digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_Úč.2.18

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“' - tyanne


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m
Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant

Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Šablona: III/2

Sada: VY_32_INOVACE_Úč.2.18

Vytvořeno: 12. 04. 2013

Ověřeno: 19. 04. 2013 Třída: NS2

etn uz v rka zji t n hospod sk ho v sledku
Účetní uzávěrka – zjištění hospodářského výsledku

Vzdělávací oblast: Odborné předměty

Předmět: Účetnictví

Ročník: 2.

Autor: Ing. Petra Litošová

Časový rozsah: 1 vyučovací hodina

Pomůcky: notebook, projektor

Klíčová slova: hospodářský výsledek, náklady, výnosy, zisk, ztráta, hrubý účetní zisk, disponibilní zisk

Anotace:

Materiál je určen k seznámení se způsobem zjištění hospodářského výsledku, jeho strukturou a zaúčtováním.

zji t n hospod sk ho v sledku
Zjištění hospodářského výsledku
 • umožňuje posoudit hospodaření účetní jednotky
 • porovnáváme náklady a výnosy za dané účetní období
 • výsledkem je zisk nebo ztráta

2 pohledy na hospodářský výsledek:

 • HV před zdaněním (tzv. hrubý účetní zisk)
 • HV po zdanění (tzv. disponibilní zisk) = hrubý účetní zisk – daň z příjmů
slide4

Struktura účetního hospodářského výsledku:

 • provozní – porovnání obratů účtů skupin 50-55 (provozní N) a 60-64 (provozní V)
 • finanční – porovnání obratů účtů skupin 56 a 57 (finanční N) a 66 (finanční V)
 • mimořádný – porovnání obratů účtů skupiny 58 (mimořádné N) a 68 (mimořádné V)
 • součet provozního a finančního výsledku = hospodářský výsledek z běžné činnosti
slide5

Schéma struktury hospodářského výsledku:

provozní hospodářský výsledek

+ finanční hospodářský výsledek

= HV za běžnou činnost

+ mimořádný hospodářský výsledek

= HV za účetní období

- daň z příjmu

= HV po zdanění

slide7

účetní hospodářský výsledek se zjišťuje na účtu 710 – Účet zisků a ztrát

 • sem se převedou na konci účetního období obraty nákladových a výnosových účtů
 • viz schéma na následujícím snímku
slide8

Výsledek hospodaření před zdaněním

ÚS 50. až 55.

710 Účet zisků a ztrát

ÚS 60. až 64.

provozní náklady

provozní výnosy

převod provozních nákladů

převod provozních výnosů

Provozní výsledek hospodaření

ÚS 56. až 57.

ÚS 66.

finanční náklady

převod finančních nákladů

převod finančních výnosů

finanční výnosy

Finanční výsledek hospodaření

ÚS 58.

ÚS 68.

mimořádné výnosy

mimořádné náklady

převod mimořádných nákladů

převod mimořádných výnosů

Mimořádný výsledek hospodaření

Účetní výsledek hospodaření před zdaněním

ZISK

ZTRÁTA

uzav en t
Uzavření účtů
 • následuje po zaúčtování všech účetních případů včetně uzávěrkových
 • jedná se o roční účetní uzávěrku:
  • zjištění obratů stran MD a D jednotlivých syntetických účtů
  • výpočet konečných stavů aktivních a pasivních účtů a jejich převod podvojným zápisem na závěrkový účet 702 – Konečný účet rozvažný
slide10

zjištění konečných stavů nákladových a výnosových účtů a jejich účetní převod na závěrkový účet 710 – Účet zisků a ztrát => zde se zjistí výsledek hospodaření členěný na provozní, finanční a mimořádný

  • zjištění celkového výsledku hospodaření za účetní období na účtu 710 jako rozdíl celkových nákladů a výnosů a zároveň převod podvojným zápisem na účet 702 – Konečný účet rozvažný. Výsledek hospodaření je výsledkem rozdílu nákladů a výnosů, nemá vlastní účet.
 • podvojný zápis pro HV:
  • zisk: 710/702
  • ztráta: 702/710
slide11

Schéma účtování uzávěrky účtů na konci účetního období

Aktivní účty

702 – Konečný účet rozvažný

Pasivní účty

PS

…..

…..

PS

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

obrat MD

obrat D

obrat MD

obrat D

KS

převod KS aktivních účtů

převod KS pasivních účtů

KS

Ztráta

Zisk

Aktiva

=

Pasiva

5xx - Náklady

710 – Účet zisků a ztrát

6xx - Výnosy

…..

…..

KS

převod KS nákladových účtů

převod KS výnosových účtů

KS

Zisk

Ztráta

obrat MD

=

obrat Dal

zaji t n bilan n kontinuity otev en t na za tku roku
Zajištění bilanční kontinuity (otevření účtů na začátku roku)
 • uzavřením účetních knih za běžný rok jedno účetní období končí => nové účetní období začíná
 • konečné stavy rozvahových účtů k 31. 12. musí být převzaty jako stavy počáteční k 1. 1. následujícího účetního období
 • provádí se podvojným účetním zápisem prostřednictvím účtu 701 – Počáteční účet rozvažný (viz schéma)
 • hospodářský výsledek se převede na účet 431 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
slide13

701-Počáteční účet rozvažný

Pasivní účty

Aktivní účty

Schéma účtování

zaúčtování PS aktivních účtů

zaúčtování PS pasivních účtů

431-HV ve schval. řízení

převod disponibilního zisku

převod ztráty

opakov n
Opakování
 • Jaká je struktura účetního hospodářského výsledku?
  • provozní, finanční a mimořádný hospodářský výsledek
 • Jak se zjišťuje hospodářský výsledek z běžné činnosti?
  • součtem provozního a finančního výsledku
 • Na kterém účtu se zjišťuje účetní hospodářský výsledek?
  • na účtu 710 – Účet zisků a ztrát, kam se na konci účetního období převedou obraty nákladových a výnosových účtů
pou it zdroje
Použité zdroje
 • ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 2. díl pro střední školy a pro veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-48-9.

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.