ZNAČILNOSTI VIN NEKATERIH INTERSPECIFIČNIH SORT VINSKE TRTE - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZNAČILNOSTI VIN NEKATERIH INTERSPECIFIČNIH SORT VINSKE TRTE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZNAČILNOSTI VIN NEKATERIH INTERSPECIFIČNIH SORT VINSKE TRTE

play fullscreen
1 / 34
ZNAČILNOSTI VIN NEKATERIH INTERSPECIFIČNIH SORT VINSKE TRTE
442 Views
Download Presentation
tulia
Download Presentation

ZNAČILNOSTI VIN NEKATERIH INTERSPECIFIČNIH SORT VINSKE TRTE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZNAČILNOSTI VIN NEKATERIH INTERSPECIFIČNIH SORT VINSKE TRTE Janez Valdhuber, Stanko Vršič, Borut Pulko Lombergarjevi dnevi, 6.12.2012

 2. MEDVRSTNI (interspecies) HIBRIDI Namen križanj  odpornost na glivične bolezni

 3. Cabernet Carol Cabernet Sauvignon X (Merzling X (Saperavi severnyi X Muskat Ottonel)) i.c. Severnyi × Saperavi (V.v.) Seyanets malengra (V.v.) × V. amurensis Seyve-Villard 5-276 x (Riesling x Ruländer) Seibel 4995 × Rayon D or (S. 4986) S.2510 × Pompon D or (C. 272-60) S. 405 × Aramon du gard (S. 2007) S. 4995 × S.V.5276 S. 14 × Ganzin 1 (V.rup. × V.linc.) × Aram. Alicante Ganzin × Piquepoul S.l 4995 × Rayon D or (S. 4986) Aramon × V.rupestris Alicante Bouschet × Ganzin 1 Aramon × V.rupestris

 4. Namen poskusa • na osnovi mikrovinifikacije proučiti sestavo in • senzorične lastnosti nekaterih interspecies sort v • pedoklimatskih pogojih SV Slovenije.

 5. Lokacija poskusa: UC Meranovo sajenJE leta 2006 na dveh ekspozicijah (V, JZ), na 30 % nagibu zemljišča

 6. SORTE V POSKUSU MIKROVINIFIKACIJE

 7. BELE SORTE JOHANNITER R. Rizling x (S.V. 12-481) x (Sivi pinot x Žlahtnina)  PHOENIX Bacchus x VillardBlanc

 8. RDEČE SORTE CABERNET CAROL CabernetSauvignon X (Merzling X (Zarya Severa X Muškat Ottonel))  P R I O R (Joan Seyve 234-16 X M. pinot) X (Merzling X (Zarya Severa X Šentlovrenka))  REGENT Diana (Z. Silvanec x Rizvanec) x Chambourcin MONARCH (Merzling X (ZaryaSeveraX Muškat Ottonel)) X Dornfelder RONDO Zarya Severa x Šentlovrenka

 9. MIKROVINIFIKACIJA

 10. MIKROVINIFIKACIJA • PECLJANJE • MACERACIJA 7 DNI • PREŠANJE • BIOLOŠKI RAZKIS • STABILIZACIJA VINA • POLNITEV

 11. Povprečna vsebnost sladkorja (oOe) in skupnih titracijskih kislin v grozdnem soku interspecifičnih sort v obdobju od 2008 do 2012

 12. MP CAB.C PRIOR REG MON. RON.

 13. Vsebnost antocianov v vinu 2011  2012 

 14. Barva v vinu (E420nm+E520nm) 2011  2012 

 15. TANINI v vinu 2011  2012 

 16. SENZORIČNI PROFIL VINA

 17. SENZORIČNI PROFIL VINA NAJBOLJ PODOBEN: JOHANNITER  RR, LR/ŠIP PHOENIX  ???

 18. CABERNET CAROL

 19. P R I O R

 20. REGENT

 21. MONARCH STIL VINA  M. FRAN / REFOŠK

 22. R O N D O

 23. TANINI v vinu Anal. (g/L)  Senzorično 

 24. DELNI ZAKLJUČKI • Večina od interspecies vin v poskusu ima Vitis • vinifera vinom primerljiv senzorčni karakter • Hibridni značaj se deloma izrazi pri sorti • Phoenix ter tudi še pri sorti Regent • Rdeče sorte imajo dobro izraženo barvo in • taninsko strukturo • V mokrih letih je verjetnost za slabšo kakovost vina • večja pri sortah Prior, Rondo in Phoenix (peronospora)

 25. Pri sorti Phoenix je dodatni velik problem • botritis grozdja. • Sorta Cabernet carol ima zrelo kislino le v • nadpovprečno toplih letih. • Tudi pri interspecies sortah bo za dobro • kakovost grozdja potrebna pravilna izbira lege. • Nego vina bo potrebno prilagoditi posamezni • sorti.

 26. Hvala za pozornost