1 / 2

http://tr.turkeytribune.com/2015/11/dusurulen-ucak-ve-turkiyenin-refleksi/

http://tr.turkeytribune.com/2015/11/dusurulen-ucak-ve-turkiyenin-refleksi/

Download Presentation

http://tr.turkeytribune.com/2015/11/dusurulen-ucak-ve-turkiyenin-refleksi/

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Düşürülen Uçak ve Türkiye’nin Refleksi Amerikan borsası geriledi. Dolar yükseldi ve sinirler gerildi. Acaba savaş mı çıkacak endişesi kuvvetlendi. Durumu yakından irdelediğimizde acaba nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Bir süredir Suriye sınırımızdaki Türkmen köyleri ve dağları bombalanıyor. Paris saldırılarında dünyayı ayağa kaldıran batı medyası ne yazık ki bu saldırıları da pas geçti. Burada “senin teröristin iyi, benimki kötü” demek istemiyoruz elbette. Ancak tüm insanlığın ortak vicdanını kanatacakbu tür saldırılarda ortak ve tutarlı bir davranış sergilemek gerekmiyor mu? Rusya, bir süredir Işid’i bahane ederek, Esed’e desteğini bütün muhalif güçleri yok etme gayretiyle saldırılarına devam ediyordu. Türkmenler de bu halklardan bir tanesi. MaalesefTürkmen halkı savaş teçhizatı yönünden yeterince “tahkim” edilemediği için direnmekte güçlük çekiyor. Tüm umutları Türkiye! Türkiye’den az yahut çok gelebilecek herhangi bir yardım hayati önemde. Kendilerine ulaştırılmaya çalışılan ve bizim “kahraman polislerimizce(!)” durdurulup derdest edilen MİT tırları vakası işte tam da bu amaca hizmet ediyordu. Devlet mazlum bir halkın yayında yer almayı seçmişti. Kaldı ki Türkmenler bizim soydaşımız. Orada var olmaları bizim açımızdan stratejik mahiyette. İlla da bizim soydaşımız, dindaşımız vs. olmalarına da gerek yok. Bir halk yanı başınızda eziyet görecek, zulme uğrayacak, katledilecek ve siz herhangi bir şey yapmadan izleyeceksiniz. Büyük Türkiye hayaline bu fotoğraf hiç yakışıyor mu? G20 zirvesinde bilahare hem ABD hem Rusya ile Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ve net olarak konuşmuştu ki; şayet sınırlarımızda bir ihlal söz konusu olursa hiç çekinmeden “vururuz!” diye. Rusya, Türkmenler ve belki diğer muhalif güçleri bombalarken Türkiye’nin sınırını defaatle ihlal etti. Uyarılmalarına rağmen ihlal etti. Genelkurmay söz konusu ihlallerle ilgili Rus uçağının “ihlal izi”ni yayınladı. Burada açıkça görülüyor yapılan sınır ihlali. Uyarıları dikkate almayan Rus uçağı da angajman kuralları gereği düşürüldü.

  2. Bu hadise Türkiye-Rusya ilişkilerini muhakkak ciddi şekilde etkileyecektir. Rusya’nın tutumu daha da sertleşebilir. BM’yi acil toplantıya çağırmasından da anlıyoruz ki ihlal olmadığı konusunda bir hayli iddialılar. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın ki Türkiye ziyaretini iptal etti. Ancak Türkiye’nin böylesi “ciddi” konularda ne kadar hassas olduğunu, asla bir maceraya girmeyeceğini de biliyoruz. Yani haksız yere bir uçağın düşürüldüğünü düşünmüyoruz. Ancak bir diğer konuda şu ki; Türkiye artık yapılanları sineye çekip, iyi niyetiyle yorumlamayacağını açık ve net bir şekilde göstermiş oldu. Hem de bunu dünyanın ikinci süper gücüne karşı yaptı. Bu ciddi bir gözdağıdır. En üst perdeden sunulan caydırıcı özelliğe sahip bir harekettir. Sınır ihlalleri gibi konularda Türkiye’nin sabrının test edilmemesi gerektiğini ortaya koyduğu kesin bir reflekstir. Rusya ile bile bu çizgiye geliniyorsa diğer devletler de Türkiye’nin bundan sonraki tutumunu dikkate alacaklardır. Türkiye’nin refleksleri artık büyük Türkiye refleksleridir. Türkiye, bu olayda olduğu gibi bundan sonraki süreçte sergileyebileceği böylesi davranışlarla “kınama” ve “veryansın” boyutundan olayları çıkartıp uluslararası hukuk çerçevesinde kendi cevabını kendisinin üretebildiğini artık ıspatlamıştır. Yazar: Muharrem AHMETOĞLU Source: http://tr.turkeytribune.com/2015/11/dusurulen-ucak-ve-turkiyenin-refleksi/

More Related