Historien om Grekland - PowerPoint PPT Presentation

historien om grekland n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Historien om Grekland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Historien om Grekland

play fullscreen
1 / 19
Historien om Grekland
173 Views
Download Presentation
tymon
Download Presentation

Historien om Grekland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Historien om Grekland

 2. Greklands geografi. Grekland är ett litet land i Europa. Grekland ligger vid Medelhavet. Huvuddelen av Grekland är en halvö. Resten av Grekland består av öar.

 3. Greklands öar Eftersom Grekland består av många öar och har många höga berg, började grekerna bygga stadsstater i stället för ett land. Stadsstaterna var städer som agerade som länder. Tänk dig våra landskap som skulle styra landskapet som ett eget land.

 4. Sparta Sparta var en grekisk stadsstat. Sparta var mycket kraftfull och hade en egen armé. Sparta erövrade andra stadsstater att vinna rikedom och makt. Det fanns tre klasser av människor i Sparta. Medborgare, icke-medborgare och slavar.

 5. Spartas klasser Endast män födda i Sparta var medborgare. Kvinnor fick inte bli medborgare, dock hade kvinnor rätt att äga mark och företag, vilket gav dem större frihet än andra grekiska stadsstater. Den andra klassen i Sparta var människor som kom från andra stadsstater eller andra länder. De kunde ha eget företag men inte bli medborgare. Den tredje klassen var slavar.

 6. Spartas krigare Att lära sig läsa och skriva i Sparta var inte så viktigt. Utbildning för att bli en bra soldater var viktigt. Unga pojkar togs från sina föräldrar och utbildades till soldater och blev bra på sporter som löpning. Flickor tränades också på att vara bra i idrott.

 7. Aten Aten var en annan viktig stad. Folket i Aten ville styra sig själva och inte ha en kung eller drottning. Aten blev världens första demokrati runt 508 f.Kr. En demokrati är en regering i vilken alla medborgare kan rösta och ha lika mycket att säga till om.

 8. Demokrati i Aten. Aten var en demokrati, eftersom alla medborgare skulle rösta, men bara ungefär 1 av 10 av alla personer hade rösträtt. Medborgare räknades bara de som var födda i Aten och med i armén. Kvinnor, barn och de födda utanför Aten och slavar fick inte rösta.

 9. Gudar och vidunder I den grekiska mytologin vimlar det av gudar och vidunder. Harpyorna Zeus - överguden Eros – den lille kärleksspridaren

 10. Parthenon och Akropolis

 11. Utbildning i Aten Utbildning var mycket viktigt i Aten. Pojkar gick i skolan för att lära sig läsa och skriva. De lärde sig också många sporter. Flickor fick inte gå i skolan eller lära sig att idrotta, i Aten.

 12. Grekerna lånade alfabetet från fenicierna. De flesta europeiska språk, däribland engelska har lånat idéer från det grekiska alfabetet. Det grekiska alfabetet.

 13. Sokrates - filosofen Sokrates var en filosof i antikens Grekland. En filosof är någon som försöker förklara livets dilemman och komplexitet. Sokrates undervisade genom att ställa frågor. Denna metod kallas fortfarande ”den sokratiska metoden”.

 14. Platon Platon var elev till Sokrates. Han startade en skola kallad Akademin. Platons skrivande var en ”dialog” mellan lärare och elev.

 15. Aristoteles Aristoteles var en annan grekisk filosof och elevtill Platon. Han skrev om vetenskap, konst, juridik, poesi och politik.

 16. Alexander den store Alexander den store var son till kung Filip II av Makedonien. Alexander erövrade Persien, Egypten, Mellanöstern och norra Indien. Han dog vid 33 års ålder av malaria.

 17. Alexanders imperium Alexander den stores rike när det var som störst 334-323 fKr.