Historick antropologie
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Historická antropologie. Letní semestr 2010 24.2.2010 Kam patří historická antropologie?. Obsah. Pole bádání antropologie Zdroje HA v historické vědě Institucionalizace HA Témata HA Příručky HA. Pole bádání antropologie. Vědy o člověku Co je charakteristické pro „člověka“?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tynice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Historick antropologie

Historická antropologie

Letní semestr 2010

24.2.2010

Kam patří historická antropologie?


Obsah
Obsah

 • Pole bádání antropologie

 • Zdroje HA v historické vědě

 • Institucionalizace HA

 • Témata HA

 • Příručky HA


Pole b d n antropologie
Pole bádání antropologie

 • Vědy o člověku

 • Co je charakteristické pro „člověka“?

  • Co jej odlišuje od okolního světa?

   • Biologická antropologie – fyziologická podstata

   • Filozofická antropologie – bytost nedostatku

   • Sociální a kulturní antropologie

   • Nové trendy na pomezí disciplín

    • Ekologická, ekonomická, mediální, vizuální a. cyberantropologie etc

   • + historická antropologie


Zdroje ha v historick v d 1
Zdroje HA v historické vědě (1)

 • Sociální dějiny

  • Kritika:

   • Orientace na moderní dobu

    předmoderní společnosti (raný novověk)

   • Lineární pojetí modernizace

    ohled na „odvrácenou stranu“ modernizace, tradice

   • Metody (naivně) kvantitativní

    etnologické metody


Zdroje ha v historick v d 2
Zdroje HA v historické vědě (2)

 • Studium lidové kultury, tradic, způsobu života

  • Zkušenost tzv. malých lidí

  • Témata – nižší vrstvy obyvatelstva v raném novověku a 19. století

  • R. van Dülmen, W. Kaschuba, C. Lipp; E.P.Thompson, P. Burke; R. Muchembled; A. Gurevič, M. Bachtin


Zdroje ha v historick v d 3
Zdroje HA v historické vědě (3)

 • Dějiny mentalit (šk. Annales)

  • Předmět – nevědomé kolektivní životní představy

  • Tzv. longue durée – fenomény dlouhého trvání

  • Široké civilizačně-geografické areály – eg. Západ

  • J. Le Goff, P. Dinzelbacher


Zdroje ha v historick v d 4
Zdroje HA v historické vědě (4)

 • Dějiny každodennosti

  • „každodenní život“ – subjektivní zkušenost a jednání spojené s domácností, bydlením, prací, stáří, mládím, spotřebou etc.

  • Opakující se fenomény produkce, reprodukce životních podmínek

  • Dějiny „zdola“

  • Orálně-historické metody

  • Soudobé dějiny

  • A. Lüdtke, M. Broszat ad., L. Nithammer (NS diktatura)


Zdroje ha v historick v d 5
Zdroje HA v historické vědě (5)

 • Dějiny rodiny

  • Vychází z historické demografie (vývoj populace – narození, úmrtí, délka života etc)

  • Vliv demografických charakteristik na proměnu individuální životní zkušenosti – nemoci, úmrtnost, hlad, manželství

  • M. Mitteraurer; P. Horská/E. Maur


Zdroje ha v historick v d 6
Zdroje HA v historické vědě (6)

 • Mikrohistorie

  • Obrácení perspektivy:

   • makrosystémy mikroprostředí

   • Společnosti jedinec

   • Elity nevládnoucí

  • Celková rekonstrukce situace jednotlivce z okrajové části společnosti v jeho životním prostředí a myšlení

  • C. Ginzburg, H. Medick, N. Zemon Davis


Zdroje ha v historick v d 7
Zdroje HA v historické vědě (7)

 • Dějiny žen(y)

  • Kritika politických i sociálně-ekonomických dějin – mužské elity

  • Zpočátku – zviditelnění žen v dějinách

   • Ženské hnutí, ekonomická aktivita žen, role v domácím hospodářství

  • Později - dějiny rodu (gender)

   • Vztahy mezi pohlavími

   • Kulturní konstruovanost kategorií mužské/ženské

   • Specifické role připisované pohlaví: panenství, vdovství, otcovství, např. specifická povolání (služky etc.)

  • J. Scott, R. Habermas, G. Bock, M. Lenderová


Institucionalizace ha
Institucionalizace HA

 • Konference (sekce) 1984

 • Pracovní kroužky

  • Institut pro historickou antropologii ve Freiburgu (1975)

  • Institut Maxe Plancka pro dějiny v Göttingen

  • Interdiciplinární centrum pro výzkum historické antropologie v Berlíně

  • Institut pro historickou antropologii ve Vídni

 • Sborníky

  • Nemoc, dětství, rodina, válka, třídy…

  • Edice knih

 • Odborné časopisy

  • Paragrana, Historische Anthropologie (1992)

 • Studijní obory (MA)


T mata ha 1 r van d lmen
Témata HA (1) – R. van Dülmen

Magie a čarodějnictví

Ženské a mužské role

Prostest a násilí

Cizí a jiné

Tělo a sexualita

Náboženství a zbožnost

Písemná kultura

Domácnost a rodina


T mata ha 2 j martin
Témata HA (2) – J. Martin

 • Kosmologie: živly – oheň, voda, země, vzduch • život • rostlina • zvíře • člověk • příroda

