Z vislost odporu na teplot
Download
1 / 9

ZÁVISLOST ODPORU NA TEPLOTĚ - PowerPoint PPT Presentation


  • 148 Views
  • Uploaded on

ZÁVISLOST ODPORU NA TEPLOTĚ. Závislost odporu na teplotě. Bylo zjištěno, že odpor vodiče se mění se změnou teploty. U kovů se odpor s rostoucí teplotou zvětšuje. U elektrolytů a uhlíku a některých dalších látek se odpor s teplotou zmenšuje. Závislost odporu na teplotě.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZÁVISLOST ODPORU NA TEPLOTĚ' - tyme


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Z vislost odporu na teplot1
Závislost odporu na teplotě

Bylo zjištěno, že odpor vodiče se mění se změnou teploty.

U kovů se odpor s rostoucí teplotou zvětšuje

U elektrolytů a uhlíku a některých dalších látek se odpor s teplotou zmenšuje.


Z vislost odporu na teplot2
Závislost odporu na teplotě

Vyjádřeno matematicky:

kde R2 odpor vodiče po zahřátí [Ω]

R1 odpor vodiče před zahřátím [Ω]

t2 teplota vodiče po zahřátí [K; °C]

t1 teplota vodiče před zahřátím [K; °C]

α součinitel teplotní závislosti odporu [K-1]


Z vislost odporu na teplot3
Závislost odporu na teplotě

Podobný vztah platí i pro měrné odpory:

kde ρ2 měrný odpor vodiče po zahřátí [Ω]

ρ1 měrný odpor vodiče před zahřátím [Ω]

V tabulkách zpravidla bývají uvedeny hodnoty měrného odporu pro teplotu 20°C


Z vislost odporu na teplot4
Závislost odporu na teplotě

Objasněme si význam teplotního součinitele odporu α:

vyjadřuje, o kolik se zvětší odpor 1 Ω vodiče z daného materiálu při zvýšení teploty o 1 K (°C)

jednotkou je K-1, případně °C-1


Z vislost odporu na teplot5
Závislost odporu na teplotě

Objasněme si význam teplotního součinitele odporu α:

u většiny čistých kovů se teplotní součinitel odporu pohybuje okolo hodnoty 0,004 K-1

(to znamená, že při zvýšení teploty o 1 K (°C) se zvětší odpor příslušného vodiče o 0,4 %)

u některých materiálů, jako např. nikelin, konstantan, manganin, je teplotní součinitel odporu ještě asi 100x menší, což znamená, že tyto materiály téměř nemění svůj odpor s měnící se teplotou


Z vislost odporu na teplot6
Závislost odporu na teplotě

Příklad:

Měděný vodič měl při teplotě 12°C odpor 0,785Ω. Vypočtěte jeho odpor, zahřejeme-li tento vodič na teplotu 35°C.

Vodič ohřátím zvýšil svůj odpor na 0,86Ω.


Z vislost odporu na teplot7
Závislost odporu na teplotě

Příklad:

Hliníkový vodič má při teplotě 22°C odpor 1,125Ω. Vypočtěte jeho odpor, pokud klesne teplota vodiče na -15°C.

Pozor!

Vodič bude mít při teplotě -15°C odpor 0,98Ω.


Z vislost odporu na teplot8
Závislost odporu na teplotě

Závěr

Pokud budeme počítat vyšší teplotu, pak použijeme tvar vztahu:

Pokud budeme počítat nižší teplotu, pak použijeme tvar vztahu: