cookie and session n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cookie And Session

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Cookie And Session - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Cookie And Session. Cookies. Cookies เป็นวิธีการฝังหรือเก็บข้อมูลขนาดเล็กๆ ไว้ในเครื่องไคลเอนต์ของผู้ใช้งาน Cookies เป็น ตัว แปรใน การดำรงค่าไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามสคริปต์กันได้

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cookie And Session' - tuari


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cookies
Cookies
 • Cookies เป็นวิธีการฝังหรือเก็บข้อมูลขนาดเล็กๆ ไว้ในเครื่องไคลเอนต์ของผู้ใช้งาน
 • Cookies เป็นตัวแปรในการดำรงค่าไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามสคริปต์กันได้
 • Cookies โดยทั่วไปจะใช้สำหรับระบุตัวตนและความมีอยู่ของ users ช่วยให้ users ไม่จำเป็นต้อง login ซ้ำซ้อน
 • Cookies เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกสร้างโดยสคริปต์ทางฝั่ง Server แล้วฝังตัวอยู่บนคอมพิวเตอร์ทางฝั่ง Clients
 • Cookies เป็นตัวแปรที่สามารถกำหนดอายุได้ หากตัวแปรคุกกี้ถูกประกาศขึ้นมาในสคริปต์ใดๆ กำหนดให้มีอายุ 1 ชั่วโมง แม้ว่าสคริปต์ที่สร้างตัวแปรคุกกี้จะสิ้นสุดการทำงาน แต่หากยังไม่ครบกำหนดเวลา ตัวแปรคุกกี้ก็ยังคงสถานะอยู่ ไม่ถูกทำลาย
 • ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ระบบ Login อัตโนมัติ
cookies1
Cookies (ต่อ)
 • Cookies เป็นรูปแบบของการเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้บนเครื่องของผู้ใช้ เพื่อจะนำข้อมูลนี้กลับมาใช้ใหม่ในภายหลัง โดยข้อมูลจะเก็บไว้ในรูปแบบของ Text File ธรรมดา
 • Cookies จะเก็บข้อมูลผู้ใช้งานในเครื่อง ไคลเอนต์ ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลไม่ควรเก็บข้อมูลที่ต้องการเป็นความลับ เช่น รหัสผ่าน ระดับความปลอดภัยของ Cookies จึงค่อนข้างต่ำ
 • Cookies เป็นการล่วงละเมิดสิทธิของผู้ใช้ ดังนั้นโปรแกรมเว็บเบราเซอร์จึงมีตัวเลือกสำหรับผู้ใช้ สามารถปฏิเสธการบันทึก Cookies จากเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการได้
cookies2
การสร้าง Cookies

setcookie();

รูปแบบ

setcookie(ชื่อ,ค่าของ cookie)

โดยที่

 • ชื่อ คือ ชื่อตัวแปร Cookie
 • ค่าของ cookie คือ ค่าที่กำหนดให้กับชื่อตัวแปร Cookie
 • ผลจากการสร้าง Cookies จะคืนค่าเป็น true หรือ false
 • หากมีการกำหนดชื่อคุกกี้ซ้ำกับชื่อที่มีอยู่แล้ว จะเป็นการแทนที่ข้อมูลเดิม
cookie
ตัวอย่างการสร้าง Cookie

<?

$cookie_name="book";

$cookie_value="PHP";

if(setcookie($cookie_name,$cookie_value)){

echo "cookie_name=".$cookie_value;

}

else

{

echo "ไม่สามารถบันทึกข้อมูลคุกกี้ได้";

}

?>

cookie1
การอ่านข้อมูลจาก Cookie

การอ่านข้อมูลคุกกี้ จะใช้ตัวแปร $_COOKIE ซึ่งเป็นตัวแปรอาร์เรย์ โดยระบุชื่อของคุกกี้เป็นค่าคีย์ ค่าของคุกกี้จะได้เป็นค่า value ของคีย์ หากคุกกี้นั้นไม่มีอยู่จริง หรือหมดอายุไปแล้ว การอ่านคุกกี้นั้นโดยไม่ตรวจสอบก่อนจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุกกี้นั้นอยู่หรือไม่ ควรตรวจสอบด้วยฟังกช์น isset() ก่อนอ่านเสมอ

ตัวอย่างเช่น

<?

if(isset($_COOKIE['book']))

{

echo $_COOKIE['book'];

