1 / 66

Haberleşme Dairesi Başkanlığı Radyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü

Haberleşme Dairesi Başkanlığı Radyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü. Video Kurgu Teknikleri Ahmet Remzi DURLU. Anlatılacak Konular. . Video Kurgu Nedir ? Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Video Kurgu İçin Kurgu sistemi oluşturmak. Video Kurgu Yazılımları. Video Kurgu Teknikleri.

zada
Download Presentation

Haberleşme Dairesi Başkanlığı Radyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Haberleşme Dairesi BaşkanlığıRadyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü Video Kurgu Teknikleri Ahmet Remzi DURLU

 2. Anlatılacak Konular. • Video Kurgu Nedir ? • Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. • Video Kurgu İçin Kurgu sistemi oluşturmak. • Video Kurgu Yazılımları. • Video Kurgu Teknikleri. • Video Kurgu Efektleri.

 3. Haberleşme Dairesi BaşkanlığıRadyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü VİDEO KURGU NEDİR

 4. Video Kurgu Nedir ? Video Kurgu Nedir ? • Kamera çekimlerinin çeşitli kurallara uygun olarak ard arda belli bir anlayışa uygun olarak sıralanmasına kurgu denir. • Daha geniş bir tanımla kurgu, kamera çekimleri sonrasında elde edilen video görüntüleri arasında seçim yapmak, bunları anlatımdaki sıralara göre dizmek, sürelerini saptamak, video görüntülerinin içerik yönünden ilişkilerini göz önüne almak ve bunları belirli bir anlatıma göre düzenlemektir.

 5. Haberleşme Dairesi BaşkanlığıRadyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler.

 6. Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Video Kurgulama Cihazları. Kurgu Cihazlarını ikiye ayırabiliriz. • Analog tip kurgulama cihazları • Dijital tip kurgulama cihazları

 7. Audio Silme Kafası Video TC LTC, VITC Bant Hareket yönü Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Analog Tip Kurgu Cihazları • Kayıt şekli; manyetik olarak, resim, ses ve kontrol bilgisi şeklindedir. Bu şekilde yapılan kayıtlarda kayıp meydana gelmekte, birkaç kopyadan sonra görüntü ve seslerde bozulmalar oluşmaktadır. Video Kurgu sırasında bile bu tür bozulmalara rastlanır. TC (Time Code) : Zaman Bilgisi LTC, VITC : Senkron Bilgileri Bant Kayıt Şekli

 8. Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Analog Tip Kurgu Cihazları • Örnek Olarak ; • Betamaks • VHS • Hi8 • BETACAM Amatör Tip Profesyonel Tip

 9. Analog Kayıt R G Sinyalleri B Elektrik sinyallerine dönüşüm Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Analog Tip Kurgu Cihazları • Betamaks • VHS • Hi8 Amatör Tip Cihazların Kayıt Şekli Dikkat Edilmesi gereken nokta sinyallerin görüntü ve ses olarak bileşik yapıda kayıt edildiğidir.

 10. TC (Time Code) : Zaman Bilgisi LTC, VITC : Senkron Bilgileri Bant Kayıt Şekli Audio Silme Kafası Video TC LTC, VITC Bant Hareket yönü Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Analog Tip Kurgu Cihazları • Betacam Profesyonel Tip Dikkat Edilmesi gereken nokta sinyallerin görüntü ve ses olarak ayrı yapıda kayıt edildiğidir.

 11. Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Analog Tip Kurgu Cihazları • Betamaks • VHS • Hi8 • BETACAM • Amatör ve Profesyonel Analog cihazlar arasındaki fark nedir ? Amatör Tip Profesyonel Tip

 12. Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Amatör ve Profesyonel Analog cihazlar arasındaki fark nedir ? Amatör Tip Kayıt cihazının 3 saat görüntü kaydettiği bir kaset üzerine Profesyonel Bir cihaz aşağı yukarı ancak 35 dakikalık kayıt yapmaktadır. Bu durum amatör cihazların kaset kayıt hızını yavaş tutarak mekanik olarak sıkıştırma yaptığını göstermektedir. Bu durum kayıt ve görüntü kalitesini doğrudan etkilemektedir. Amatör tip Kayıt Medyası üzerinde kaydedilen görüntüler bir süre sonra kullanılamaz hale gelir. Amatör Tip Cihazlarda Montaj imkanı çok sınırlıdır.

