Bossche Film & Video Amateurs - PowerPoint PPT Presentation

tyler
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bossche Film & Video Amateurs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bossche Film & Video Amateurs

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Bossche Film & Video Amateurs
111 Views
Download Presentation

Bossche Film & Video Amateurs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bossche Film & Video Amateurs project de Straat

 2. Bossche Film & Video Amateurs Project de Straat • Programma • Uitleg over het project • Technische aspecten van het filmen • Invalshoeken • Voorbeelden • Pauze • Maken van een draaiboek (door Wim)

 3. Bossche Film & Video Amateurs Project de Straat • Uitleg over het project • Doel is actief meedoen en ervaring opdoen in het bewust filmen en monteren • Resultaat een korte film over jouw/een straat. • Programma in drie onderdelen: • Filmen (is huiswerk) • Opnames bespreken • Monteren (op 3 niveaus)

 4. Bossche Film & Video Amateurs Project de Straat • Technische aspecten van het filmen • Camera standpunt • Afwisseling tussen totaal, halftotaal, close up • Licht • Beeldcompositie • Geluid • Consistentie • Montage

 5. Bossche Film & Video Amateurs Project de Straat De gulden snede

 6. Bossche Film & Video Amateurs Project de Straat Voorbeeld Bewoners

 7. Bossche Film & Video Amateurs Project de Straat • Invalshoeken • Wat wil je filmen? • De huizen/architectuur • De bewoners • Het groen in de straat (tuinen) • Het verkeer • Evenementen • Sfeertekening

 8. Bossche Film & Video Amateurs Project de Straat Voorbeeld Bewoners

 9. Bossche Film & Video Amateurs Project de Straat Voorbeeld Omgeving

 10. Bossche Film & Video Amateurs Project de Straat Voorbeeld Evenement

 11. Bossche Film & Video Amateurs Project de Straat Voorbeeld Dynamisch

 12. Bossche Film & Video Amateurs Project de Straat Succes met het maken van je opnames we zien je resultaten met vertrouwen tegemoet

 13. Bossche Film & Video Amateurs Project de Straat