}

?>

slide7
ปัญหาของคุกกี้กับเฮดเดอร์ปัญหาของคุกกี้กับเฮดเดอร์
 • เนื่องจาก คุกกี้ ถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องของผู้ใช้ ไม่ใช่เก็บที่เซิร์ฟเวอร์ ถึงแม้จะสร้างตัวแปรที่เซิร์ฟเวอร์ หากไม่มีผู้ใช้เรียกข้อมูลเพจนั้นเข้ามา ตัวแปรคุกกี้นั้นก็ยังคงไม่สามารถเรียกใช้ได้ หากเรียกใช้ค่าที่ได้จะเป็น null
 • การส่งคุกกี้ ไปยังเบราเซอร์จะส่งแบบเฮดเดอร์ ดั งนั้นหากจุสร้างคุกกี้ต้องทำก่อนที่จะส่งข้อมูลอื่นๆไปยังเบราเซอร์

ตัวอย่างเช่น

echo “hello”;

setcookie(“test”,”abcde”);

 • Code นี้จะเกิดข้อผิดพลาดเช่นเดียวกับกรณีส่งข้อมูลไปก่อน header สำหรับวิธีการแก้ปัญหาคือหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลใดๆก่อนที่จะสร้าง cookie
slide8
การกำหนดอายุและลบคุกกี้การกำหนดอายุและลบคุกกี้
 • หากการสร้างคุกกี้ ไม่ได้กำหนดอายุ Cookie จะหมดอายุทันทีที่ปิดเบราเซอร์ แต่โดยทั่วไปมักจะเก็บข้อมูล Cookie ไว้ใช้ในคราวต่อๆไป

การกำหนดอายุของคุกกี้

รูปแบบ

setcookie(ชื่อ,ค่าของคุกกี้,อายุเป็นวินาที)

slide9
การกำหนดอายุคุกกี้
 • การกำหนดเวลาของ cookie จะกำหนดเป็นเวลาในหน่วยวินาที เทียบกับเวลาปัจจุบัน โดยอ้างอิงเวลาด้วยฟังก์ชั่น time() ซึ่งจะคืนค่า timestamp ของเวลาปัจจุบัน ดังนั้นสามารถนำอายุของคุกกี้มาบวกเพิ่มเข้าไป
 • เช่น

time()+30 หมายความว่า คุกกี้จะหมดอายุภายใน 30 วินาทีหลังจากนี้

หรือ

$expire=time()+(7*24*60*60) // จำนวนวินาทีใน 1 สัปดาห์

Setcookie(“mycookie”,”abcde”,$expire);

slide10
การลบคุกกี้
 • จากวิธีการกำหนดอายุคุกกี้สามารถนำมาใช้กับการลบคุกกี้ได้ เพราะ PHP ไม่มีฟังก์ชั่นในการลบคุกกี้โดยตรง จึงกำหนดเวลาหมดอายเป็นเวลาที่ผ่านมาแล้ว

รูปแบบ

setcookie(“ชื่อคุกกี้ที่ต้องการลบ”, “กำหนดค่าอะไรก็ได้”,เวลาที่ผ่านมาแล้ว)

เช่น

$expire=time()-3600;

setcookie(“mycookie”, “”,$expire);

slide11
การกำหนดพาธและโดเมน
 • การกำหนดพาธ หมายถึงจะให้พาธใดที่สามารถใช้งานคุกกี้ได้ หากไม่กำหนดพาธจะใช้คุกกี้ได้เฉพาะพาธที่สร้างคุกกี้เท่านั้น
 • หากต้องการให้ใช้ได้จากทุกพาธในเว็บให้กำหนดเป็น /
 • หากต้องการให้พาธอื่นๆ ใช้ได้ด้วยให้ระบุชื่อพาธลงไป เช่น /member/ จะทำให้ใช้คุกกี้ได้จากไดเรกทอรี่ member และไดเรกทอรี่ย่อย เช่น /member/info เป็นต้น
 • โดเมน หมายถึง โดเมนที่มีสิทธิใช้คุกกี้ ซึ่งปกติแล้วโดเมนที่สร้างคุกกี้จะมีสิทธิใช้คุกกี้นั้นโดยอัตโนมัติ พารามิเตอร์นี้เป็นการอนุญาตให้โดเมนอื่นสามารถใช้คุกกี้ได้

รูปแบบ

setcookie(ชื่อ,ค่า,เวลาหมดอายุ,พาธ,โดเมน)

slide12
การกำหนดพาธและโดเมน (ต่อ)

