n sledky dluh prevence zadlu ov n a insolven n z kon pohledem poradny p i finan n t sni o p s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praha PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 40
Download Presentation

Praha - PowerPoint PPT Presentation

lel
119 Views
Download Presentation

Praha

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Následky dluhů, prevence zadlužování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Praha

 2. Jaké služby poskytujeme • poskytujeme poradenství týkající se těžké finanční situace klienta a hledáme právně a ekonomicky nejvhodnější řešení jeho finančních problémů • pomáháme při prevenci vzniku tíživé finanční situace • pomáháme při komunikaci s věřiteli, soudy či exekutory Informace o PORADNĚ PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

 3. Jak služby poskytujeme • bezplatně - a to za všech okolností • nestranně - neupřednostňujeme zájmy žádného účastníka, naší snahou je najít nejlepší řešení pro všechny • diskrétně - s osobními údaji nakládáme plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů • nezávisle – naše poradenství probíhá nezávisle na jakýchkoli jiných institucích Informace o PORADNĚ PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

 4. Zadluženost očima poradců Za rok 2008 byl celkový počet klientských kontaktů 4 120 Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

 5. Zadluženost očima poradců Za rok 2008 byl počet spojení na poradenské zelené lince 4 912 Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

 6. Zadluženost očima poradců Forma kontaktu Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

 7. Zadluženost očima poradců Původ informací o Poradně Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

 8. Zadluženost očima poradců Rozdělení klientů (ženy, muži; stav) Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

 9. Zadluženost očima poradců Věková struktura Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

 10. Zadluženost očima poradců Průměrná výše celkového dluhu [tis. Kč] Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

 11. Zadluženost očima poradců Věřitelské skupiny dle počtu případů Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

 12. Zadluženost očima poradců Bankovní x nebankovní sektor Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s. – exkurs splátkové firmy

 13. Zadluženost očima poradců Nebankovní sektor – nejčastější problémy: • zprostředkovatelské společnosti • společnosti nabízející „oddlužení“ • ústní dohoda v rozporu s textem smlouvy • „zajišťovací“ blankosměnka • množství formalit • podpis před právníkem či notářem • rozhodčí doložka – rozhodce vybírá věřitel • nemožnost odkladu podpisu smlouvy – spěch zástupce společnosti na další schůzku Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s. – exkurs splátkové firmy

 14. Zadluženost očima poradců Klient dle výše příjmu Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

 15. Zadluženost očima poradců Klient dle vzdělání Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

 16. Zadluženost očima poradců Klient dle kraje Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

 17. Zadluženost očima poradců Jak dlouho klient pociťuje předlužení Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

 18. Zadluženost očima poradců Klient podle typu příjmu Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

 19. Zadluženost z pohledu klientů Důvody platební neschopnosti (mnoho závazků/přecenění sil 39%) Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

 20. Zadluženost z pohledu klientů Nejčastější témata k řešení: • Exekuce • Problém se splácením • Oddlužení (osobní bankrot) • Zadlužení obecně • Ins. správce • Konsolidace úvěrů • Rozhodce • Restrukturalizace • Ručení (spoludlužnictví) • Konkrétní firma • Obsah smluv • Dluhy z podnikání Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

 21. Řešení ze strany dlužníka KOMUNIKOVAT VČAS S VĚŘITELEM!!! • Obecné informace o dluhové problematice Základní pravidlo snímek: 21

 22. Řešení ze strany dlužníka Návrhy splátkových kalendářů (odklad) Notářský (exekutorský) zápis Konsolidace Informační dopisy o aktuální situaci • Obecné informace o dluhové problematice Možné návrhy pro věřitele snímek: 22

 23. Řešení ze strany dlužníka • Obecné informace o dluhové problematice Insolvenční řízení Dlužník na sebe může podat návrh na povolení oddlužení (vyhlásit tzv. osobní bankrot) POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SPLŇUJE ZÁKONEM DANÉ PODMÍNKY snímek: 23

