Download
candy bank n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CANDY BANK PowerPoint Presentation

CANDY BANK

170 Views Download Presentation
Download Presentation

CANDY BANK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CANDY BANK

 2. OBanci♥ Candy Bank uspešnoposluje u Srbijiod 2002. godine, uključujućisvesegmentebankarskog poslovanja. Poslovnamrežaobuhvata 48 filijala I ekspozitura u 26 gradova u Srbiji. Stabilni poslovni rezultati profesionalan pristup osnova su dobre poslovne reputacije. Adresa: Nušićeva 15 E-mail: www.candybank.rs Šef ekspoziture: Sandra Munjiza Sektor za stanovništvo: Smiljana Baroš Sektor za pravna lica: Katarina Garašanin PR menadzer: Tijana Plećaš

 3. Izgled Banke ♥

 4. Enterijer ♥ Detaljima smo postigli originalnost prostora ali i utoplili prostor kako bi se omogućio što udobniji boravak korisnicima naših usluga. Svojimsavremenimdizajnombankaprivlačipotencijalneklijente.

 5. Osoblje♥ Ljubazno osoblje je pri ruci svima kojima je potrebna bilo kakva informacija ili pomoć.

 6. Najpovoljniji! Kredit za refinansiranje sa opadajućom kamatnom stopom ♥

 7. Osnovni uslovi ♥ Iznos kredita min. 100.000 din max. 1.000.000 din Rok otplate do 60 meseci Nominalna kamatna stopa od 18,95 % Efektivna kamatna stopa od 26,45 % Naknada obrade korišćenja 3,00 % Max.opterećenje primanja do 40 % Održavanje kreditne partije 20 god.

 8. SREDSTVA OBEBEDJENJA Menica Administrativna Polisa zabrana osiguranja

 9. Primer♥ • Reprezentativni primer dinarskogkreditazarefinansiranje - Iznospotrebnihsredstava - Mesecna rata 100.000din 2.506din -Roktrajanjakredita -EKS(nagodisnjemnivou)60 meseci 20,53% -NKS (nagodisnjemnivou) 7.9% + sestomesecnieuribor

 10. Cena♥ Troskoviprirefinansiranjukredita -Administrativnitrosak: 2% odiznosakredita -Trosakmenice: 50 din -Trosakizvestajakreditnogbiroa: 246 din

 11. Planirane promotivne aktivnosti♥ • Oglasavanje • Licnaprodaja • Promotivnaprodaja • Odnosisajavnoscu • Direktni marketing

 12. Distribucija ♥ • Tradicionalni – filijale,ekspoziture • Alternativni – ATM sistemi, POSsistemi, PC bankarstvo • Mobilno bankarstvo,Home banking • Internet bankarstvo

 13. Elektronskobankarstvo ♥ • Vocalia • Uputsvozakorišćenje u 3 koraka: • Pozovitebroj (011) 30 11 555, opcija 1 • Unesiteosmocifreniidentifikacionibrojkojisenalazinavašojbelojidentifikacionojkartici • Unesitesvojupetocifrenulozinkukojustedobiliodvašegličnogbankara • Mobilia • Uputstvozakorišćenje u 3 koraka: • Ukucajte SMS porukuzaželjenuopciju • SMS porukupošaljitena 2377 • Na vašmobilnitelefonstižeodgovor

 14. NOVO! NOVO! NOVO! Osiguranjeuzkreditzarefinansiranje! Misliteunapred, zaštititesvojaprimanja. Jos vise pogodnosti! Štadobijate? • MALI trošakzaosiguranjeuz VELIKO pokriće • Ukolikoostanetebezposla, a josuvekimatekreditdaotplacujete, necetebiti u gubitku! • Osiguranje NA JEDNOSTAVAN NACIN JEDNIM DOLASKOM u banku

 15. HVALA VAM NA PAZNJI! Vamanausluzi, Candy bank! ♥