เช่น

$expire=time()+(30*24*60*60);

setcookie(“mycookie”, “abcde”,$expire,“/”,“.cru.in.th”);

“.cru.in.th” หมายถึง ทุก Subdomain ของ cru.in.th สามารถใช้งานคุกกี้ได้ เช่น http://reg.cru.in.th หรือ www.cru.in.th หรือ www.scit.cru.in.th เป็นต้น

session
Session
 • เป็นการจัดเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ชั่วคราวที่เซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้งานใหม่หลังจากเพจนั้นสิ้นสุดการทำงานไปแล้วและสามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้งานที่เพจอื่นๆได้สำหรับลักษณะทั่วไปของเซสชั่นมีดังนี้
 • เมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์จะสร้างรหัสสำหรับการอ้างอิงถึงผู้ใช้ โดยรหัสนี้เรียกว่า Session ID หรือ SID ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 0 ถึง 9 และตัวอักษร a-z จำนวน 32
 • ค่า SID จะถูกนำไปใช้ในการอ้างอิงถึงผู้ใช้คนนั้นตลอดการเชื่อมต่อ เมื่อผู้ใช้เลิกการเชื่อมต่อ เช่นการปิดเบราเซอร์จะส่งผลให้ค่า SID ของผู้ใช้คนนั้นยกเลิกไป หากผู้ใช้คนเดิมทำการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์นั้นใหม่ ค่า SID จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทุกครั้งเช่นกัน
session1
Session(ต่อ)
 • เมื่อสร้างข้อมูลแบบเซสชั่น สำหรับผู้ใช้คนใด ก็จะมีผลหรือใช้งานได้เฉพาะกับผู้ใช้คนนั้น ส่วนคนอื่นๆ ไม่สามารถเรียกใช้งานได้
 • ข้อมูลแบบเซสวั่นจากเพจหนึ่งจะสามารถนำไปใช้งานที่เพจอื่นๆ ที่ถูกเรียกใช้โดยผู้ใช้ที่เป็นผู้สร้างเซสชั่นนั้นได้ เช่น รูปต่อไปนี้เซสชั่นถูกสร้างขึ้นที่ Page1.php

PAGE1.PHP

PAGE2.PHP

PAGE3.PHP

$x=$_SESSION[‘X’]

echo $_SESSION[‘X’]

$_SESSION[‘X’]=10

session2
Session(ต่อ)
 • ข้อมูลเซสชั่นที่ถูกสร้างขึ้นจะสามารถใช้งานได้ชั่วระยะเวลาที่เปิดใช้เบราเซอร์อยู่ แต่ไม่เกิน 180 นาที ถ้าปิดเบราเซอร์หรือเวลาเกินกว่า 180 นาที ข้อมูลจะถูกยกเลิกไป หรือนอกจากนี้สามารถสั่งลบขอมูลเซสชั่นเมื่อไม่ต้องการใช้งานต่อไปได้
 • เซสชั่นจะมีความเกี่ยวข้องกับคุกกี้โดยเซสชั่นจะใช้การเก็บข้อมูลรหัสแบบคุกกี้ไว้ที่เครื่องของผู้ใช้ แต่ละคน และเมื่อเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้ในการตรวจสอบว่าเป็นผู้ใช้คนใด ดังนั้นหากเครื่องของผู้ใช้คนใดปฏิเสธการใช้คุกกี้ ก็จะส่งผลถึงเซสชั่นด้วย แต่ปัจจุบันนี้มีการใช้เทคนิค URL Rewriting หรือ นำรหัสเซสชั่นไปต่อท้าย URL ในแบบ Query String ในชื่อตัวแปร PHPSESSID
 • แม้เซสชั่นจะเป็นการพักเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราวคล้ายกับคุกกี้ แต่ทั้งคุกกี้ และเซสชั่นก็มีแนวทางการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันไป
slide17
การเริ่มการทำงานของเซสชั่นการเริ่มการทำงานของเซสชั่น
 • ต้องเริ่มด้วยการสั่งให้เซสชั่นเริ่มทำงานด้วยคำสั่ง