 13. R G Sinyalleri B Elektrik sinyallerine dönüşüm TC (Time Code) : Zaman Bilgisi LTC, VITC : Senkron Bilgileri Bant Kayıt Şekli Audio Silme Kafası Video TC LTC, VITC Bant Hareket yönü Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Analog Tip Kurgu Cihazları Amatör Tip Cihazlar

 14. Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Dijital Tip Kurgu Cihazları • Dijital 8 • DV Amatör Tip • DV CAM • DVC Pro • DVC Pro 50 Profesyonel Tip

 15. Dijital 8 DV Mini DV 10000101 10110101 Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Dijital Tip Kurgu Cihazları Amatör Tip Kayıt ve Okuma Şekli Manyetik Kaset Üzerine Dijital Kayıt

 16. 10000101 10110101 Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Dijital Tip Kurgu Cihazları • DV CAM • DVC Pro • DVC Pro 50 Profesyonel Tip Kayıt ve Okuma Şekli Manyetik Kaset Üzerine Dijital Kayıt

 17. Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Dijital Tip Kurgu Cihazları • Amatör ve Profesyonel Dijital cihazlar arasındaki fark nedir ? • Dijital 8 • DV Amatör Tip • DV CAM • DVC Pro • DVC Pro 50 Profesyonel Tip

 18. Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Dijital Tip Kurgu Cihazları • Kamera üreticisi firmalar 90 lı yılların ortasında bir araya gelip yeni bir sayısal video standardı üzerinde anlaştılar. • Buna da kısaca DV (Dijital Video) dediler. Buradaki amaç şuydu: Her birimiz yine kendi markalarımızla kamera üretelim ama bu kameraların kaydettikleri veri aynı olsun, kameralar bilgisayarlara kolay bağlansın, uyumsuzluk sorunları aşılsın. • Böylece ortaya “DV Codec” çıktı. • “COMPRESSOR–DECOMPRESSOR” (SIKIŞTIRMA –AÇMA)kelimelerinin kısaltılmışı olan “CODEC” terimi dijital Kameralar ve VTR’lerin kalbindeki programcığı tanımlamaktadır.

 19. Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Dijital Tip Kurgu Cihazları • Görüntüleri sayısallaştırmak çok kolay bir iş değildir. Eğer kaliteyi düşürmeden sayısallaştırmaya kalkarsanız çok fazla veriyi kaydetmek zorunda kalırsınız. • Bu yüzden video verisi sıkıştırma teknikleri geliştirilmiştir. • Bu Teknikler; elde edilen görüntü bilgisini daha az kayıt ortamı kullanarak kayıt etmek amacıyla geliştirilmiştir. • Ancak sıkıştırma oranı yükseldikçe görüntü kalitesi düşecektir. • Örneğin ‘sıkıştırma oranı’ Video CD’de çok yüksekken DVD’de daha düşüktür. Bu yüzden de DVD’de seyrettiğiniz film VCD’ dekinden çok daha iyi görünür. • Ancak VCD en fazla 800 MB kapasitesinde olabilirken DVD en az 5 GB olmak zorundadır.

