n sledky dluh prevence zadlu ov n a insolven n z kon pohledem poradny p i finan n t sni o p s
Download
Skip this Video
Download Presentation
Praha

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Praha - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

N ásledky dluhů , prevence zadlužování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Praha. Jaké služby poskytujeme. poskytujeme poradenství týkající se těžké finanční situace klienta a hledáme právně a ekonomicky nejvhodnější řešení jeho finančních problémů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Praha' - tucker-wiley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n sledky dluh prevence zadlu ov n a insolven n z kon pohledem poradny p i finan n t sni o p s

Následky dluhů, prevence zadlužování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Praha

jak slu by poskytujeme
Jaké služby poskytujeme
 • poskytujeme poradenství týkající se těžké finanční situace klienta a hledáme právně a ekonomicky nejvhodnější řešení jeho finančních problémů
 • pomáháme při prevenci vzniku tíživé finanční situace
 • pomáháme při komunikaci s věřiteli, soudy či exekutory

Informace o PORADNĚ PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

jak slu by poskytujeme1
Jak služby poskytujeme
 • bezplatně - a to za všech okolností
 • nestranně - neupřednostňujeme zájmy žádného účastníka, naší snahou je najít nejlepší řešení pro všechny
 • diskrétně - s osobními údaji nakládáme plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • nezávisle – naše poradenství probíhá nezávisle na jakýchkoli jiných institucích

Informace o PORADNĚ PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

zadlu enost o ima poradc
Zadluženost očima poradců

Za rok 2008 byl celkový počet klientských kontaktů 4 120

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

zadlu enost o ima poradc1
Zadluženost očima poradců

Za rok 2008 byl počet spojení na poradenské zelené lince 4 912

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

zadlu enost o ima poradc2
Zadluženost očima poradců

Forma kontaktu

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

zadlu enost o ima poradc3
Zadluženost očima poradců

Původ informací o Poradně

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

zadlu enost o ima poradc4
Zadluženost očima poradců

Rozdělení klientů (ženy, muži; stav)

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

zadlu enost o ima poradc5
Zadluženost očima poradců

Věková struktura

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

zadlu enost o ima poradc6
Zadluženost očima poradců

Průměrná výše celkového dluhu [tis. Kč]

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

zadlu enost o ima poradc7
Zadluženost očima poradců

Věřitelské skupiny dle počtu případů

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

zadlu enost o ima poradc8
Zadluženost očima poradců

Bankovní x nebankovní sektor

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s. – exkurs splátkové firmy

zadlu enost o ima poradc9
Zadluženost očima poradců

Nebankovní sektor – nejčastější problémy:

 • zprostředkovatelské společnosti
 • společnosti nabízející „oddlužení“
 • ústní dohoda v rozporu s textem smlouvy
 • „zajišťovací“ blankosměnka
 • množství formalit
 • podpis před právníkem či notářem
 • rozhodčí doložka – rozhodce vybírá věřitel
 • nemožnost odkladu podpisu smlouvy – spěch zástupce společnosti na další schůzku

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s. – exkurs splátkové firmy

zadlu enost o ima poradc10
Zadluženost očima poradců

Klient dle výše příjmu

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

zadlu enost o ima poradc11
Zadluženost očima poradců

Klient dle vzdělání

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

zadlu enost o ima poradc12
Zadluženost očima poradců

Klient dle kraje

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

zadlu enost o ima poradc13
Zadluženost očima poradců

Jak dlouho klient pociťuje předlužení

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

zadlu enost o ima poradc14
Zadluženost očima poradců

Klient podle typu příjmu

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

zadlu enost z pohledu klient
Zadluženost z pohledu klientů

Důvody platební neschopnosti (mnoho závazků/přecenění sil 39%)

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

zadlu enost z pohledu klient1
Zadluženost z pohledu klientů

Nejčastější témata k řešení:

 • Exekuce
 • Problém se splácením
 • Oddlužení (osobní bankrot)
 • Zadlužení obecně
 • Ins. správce
 • Konsolidace úvěrů
 • Rozhodce
 • Restrukturalizace
 • Ručení (spoludlužnictví)
 • Konkrétní firma
 • Obsah smluv
 • Dluhy z podnikání

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

e en ze strany dlu n ka
Řešení ze strany dlužníka

KOMUNIKOVAT VČAS S VĚŘITELEM!!!