session_start() โดยต้องกำหนดไว้บนสุดของเพจ

เช่น

<?phpsession_start(); ?>

ข้อควรระวัง คือเนื่องจากเซสชั่นต้องอาศัยคุกกี้เป็นกลไกร่วมด้วย และคุกกี้จะอาศัยการส่งข้อมูลแบบเฮดเดอร์ ทำให้เซสชั่นมีความเกี่ยวพันกับเฮดเดอร์ด้วย ดังนั้นการใช้ฟังก์ชั่น session_start() ต้องทำก่อนการส่งข้อมูลใดๆ ไปที่เบราเซอร์เช่นเดียวกันกับเฮดเดอร์และคุกกี้ มิฉะนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดได้

session3
การเก็บข้อมูลด้วยตัวแปร $_SESSION

ตัวแปร $_SESSION เป็นตัวแปรอาร์เรย์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบเซสชั่น ซึ่งตัวแปรนี้จะมีลักษณะเป็น Key/Value โดยที่ Key คือชื่อของเซสชั่น และ Value คือค่าของเซสชั่น การสร้างตัวแปร $_SESSION สามารถสร้างกี่ตัวก็ได้ ตัวอย่างเช่น

<? session_start();

$_SESSION['login']="someone";

$_SESSION['password']=$_POST['password'];

$_SESSION['userid']=123456;

?>

session4
การนำค่า SESSION ไปใช้

การนำค่าเซสชั่นไปใช้งานต้องระบุผ่านตัวแปร $_SESSION พร้อมระบุชื่อเซสชั่นที่ต้องการ แต่ต้องทำหลังจากที่สั่งเซสชั่นเริ่มทำงานด้วยคำสั่ง session_start(); แต่เนื่องจากตัวแปรเซสชั่นสามารถถูกลบ หรือหมดอายุได้ จึงต้องมีการตรวจสอบว่าเซสชั่นนั้นมีอยู่จริง ด้วยฟังก์ชั่น isset() ก่อนอ่านค่า ตัวอย่างเช่น

<? session_start();

if(isset($_SESSION['login'])){

$login=$_SESSION['login'];

}

echo $login;

?>

session5
การเก็บข้อมูล SESSION (ต่อ)

ตัวแปรเซสชั่นสามารถจัดเก็บข้อมูลชนิดอื่นๆ ได้ เช่น อาร์เรย์ ออบเจ็กต์ เป็นต้น สำหรับการจัดเก็บข้อมูลอาร์เรย์ในเซสชั่นนั้น สามารถทำได้เหมือนกับข้อมูลสตริงทุกประการ ตัวอย่างเช่น

<?

session_start();

$arr=array("cat","dog","mouse","bird","cow");

$_SESSION['animals']=$arr; //เก็บอาร์เรย์ไว้ในเซสชั่น

// การนำข้อมูลไปใช้

foreach($_SESSION['animals'] as $value){

echo $value."<BR>"; }

// หรือใช้วิธีอื่น เช่น

echo "<h4>วิธีใช้ LOOP for</h4>";

for($i=0;$i<count($_SESSION['animals']);$i++){

echo $_SESSION['animals'][$i]."<BR>";}?>

id session
ค่า ID ของ SESSION

ค่า Session ID หรือ SID เป็นรหัสที่ถูกกำหนดให้กับผู้ใช้แต่ละคนที่เชื่อมต่อเข้ามายังเว็บไซต์แห่งนั้น ซึ่งค่า SID จะใช้ในการแยกแยะผู้ใช้แต่ละคนออกจากกัน ดังนั้นค่านี้จึงจะไม่ซ้ำกันเลย บางครั้งในการตรวจสอบผู้ใชล้อาจดูจากค่า SID นี้ได้ ถึงแม้ว่า PHP จะกำหนดค่า SID นี้ให้แล้ว แต่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้

ฟังกชั่นเกี่ยวกับ SID คือ session_id() ฟังก์ชั่นนี้ใช้ทั้งในการอ่านค่า SID และการกำหนดค่า ID ให้แก่เซสชั่น รูปแบบคือ

$sid=session_id() // อ่านค่า SID

session_id(SID) // กรณีต้องการกำหนด SID

เช่น

echo “Your Curren SID:”.session_id();

session_id(“1234567890abcd”);

slide22
การลบข้อมูลเซสชั่น
 • ปกติเมื่อเบราเซอร์ที่เปิดไว้ถูกปิดทั้งหมด หรือระยะเวลาที่สร้างเซสชั่นเอาไว้นานเกินกว่า 180 นาที (3 ชั่วโมง)ค่าตัวแปรเซสชั่นที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกยกเลิกไปเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว แต่บางครั้งหากต้องการยกเลิกข้อมูลเซสชั่นที่เวลาใดเวลาหนึ่งขณะที่ยังใช้งานเว็บไซต์อยู่ เช่น การ Logout ออกจากระบบเป็นต้น
slide23
การลบข้อมูลเซสชั่น (ต่อ)
 • unset($_SESSION[ชื่อเซสชั่น]) ซึ่งฟังก์ชั่นนี้สามารถนำไปใช้ยกเลิกตัวแปรทั่วๆไปของ PHP ได้ด้วย ตัวอย่างการใช้งาน เช่น