 20. Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Dijital Tip Kurgu Cihazları • ‘Sıkıştırma işlemi’nin yapılmasında kullanılan matematiksel yöntemlere genel olarak “CODEC” adı verilmektedir. • Bütün Dijital Kameralar ve VTR’ler sonuç olarak “CODEC” denilen bir formülü kullanmaktadırlar. • Örnek olarak Dijital 8, Mini DV, DVCAM, DVC Pro gibi kayıt formatlarıyla anılan bütün bu modeller aslında aynı veriyi kaydederler. • Ama bu işi yapmak için farklı kayıt sistemleri ve değişik sıkıştırma oranları kullanırlar. • Ancak profesyonel tip cihazlar düşük sıkıştırma oranlarını destekleyerek kaliteli görüntü ve kurgu imkanlarını da sonuna kadar sağlarlar

 21. Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Bilgisayar Tabanlı Video Kurgu Cihazları Tüm Kayıt Formatlarından bağımsız video kurgu sistemidir. Amatör Tip Analog-Dijital Profesyonel Tip Analog-Dijital • DV • Dijital 8 • Betamaks • VHS • Hi8 • DV CAM • DVC Pro • DVC Pro 50 • BETACAM

 22. 1010111010001 1100110111011 Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Bilgisayar Tabanlı Video Kurgu Cihazları • DV • Dijital 8 • Betamaks • VHS • Hi8 • DV CAM • DVC Pro • DVC Pro 50 • BETACAM Manyetik Hard Diskler Üzerine Dijital Kayıt Yapılarak Video Kurgu yapılır Video Kurgu bitiminde tekrar aynı formatta VTR üzerine kaydedilir.

 23. 1010111010001 1100110111011 Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Bilgisayar Tabanlı Video Kurgu Cihazları Veya Video Kurgu bitiminde VCD,DVD olarak Kaydedilebilir. Ancak Görüntü kalitesi bakımından Profesyonel cihazlara kaydetmek; daha sonra yapılabilecek montajlar açısından daha iyidir.

 24. Bilgisayar Tabanlı Video Kurgu Cihazları Değişik yapıda bilgisayarlı kurgu sistemleri bulunmaktadır. Amatör seviyeden tam Profesyonel seviyede Video Kurgu kartları kullanan Görüntü kaydı ve Video Kurgu için üretilmiş sistemler. Ev Kullanıcıları düşünülerek üretilmiş ve her hangi bir bilgisayar üzerinde çalışabilecek Video montaj yazılımları. Bu sistemlerde video yakalama işlemi için ayrıca bir kart kullanılmaz. Bilgisayar işlemcisinin gücü kullanılarak işlemler gerçekleştirilir.

 25. Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Dijital ve Analog Kurgu Cihazları Anlatılan Konu ile ilgili Sorularınız ?

 26. Haberleşme Dairesi BaşkanlığıRadyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü Video Kurgu sistemi oluşturmak.

 27. Video Kurgu sistemi oluşturmak. Kurgu Sistemi oluşturmak Değişik cihazlarla çeşitli kurgu özelliklerine sahip sistemleri nasıl kurarız ?

 28. Player Recorder Video Kurgu sistemi oluşturmak. Kurgu Sistemi oluşturmak CUT KURGU NEDİR Player (Oynatıcı) Cihaz üzerindeki kasetten seçtiğimiz bir bölümü görüntü ve Ses olarak Recorder (Oynatıcı) üzerine kaydederiz. Ancak görüntüler arasındaki geçiş kesme şeklinde şeklinde olacaktır. Bu İşlem Amatör cihazlarda kabaca yapılır. Profesyonel cihazlarda ise görüntü ve sese tem hakimiyet sağlarız.

 29. Video Kurgu sistemi oluşturmak. Kurgu Sistemi oluşturmak Görüntüler arasında kesmeye örnek olarak aşağıdaki geçişe dikkat ediniz.

 30. Video Kurgu sistemi oluşturmak. Kurgu Sistemi oluşturmak CUT (KESME) KURGU YAPILABİLECEK SİSTEMLER ( BAĞLANTI ŞEKİLLERİ) MONİTÖR KAMERA VTR L – R Audio Composite Video S Video I Link (IE1394)

 31. Video Kurgu sistemi oluşturmak. Kurgu Sistemi oluşturmak CUT (KESME) KURGU YAPILABİLECEK SİSTEMLERDE KULLANILABİLECEK CİHAZLAR • DV • Dijital 8 • Betamaks • VHS • Hi8 • DV CAM • DVC Pro • DVC Pro 50 • BETACAM Player (Oynatıcı) MONİTÖR KAMERA VTR Recorder (Kaydedici) Bu sistemde yer alan VTR her formattan VTR olabilir. Bağlantı mantığı aynıdır. Kullanılan cihazlarla yapılan iş aynıdır. Fark görüntü kalitesidir.

