarakat manusia. • Manusia mencari kebahagiaan tetapi tidak menemuinya kerana mencarinya di tempat yang salah. • Mereka mencarinya pada kebendaan, pencarian mereka sama dengan pencari mutiara di padang pasir • Beberapa soalan dikemukakan dalam mencari bagahia: • Apakah bahagia itu pada kebendaan?, pada anak ?, pada ilmu yang telah diuji ?.

 45. # Jawabnya semua perkara ini bukan kebahagiaan.# Banyak dunia maju dalam kebendaan tetapi hidup keluh kesah, jadikan bunuh diri jalan keluar. • Anak bukan kebahagiaan, berapa banyak anak jadi punca penderitaan, berapa banyak ibubapa mati di tangan anak. • Ilmu memang dapat menjana nikmat dan manusia tidak puas dengan pencapaian ilmu, tetapi ilmu bukan kebahagiaan, kerana ilmu itu syahwat dan syahwat tidak membawa bahagia. • Kebahagiaan berada dalam diri manusia, bersifat maknawi, tidak dapat dilihat, disukat, dibeli dan disimpan. • Bahagia kemuncak kepuasan dan kerihatan yang dikecap manusia.

 46. # Bahagia lahir dari dalam diri manusia, bukan dibawa dari luar.# Bahagia tidak dapat diberi dan diambil. • Kesah perbalahan sepasang suami isteri: • Suami, marah: “aku akan seksa kamu”. • Isteri: “ abang tidak akan dapat menyeksa dan membahagiakan saya”. • Suami: “ kenapa?”. • Isteri: “ kalau bahagia pada gaji, abang boleh berhentikannya, kalau perhiasan abang boleh tidak memberikannya, tetapi bahagia itu sesuatu yang abang dan orang lain tidak memilikinya”. • Suami: “ jadi kebahagiaan itu apa?”. • Isteri: “ saya dapati kebahagiaan pada iman saya, iman saya di hati saya, dan tiada siapa mampu menguasai hati saya”.

 47. # Islam tidak menolak peranan kebendaan dalam mencapai kebahagiaan# Sabda Rasulullah saw. • إن من سعادة ابن آدم : المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح • Namun kebendaan bukan kebahagiaan dan bukan punca tunggal kebahagiaan. • Kalau bahagia diibaratkan sepohon kayu yang tumbuh dalam diri manusia maka iman kepada Allah dan hari akhirat adalah air yang menyirami, baja yang menjadi makanan, menjadi udara dan cahaya.

 48. IMAN DANKETENANGAN JIWA 1. Tiada Kebahagiaan Tanpa Ketenangan. • Dalam kehidupannya manusia perlukan kesihatan, kasih sayang, dianugerah keupayaan dan kekuatan, kekayaan dan kemasyhuran. • Ini mungkin benar, tetapi keperluan hakiki manusia ialah ketenangan jiwa. • Allah mungkin beri ramai orang IQ tinggi, kesihatan, harta dan kemasyhuran tetapi ketenangan jiwa anugerah Allah kepada orang-orang pilihan.

 49. * Pengalaman menunjukkan bahawa ketenangan jiwa adalah kemuncak ideal kehidupan manusia.* Banyak keistimewaan tidak diperlukan manusia. • Realiti menunjukkan kebahagian memuncak tanpa harta, kesihatan dll • Ketenangan jiwa boleh jadikan gobok buruk sebuah istana, tanpa ketenangan jadikan istana sebuah penjara. 2. Tiada Ketenangan Tanpa Iman • Ilmu, kesihatan, kepuasan nafsu, kekuatan, harta kekayaan tidak dapat menjana kebahagiaan • Hanya iman kepada Allah, hari akhirat dapat menjana kebahagiaan.

 50. * Ini telah dibuktikan sejarah dan pengalaman manusia.* Manusia paling keloh kesah ialah orang yang tidak beriman, kerana mereka tidak mengecap kehidupan, tidak tahu apa erti kehidupan, tidak tahu matlamat hidup dan tidak tahu rahsia hidup. • Ketenangan adalah hasil iman dan tauhid, ia adalah anugerah Allah. • Inilah ketenangan yang dikecapi Rasulullah saw dan para sahabatnya. 3. Mukmin Menyahut Seruan Fitrah. • Sebab-sebab mukmin mendapat ketenangan ialah: