Download
hinduisme n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hinduisme PowerPoint Presentation

Hinduisme

531 Views Download Presentation
Download Presentation

Hinduisme

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hinduisme toleranse og strengt kastevesen

 2. India • Hinduistenes hjemland • Hellig land • Ganges, mor Ganga, tar et rensende bad, en hellig handling

 3. Hinduismen • Hinduismen har, i motsetning til de andre store verdensreligionene, ingen grunnlegger. • De eldste spor av hinduismen finner vi i veda-skriftene fra omkring 1200 f.Kr.

 4. Hva tror hinduer på? • Dharma- den evige verdensorden • Samsara- rekken av gjenfødsler • Karma- loven om handlingene og følgen av dem • Atman- den evige sjelen i alle levende vesener • Moksha- frigjøring fra gjenfødslene, frelse • Verdenssjelen, Guden Brahman • Atman forenes med Brahman ved moksha

 5. Å være hindu i dagliglivet • Tro og levemåte • Storfamilier • Respekt for eldre • Galt å drepe dyr for å spise dem, 30% vegetarianere • Kuer er hellige • De fleste drikker ikke alkohol

 6. Kastesystem • Født inn i et klassesystem, menneskets karma avgjør i hvilken klasse de blir født inn i: • Øverst er prestene og familiene deres, ofre til gudene • Krigerklassen, beskytte folket • Bonde-, håndverker- og kjøpmannsklassen, sørge for å skaffe ting for å overleve • Tjenerklassen, tjene de andre klassene

 7. Kasteløse • Mange blir født utenfor dette systemet • Dårlig behandlet • Må ta jobber ingen andre vil ha, for eksempel søppeltømming, rengjøring av toaletter.

 8. Ren/uren • De øverste klassene betegnes som rene • De lavere er urene • For å bli ren igjen må de utføre rituelle bad, følge et fast mønster • Vanlig å gifte seg innen samme kaste • Foreldre bestemmer hvem barna skal gifte seg med. • I byene er det vanskelig å opprettholde kastesystemet, mens på landsbygda er det lettere

 9. En Gud og mange guder • Mange millioner guder og gudinner • Alle er uttrykk for Guden Brahman, verdenssjelen, bare forskjellige sider av Brahman • Vishnu og Shiva er mest tilbedt • Gud finnes i alt, fjell, byer, trær, planter, dyr, mennesker • Pilegrimsferd, hellige steder for å komme nærmere Gud • Varanasi, helligste by i India, Shivas by

 10. Pudsja • Tilbedelse • Hjemme • Gudebilder og gudestatuer • Ofrer vann som de vasker munn, hender og føtter med, vasker bilder og statuer • Klær, blomster og røkelse til guddommen • Tenner lys for gudene • Kvinnens ansvar hver morgen, ca 20 min

 11. Templet • Tilber også i templet, der er menneskene gudenes gjester • Tar av sko • Kvinnen dekker hodet • Kneler • Tegn på velsignelse fra prestene er et rødt merke i panna

 12. Høytider • Følger månefasene, fest mellom nymåned og fullmåned • Shiva og Krishnas fødselsdag • Lysfesten, divali, største høytid

 13. Hellige skrifter • Vedaene er samlinger av hymner og rituelle formularer. De inneholder også mer filosofiske tekster om hvordan verden og menneskene ble til, som disse strofene: • «Ingen kjenner til skapelsens årsak/eller til hvem som har fremkalt den. Kun den, som bor i den høyeste himmel/kan vite det, og kanskje vet han det ikke.» • Skrevet på det hellige språket sanskrit

 14. Hellige skrifter • Senere kom andre hellige skrifter. Upanishadene formidler guruenes lære om veien til frelse. Mahabharata og Rama-yana er mektige episke verk som aldri slutter å fascinere Indias hinduer. • Diktverket Bhagavadgita fra det tredje eller andre århundre f.Kr., en del av Mahabharata, er en samtale mellom krigeren Arjuna og guden Krishna om hvor viktig det er å leve i tro og tillit til den ene gud.

 15. Truet utenfra • Flere ganger har hinduismen vært truet av andre religioners ekspansjon på det indiske subkontinent. Etter tur har buddhister, muslimer og kristne øvet sterkt press på hinduismen. At hinduismen har overlevd, skyldes en merkelige blanding av fasthet og fleksibilitet.

 16. Felles for hinduene er tre grunnleggende begreper: • Samsara er sanskrit for sjelevandring, den uopphørlige syklus av fødsel og død og ny fødsel. • Karma betyr gjerninger og dreier seg om gjengjeldelsens lov. • Moksha er hinduismens ord for salighet, ensbetydende med sjelens frigjørelse fra denne verden.

 17. Mahatma Gandhi • Født i 1869 • Levde etter idealet ahimsa, ikke skade eller drepe noen • Kjempet ikke-voldelig for Indias selvstendighet mens landet var under britisk kolonistyre • Kjempet også for de kasteløse • Ble drept i 1947 fordi han mente at India skulle deles opp og muslimene skulle få en egen stat, Pakistan.

 18. Hindutempel • Overgår alle andre religioner i størrelse og antall • Plassert nær vann • Møte mellom det guddommelige og det menneskelige • Gudenes palass, prestene er trofaste tjenere • Firkantet form, hjørnene de 4 himmelretninger • Tårnet er en fjelltopp • Innerst er en hule som symboliserer verdens midtpunkt, bare prester har adgang dit • Fargerik, veggmalerier og pyntede gudestatuer

 19. Gud og gudebilder • Gudene fremstilles som menneskelignende form, med enkelte unaturlige trekk, flere armer, ligner dyr eller er mann og kvinne samtidig

 20. Musikk og hellig lyd • Mye sang og musikk • Hellig lyd eller mantra, Om(au-o-m) • Synger både hjemme, under festivaler og i templet • Strenginstrumentet sitar er veldig populært

 21. Mangfold • Tre hovedretninger • Vishnu, 70 %, Mellom- og Nord-India • Shiva, 28 %, Sør-India og Sir Lanka • Shakti, 2 %, nordlige fjellområder i India, Nepal og Øst-India

 22. Hinduismen utenfor India • Spredt rundt i verden, mange i Storbritannia • India, noe de troende gjør • Utenfor India må hinduer bruke mer ord for å skille hinduismen fra andre religioner, tempel er viktig • Yoga, en vei til frelse • I vesten har meditasjon og yoga stor rolle • Hare Krishna, legger vekt på tilbedelse av en Gud

 23. Hinduer i Norge • Kom på 1970-80 tallet til Norge • 10 000 hinduer • 7000 røtter på Sri Lanka, tamiler • Tempel på Ammerud, Shiva retningen • Tempel årsfest, 10 dager lang hindufest • Tempel på Slemmestad, Vishnu retningen, kom fra Nord-India