 • Obecné informace o dluhové problematice

Základní pravidlo

snímek: 21

e en ze strany dlu n ka1
Řešení ze strany dlužníka

Návrhy splátkových kalendářů (odklad)

Notářský (exekutorský) zápis

Konsolidace

Informační dopisy o aktuální situaci

 • Obecné informace o dluhové problematice

Možné návrhy pro věřitele

snímek: 22

e en ze strany dlu n ka2
Řešení ze strany dlužníka
 • Obecné informace o dluhové problematice

Insolvenční řízení

Dlužník na sebe může podat návrh na povolení oddlužení (vyhlásit tzv. osobní bankrot)

POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SPLŇUJE ZÁKONEM DANÉ PODMÍNKY

snímek: 23

podm nky pro oddlu en
Podmínky pro oddlužení
 • Podmínka
 • Uhradit min. 30% dlužné částky svým nezajištěným věřitelům + náklady INS
 • (prodej majetku nebo splátkový kalendář nikoli delší 5 let)
 • Obecné informace o dluhové problematice
n vrh na povolen oddlu en
Návrh na povolení oddlužení
 • Povinné přílohy k návrhu na povolení oddlužení

Seznam majetku

Seznam závazků

Listiny dokládající příjmy 3 roky zpět

Výpis z rejstříku trestů

Listiny na které se dlužník odvolává

Doklad o výši příjmu

 • Obecné informace o dluhové problematice
1 situace
1. situace
 • Do současnosti žádné prodlení se splátkami, dále však není možno vše platit
 • Příklady z praxe
1 situace e en
1. situace - řešení
 • Okamžité informování všech věřitelů o vzniklé situaci
 • - žádost o odklad splátek
 • - návrh na změnu splátkového kalendáře
 • Příklady z praxe
2 situace
2. situace
 • Odstoupení od smluv ze strany věřitelů, pro neplnění podmínek (nebo jenom sesplatnění)
 • Příklady z praxe
2 situace e en nal zac zen
2. situace – řešení, nalézací řízení
 • Stále možnost dojednání spl. kalendářů (právn. vym.)
 • Přebírat si poštu ze soudu a neprodleně reagovat (výzvy soudu)
 • - kontrolovat, co žalují, jakou výši, zda již nebyla část uhrazena
 • - nesouhlasíte-li s rozhodnutím – podat ve stanovené lhůtě odpor (pl. r.), odvolání (rozs.)
 • Příklady z praxe
3 situace
3. situace
 • Usnesení o nařízení exekuce
 • Usnesení o výk. rozhodnutí
 • Příklady z praxe
3 situace e en
3. situace - řešení
 • snažit se dohodnout s exekutorem na splátkovém kalendáři
 • nechat si mzdu (příp. jiné příjmy) vyplácet jinak než na účet
 • domáhat se svých práv – věci vyloučené z výkonu rozhodnutí, nepřiměřenost exekuce
 • Příklady z praxe
4 situace
4. situace
 • Nemožnost plnit většinu závazků – dochází k velkému nárůstu dluhů (úroky, náklady řízení apod.)
 • Příklady z praxe
4 situace e en
4. situace - řešení
 • Oddlužení (tzv. osobní bankrot)
 • lze u fyzických osob nepodnikajících
 • neodsouzených v posledních pěti letech pro majetkový či hospodářský trestný čin
 • podmínka schopnosti zaplatit alespoň 30% všech svých závazků
 • Příklady z praxe
fakta k zamy len
Fakta k zamyšlení
 • Nejčastější chyby dlužníků
 • podpis smlouvy, kterou si nepřečetli
 • uvádění nepravdivých údajů do smluv
 • neschopnost komunikace s věřitelem
 • pozdní řešení problémů
 • nezanechávání dostatečných rezerv
 • braní úvěrů na splácení předchozích úvěrů
 • Příklady z praxe
ot zky k zamy len
Otázky k zamyšlení

Proč se zadlužujeme?

 • Je lepší půjčku plánovat?
 • Orientujeme se v úvěr. smlouvách?
 • Jaká očekáváme rizika?
 • Víme kolik celkem přeplatíme (RPSN)?
 • Známe následky nesplácení závazků?
 • K čemu je bianco směnka?
 • Příklady z praxe
slide38
Bezplatná zelená linka:
 • 800 722 722
 • (v provozu každé pracovní pondělí od 8.30h do 11.30h a od 13.30h do 17.30h)
 • Poradenské linky:
 • 222 922 240, 595 532 740,
 • 411 135 200
 • (v provozu každý pracovní den od 8:00h do 18:00h)

Kontakty PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

slide39
email:
 • [email protected]
 • www.financnitisen.cz
 • Adresa:
 • Americká 22, Praha 2
 • Vítkovická 1 (ÚAN), Ostrava
 • Dlouhá 15 (budova B kraj. úř.), Ústí nad Labem

Kontakty PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

slide40
Děkuji za pozornost

David Šmejkal

ad