$_SESSION[‘login’]=“admin”;

unset($_SESSION[‘login’]);

echo $_SESSION[‘login’]; //null

slide24
การลบข้อมูลเซสชั่น (ต่อ)
 • session_destroy() เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการยกเลิกข้อมูลเซสชั่นทั้งหมดที่ได้สร้างขึ้นให้กับผู้ใช้คนนั้น ตัวอย่างเช่น

$_SESSION[‘a’]=“A”;

$_SESSION[‘b’]=“B”;

echo count($_SESSION); //2

session_destroy();

echo count($_SESSION); //0

workshop login
WorkShopใช้เชสชั่นกับระบบ Login
 • ระบบสมาชิกส่วนใหญ่ จะต้องให้สมาชิกล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนที่จะใช้บริการบางอย่างได้ แต่บริการต่าง ๆ อาจถูกจัดไว้คนละเพจ แต่การล็อกอินเข้าสู่ระบบจะทำเพียงครั้งเดียว และอยู่เพจใดเพจหนึ่ง ดังนั้นการที่เพจอื่น ๆ จะได้ทราบได้ว่า ผู้ใช้คนนนั้นได้ล็อกอินเข้าสู่ระบบหรือยัง ต้องใช้การจัดเก็บข้อมูลการล็อกอินไว้ในเซสชั่น โดยมีหลักการดังนี้
  • หลังผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบสำเร็จ ให้จัดเก็บข้อมูลบางอย่างเอาไว้ เช่น เก็บชื่อล็อกอินไว้แบบเซสชั่น
  • เพจอื่นๆ ที่มีข้อกำหนดว่า ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบจึงจะใช้งานได้ เพจนั้นต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบล็อกอินจากเซสชั่นก่อน หากมีข้อมูลแสดงว่าเข้าสู่ระบบแล้ว แต่หากไม่มีก็อาจยกเลิกการใช้งานเพจนั้น
  • เมื่อมีการเข้าสู่ระบบ ก็ต้องมีการออกจากระบบ หรือการล็อกเอาต์ (Logout) ทั้งนี้การล็อกเอาต์ก็คือการลบข้อมูลการล็อกอินที่เก็บไว้ในเซสชั่นทิ้งไปนั่นเอง
slide26
ขั้นตอนการออกแบบและเขียนโค้ดขั้นตอนการออกแบบและเขียนโค้ด
 • index.phpเพจหลักของการทำงาน
 • login.phpสำหรับการล็อกอินเข้าสู่ระบบ
 • logout.phpสำหรับล็อกเอาต์ออกจากระบบ
index php
Index.php

<?php

session_start();

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />

<title>หน้าหลัก</title></head>

<body>

<?php

if(!isset($_SESSION['login'])) {

echo "<h3><font color=red>ท่านยังไม่ได้ Login เข้าสู่ระบบ</font></h3><a href=login.php>คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ</a>";

}else {

echo "<h3>ยินดีต้อนรับ: {$_SESSION['login']}</h3><a href=logout.php>ออกจากระบบ</a>";}?>

</body></html>

l ogin php
login.php

<?php

session_start();

if(!empty($_POST['login'])) {

$_SESSION['login'] = $_POST['login'];

header("Refresh: 5; url=index.php");

echo "<h3>ท่านเข้าสู่ระบบแล้ว จะกลับสู่หน้าหลักใน 5 วินาที</h3>";

exit;}?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />

<title>Login</title></head>

<body>

<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" name="form1" id="form1">

Login: <input type="text" name="login">

<input type="submit" value="เข้าสู่ระบบ"><br>

</form>

</body>

</html>

l ogout php
logout.php

<?php

session_start();

if(isset($_SESSION['login'])) {

unset($_SESSION['login']);

header("Refresh: 5; url=index.php");

echo "<h3>ท่านออกจากระบบแล้ว จะกลับสู่หน้าหลักใน 5 วินาที</h3>";

exit;}?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />

<title>Logout</title>

</head>

<body>

</body>

</html>

ad