 • Svět a věci: planeta - Země • okolní svět - Země • společnost • instituce • prostor • čas • mobilita • ulice • město • dům • oblečení • potrava

 • Genealogie a pohlaví: pěstování a genetika • sexualita • generace • rodina • rodiče • matka • otec • narození • pohlaví • dítě • žena • muž • stáří

 • Tělo: tělo • genom • mozek • kůže • oko • ucho • nos • ústa • ruka • setrvání • pohyb • gesto • pocit • extáze • obscenita

 • Média a vzdělání: obraz • jazyk • rytmus • počet • písmo • znak • média komunikace • nová média • peníze • identita • individuum • jednání • práce • stroj • paměť a vzpomínání • zkušenost • učení • ctnost • výchova a vzdělání • škola • vyučování

 • Náhoda a osud: host • štěstí • dar • krása • láska • žal • strach • nemoc a zdraví • žádostivost • šílenství • násilí • válka a mír • zlo • smrt

 • Kultura: náboženství • duše • hudba • divadlo • přání • fantazie • mimesis • rituál • svátek • cizí • mýtus • utopie • vědění • tajemství • mlčení


T mata ha 3 h ch ehalt
Témata HA (3) – H.CH. Ehalt

 • Společenské konstelace a instituce určené k předávání života

 • Dějiny rodiny a vývoj v oblasti rodiny a partnerství (interkulturní srovnání) • rodinné role (matka, otec, děti, prarodiče, strýcové, tety) • sexualita a rod • rodové role

 • Společenské systémy rozvrstvení

 • Rodinné hierarchické systémy • hierarchické struktury kmenových společenství • hierarchické systémy komplexních společností (stavy, kasty, třídy, vrstvy, životní styly) • systémy podle politického řádu

 • Životní cyklus

 • Stáří • věková období • hranice věků člověka • přechodové rituály • generace, generační konsensus, generační konflikt • demografická situace, vývoj, perspektivy

 • „První, druhá a třetí kůže člověka“

 • Tělo, tělesnost, hodnocení těla • vlasový porost, tetování, formování těla • oblečení, móda, šperky • stavba a bydlení • venkovské, vesnické a městské životní světy a jejich proměny

 • Duševní stavy

 • Zdraví a nemoc • pocity a afekty • smysly (dějiny vidění, slyšení, cítění)

 • Tělo

 • Růst a vývoj • pohlavní zralost, trvání růstu, menopauza • umístění reprodukčního cyklu v životní etapě • menstruace • těhotenství a narození • krása • stáří, neduživost, zchátralost, smrt

 • Komunikační formy

 • Rituály • normy a hodnoty jednání • podoby zdvořilosti a „dobrého chování“, konvence • zvyky • ritualizace vs spontaneita • společenské podmínky pro představy o mírových a válečných rolích • pravidla hry každodenního jednání

 • Instituce a ústavy

 • Úřady • školy, univerzity a vzdělávací ústavy • nemocnice a špitály • vězení


T mata ha 3 h ch ehalt pokr
Témata HA (3) – H.CH. Ehalt (pokr.)

 • Prostor a čas

 • Pojetí prostoru a způsoby chování v prostoru • pojetí času, měření času, utváření času • společenské časové zóny v historické perspektivě a v interkulturním srovnání • pracovní a volný čas • venkovský život a jeho proměny • městský život a jeho proměny • městské subkultury • regiony

 • Agrese a válka

 • Afekty a psychosociální klima • psychická struktura • potlačení a kontrola pudů, sublimace • výchova a civilizační proces • formy rozhodování konfliktů • podmínky pro vytváření mírových a agresivních rolí • vztah individuálních a strukturních agresí

 • Kultura

 • Kultura každodennosti, vysoká kultura, přechodné pole • mýty, pohádky vyprávění • dějiny slov, jazyka a kultury • hra jako základní struktura lidské společnosti • umělecké formy vyjádření • média • rituální a symbolické světy • totem a tabu

 • Hospodářství

 • Hospodářství jako základní formace sociálního jednání • formy hospodaření • podarování, dar, dělení, výměna • braní, kradení, loupení

 • Jistota a riziko

 • Předindustriální systémy bezpečnosti • vznik nových státních systémů bezpečnosti • pojištění • vztah potřeby jistoty a připravenosti na riziko • riziková společnost a celosvětová společnost rizika

 • Formy pohybu

 • Chůze, jízda (na koni), létání • pěšiny, cesty, ulice, koleje, vodní cesty atd. • od vesnice ke globální vesnici

 • Vztah člověk-zvíře

 • Lov • domestikace a chov • chov domácích zvířat • ZOO • maso jako potrava • etické a morální představy o zacházení se zvířaty


P ru ky ha
Příručky HA

 • Richard van DÜLMEN, Historická antropologie, Praha 2002.

 • Gert Dressel, Historische Anthropologie. Eine Einführung, Wien – Köln – Weimar 1996.

 • H. Süssmuth (ed.), Historische Anthropologie. Der Mensch in der Geschichte, Göttingen 1984.

 • Wolfgang Reinhardt, Lebensformen Europas. Eine historische Kulturanthropologie, München 2004.

 • Christoph, Wulf (ed.), Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie, Weinheim – Basel 1997.

 • Lucie Storchová (ed.), Condition humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, Praha 2007.