 32. Video Kurgu sistemi oluşturmak. Kurgu Sistemi oluşturmak CUT (KESME) KURGU YAPILABİLECEK SİSTEMLER ( 1.KONFİGURASYON ) Player (Oynatıcı) Bu sistemde Kameradan VTR üzerine kopya yapılabilir. Kopya sırasında istenmeyen yerler VTR ye kaydedilmez. MONİTÖR KAMERA Böylece en basit anlamda ki kurguyu yapmış oluruz. VTR Recorder (Kaydedici)

 33. Video Kurgu sistemi oluşturmak. Kurgu Sistemi oluşturmak CUT (KESME) KURGU YAPILABİLECEK SİSTEMLER ( 2.KONFİGURASYON AMATÖR TİP) MONİTÖR • DV • Dijital 8 • Betamaks • VHS • Hi8 • DV • Dijital 8 • Betamaks • VHS • Hi8 VTR VTR Player (Oynatıcı) Recorder (Kaydedici) Bu sistemde yer alan VTR ‘ler Amatör tip VTR lerdir. Cihazların bağlantı şekli aynıdır. Yapılabilecek iş aynı özellikte olacaktır.

 34. MONİTÖR MONİTÖR VTR VTR Player (Oynatıcı) Recorder (Kaydedici) Video Kurgu sistemi oluşturmak. Kurgu Sistemi oluşturmak CUT (KESME) KURGU YAPILABİLECEK SİSTEMLER ( 3.KONFİGURASYON PROFESYONEL TİP) • DV CAM • DVC Pro • DVC Pro 50 • BETACAM • DV CAM • DVC Pro • DVC Pro 50 • BETACAM Remote Editing Kontrol Uzaktan Komuta Konsolu Bu sistemde yer alan VTR ler profesyonel tip olmak zorundadır. Sistemde görüntü ve ses üzerinde ayrıntılı olarak CUT Kurgu yapabiliriz.

 35. Video Kurgu sistemi oluşturmak. Kurgu Sistemi oluşturmak A-B Roll Kurgu Sistemi ( 4.KONFİGURASYON PROFESYONEL TİP) MONİTÖR MONİTÖR • DV CAM • DVC Pro • DVC Pro 50 • BETACAM • DV CAM • DVC Pro • DVC Pro 50 • BETACAM VTR VTR Recorder (Kaydedici) VTR Players (Oynatıcılar) Remote Editing Kontrol Uzaktan Komuta Konsolu Bu sistemde yer alan VTR ler profesyonel tiptir. Bu sistemle iki ayrı kaynak kaset üzerinden ayrıntılı olarak görüntü ve ses üzerinde CUT Kurgu yapabiliriz.

 36. Video Kurgu sistemi oluşturmak. Kurgu Sistemi oluşturmak A-B Roll Kurgu Sistemi ( 4.KONFİGURASYON PROFESYONEL TİP) MONİTÖR MONİTÖR MONİTÖR • DV CAM • DVC Pro • DVC Pro 50 • BETACAM • DV CAM • DVC Pro • DVC Pro 50 • BETACAM VTR VTR Recorder (Kaydedici) VTR Players (Oynatıcılar) Remote Editing Kontrol Uzaktan Komuta Konsolu A/V Switcer Görüntü/Ses Anahtarlama konsolu Bu sistemde yer alan VTR ler profesyonel tiptir. Bu sistemle ayrıntılı olarak video görüntü ve sesi üzerinde ayrıntılı olarak Cut ve Geçişli Kurgu yapabiliriz. Geçişli kurguyu A/V Switcer aracılığı ile yapabiliriz.