 24. Podmínky pro oddlužení • Podmínka • Uhradit min. 30% dlužné částky svým nezajištěným věřitelům + náklady INS • (prodej majetku nebo splátkový kalendář nikoli delší 5 let) • Obecné informace o dluhové problematice

 25. Návrh na povolení oddlužení • Povinné přílohy k návrhu na povolení oddlužení Seznam majetku Seznam závazků Listiny dokládající příjmy 3 roky zpět Výpis z rejstříku trestů Listiny na které se dlužník odvolává Doklad o výši příjmu • Obecné informace o dluhové problematice

 26. Nejčastější situace a jejich řešení • Příklady z praxe

 27. 1. situace • Do současnosti žádné prodlení se splátkami, dále však není možno vše platit • Příklady z praxe

 28. 1. situace - řešení • Okamžité informování všech věřitelů o vzniklé situaci • - žádost o odklad splátek • - návrh na změnu splátkového kalendáře • Příklady z praxe

 29. 2. situace • Odstoupení od smluv ze strany věřitelů, pro neplnění podmínek (nebo jenom sesplatnění) • Příklady z praxe

 30. 2. situace – řešení, nalézací řízení • Stále možnost dojednání spl. kalendářů (právn. vym.) • Přebírat si poštu ze soudu a neprodleně reagovat (výzvy soudu) • - kontrolovat, co žalují, jakou výši, zda již nebyla část uhrazena • - nesouhlasíte-li s rozhodnutím – podat ve stanovené lhůtě odpor (pl. r.), odvolání (rozs.) • Příklady z praxe

 31. 3. situace • Usnesení o nařízení exekuce • Usnesení o výk. rozhodnutí • Příklady z praxe

 32. 3. situace - řešení • snažit se dohodnout s exekutorem na splátkovém kalendáři • nechat si mzdu (příp. jiné příjmy) vyplácet jinak než na účet • domáhat se svých práv – věci vyloučené z výkonu rozhodnutí, nepřiměřenost exekuce • Příklady z praxe

 33. 4. situace • Nemožnost plnit většinu závazků – dochází k velkému nárůstu dluhů (úroky, náklady řízení apod.) • Příklady z praxe

 34. 4. situace - řešení • Oddlužení (tzv. osobní bankrot) • lze u fyzických osob nepodnikajících • neodsouzených v posledních pěti letech pro majetkový či hospodářský trestný čin • podmínka schopnosti zaplatit alespoň 30% všech svých závazků • Příklady z praxe

 35. Fakta k zamyšlení • Nejčastější chyby dlužníků • podpis smlouvy, kterou si nepřečetli • uvádění nepravdivých údajů do smluv • neschopnost komunikace s věřitelem • pozdní řešení problémů • nezanechávání dostatečných rezerv • braní úvěrů na splácení předchozích úvěrů • Příklady z praxe

 36. Otázky k zamyšlení Proč se zadlužujeme? • Je lepší půjčku plánovat? • Orientujeme se v úvěr. smlouvách? • Jaká očekáváme rizika? • Víme kolik celkem přeplatíme (RPSN)? • Známe následky nesplácení závazků? • K čemu je bianco směnka? • Příklady z praxe

 37. Kontakty PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

 38. Bezplatná zelená linka: • 800 722 722 • (v provozu každé pracovní pondělí od 8.30h do 11.30h a od 13.30h do 17.30h) • Poradenské linky: • 222 922 240, 595 532 740, • 411 135 200 • (v provozu každý pracovní den od 8:00h do 18:00h) Kontakty PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

 39. email: • poradna@financnitisen.cz • www.financnitisen.cz • Adresa: • Americká 22, Praha 2 • Vítkovická 1 (ÚAN), Ostrava • Dlouhá 15 (budova B kraj. úř.), Ústí nad Labem Kontakty PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.

 40. Děkuji za pozornost David Šmejkal