 37. Video Kurgu sistemi oluşturmak. Kurgu Sistemi oluşturmak Geçişli kurguya örnek olarak resimden resim’e geçiş şekillerine dikkat ediniz. Burada iki kaynak VTR ile Switcher kullanılarak geçişli kurgu yapılmıştır. Profesyonel kurgu sistemi gereklidir. Amatör tip cihazlarla bu işlemi yapmak Mümkündür ancak çok zor bir işlemdir. Klip Süresi, görüntü ve ses istenilen şekilde oturtulamaz. Tamamen rastlantısal kurgu yapılabilir. Bu konuyla ilgili sorunuz var mı ? Neden Amatör cihazlarla bu tür Bir kurgu yapılamamaktadır ?

 38. R G Sinyalleri B Elektrik sinyallerine dönüşüm TC (Time Code) : Zaman Bilgisi LTC, VITC : Senkron Bilgileri Profesyonel Cihazlar Audio Silme Kafası Video TC LTC, VITC Bant Hareket yönü Video Kurgu sistemi oluşturmak. Kurgu Sistemi oluşturmak Amatör Tip Cihazlar

 39. VTR VTR Video Kurgu sistemi oluşturmak. Kurgu Sistemi oluşturmak Bilgisayarlı Kurgu Sistemi ( 5.KONFİGURASYON PROFESYONEL TİP) Amatör Tip Analog-Dijital MONİTÖR PC MONİTÖR PC MONİTÖR PC Profesyonel Tip Analog-Dijital Video Audio Harddisk Bu Sistemde Amatör ve Profesyonel VTR’lerden görüntü ve Sesler kaydedilerek Video ve Audio Kurgusu yapılır. Projenin bitiminde yapılan kurgu tekrar VTR’lere kaydedilir. Bu Sistemde VTR’lerde kullanılan kontrol sinyallerine ihtiyaç yoktur. Tüm kurgu çeşitlerinin uygulaması mümkündür. • DV • Dijital 8 • Betamaks • VHS • Hi8 • DV CAM • DVC Pro • DVC Pro 50 • BETACAM

 40. Video Kurgu sistemi oluşturmak. Kurgu Sistemi oluşturmak Bilgisayarlı Kurgu Sistemi ( Kurgulama Şekli) • Bilgisayarlı Kurgu Sistemi çok kaynaklı bir analog veya dijital kurgu sistemi gibi çalışmasının yanında bir bilgisayarın sağladığı tüm avantajlardan da yararlanır. • Örneğin Analog sistemde bir müziği kullanabilmek için o müziği kullanılan formatta bir kaset üzerine kaydetmeniz gerekmektedir. Bunu yapmak için ise müzik arşivinden tarama yapmanız yanında müziği aktarabilmek için sisteme ilgili bir cihaz da bağlamak zorunda kalırsınız. • Oysa Bilgisayarlı kurgu setlerinde bilgisayarın içerisinde yani hardiskinde bulunan tüm formatlardaki müzigi kullanabilirsiniz. • Kurgu için gerekebilecek tüm resim dosyalarını kurgu içinde doğrudan kullanabilirsiniz. • Bu durum bilgisayarlı Kurgu sistemlerine çok önemli bir esneklik vermektedir.

 41. Video Kurgu sistemi oluşturmak. Kurgu Sistemi oluşturmak Bilgisayarlı Kurgu Sistemi ( Kurgulama Şekli) • Bu Kurgu sistemlerinde bir timeline penceresi bulunur ve sistem içerisine atılan görüntüler bu timeline üzerine kurgu mantığı çerçevesinde sıralanarak kurgu yapılır. Yazı Kanalları Video Kanalları Ses Kanalları

 42. Video Kurgu sistemi oluşturmak. Kurgu Sistemi oluşturmak Bilgisayarlı Kurgu Sistemi ( Kurgulama Şekli) • Bu sistemlerde cihazın kalitesi ve yetenekleri aynı anda kaç kanal video, ses, yazı kanalını gerçek zamanlı olarak ( Kanallardaki görüntüleri birleştirme ihtiyacı duymaksızın) oynatabilmesiyle ortaya çıkmaktadır. • Bir diğer etken ise klipler üzerine konulan efektlerle birlikte ( Kanallardaki görüntüleri birleştirme ihtiyacı duymaksızın) oynatabilmesidir. • Bu Özellikler azaldıkça sistemin kullanılabilirliği azalmakta amatör sistemlere doğru yaklaşmaktadır. • Sistemde en belirleyici bir diğer etmen ise görüntü çıkış boyutudur. Bu 720x576 olmalıdır. Bu boyutu çoğu amatör tip bilgisayarlı kurgu sistemleri sağlayamaz. • Sistem aynı zamanda sıkıştırmalı ve sıkıştırmasız görüntüleri bir arada kullanabilme yeteneği ile de amatör tip bilgisayarlı kurgu cihazlardan ayrılır.

 43. Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Dijital ve Analog Kurgu Cihazları Anlatılan Konu ile ilgili Sorularınız ?

 44. Haberleşme Dairesi BaşkanlığıRadyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü Bilgisayar Video Kurgu Yazılımları.

 45. Bilgisayar Video Kurgu Yazılımları. Bilgisayar Video Kurgu Yazılımları Profesyonel Tip Kurgu Yazılımları • Bu Tip Yazılımlar bilgisayar sistemi içerisine takılı olan ve yazılımla tam uyumlu kartlarla ve video-audio hard disklerle birlikte kullanılırlar. • Quantel • VelocityQ • Avid • Pinaccle • Media 100 • Bu sistemlerdendir.

 46. Bilgisayar Video Kurgu Yazılımları. Bilgisayar Video Kurgu Yazılımları Yarı Profesyonel Tip Kurgu Yazılımları • Bu Tip Yazılımlar bilgisayar sistemi içerisine takılı olan ve yazılımla tam uyumlu kartlarla birlikte kullanılırlar. PC içerisindeki standart hard diskleri kullanırlar. PC Konfigürasyonu bu kartlar için önemlidir. Sistem işlemcisini de kullanırlar. • CANOPUS • DV Raptor RT2 • DVStorm 2 Pro • Edius • Bu sistemlerdendir.

 47. Bilgisayar Video Kurgu Yazılımları. Bilgisayar Video Kurgu Yazılımları Amatör Tip Kurgu Yazılımları • Bu Tip Yazılımlar bilgisayar sistemi içerisine kurularak kullanılırlar. PC içerisindeki standart hard diskleri kullanırlar. PC Konfigürasyonu bu kartlar için çok önemlidir. Sistem işlemcisini kullanırlar. • Ulead Media Studio Pro • Adobe Premiere • Adobe After Effects • Pinnacle Studio • Final Cut Pro • Bu yazılımlardandır.

 48. Video Kurgulama Cihazları ve CODEC’ ler. Dijital ve Analog Kurgu Cihazları Anlatılan Konu ile ilgili Sorularınız ?

 49. Haberleşme Dairesi BaşkanlığıRadyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü Video Kurgu Teknikleri

 50. Video Kurgu Teknikleri Video Kurgu Teknikleri • Kurgunun ne olduğunu tekrar hatırlayacak olursak ; • Kamera çekimlerinin çeşitli kurallara uygun olarak ard arda belli bir anlayışa uygun olarak sıralanmasına kurgu denir. • Daha geniş bir tanımla kurgu, kamera çekimleri sonrasında elde edilen video görüntüleri arasında seçim yapmak, bunları anlatımdaki sıralara göre dizmek, sürelerini saptamak, video görüntülerinin içerik yönünden ilişkilerini göz önüne almak ve bunları belirli bir anlatıma göre düzenlemektir.

More Related