It ra unalni ko programiranje
Download
1 / 43

- PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

IT Računalniško programiranje. Osnove programiranja in sintaksa Visual Basica Danijel Rebolj, FG 2007/2008. Literatura. U. Mesojedec: Visual basic, Pasadena, 2002 M. Prtenjak: Visual Basic za aplikacije, Desk, 1998 J . Walkbench: Excel 2003 power programming with VBA , Wiley , 2004

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - trynt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
It ra unalni ko programiranje

ITRačunalniško programiranje

Osnove programiranja in sintaksa Visual Basica

Danijel Rebolj, FG 2007/2008


Literatura
Literatura

 • U. Mesojedec: Visual basic, Pasadena, 2002

 • M. Prtenjak: Visual Basic za aplikacije, Desk, 1998

 • J. Walkbench: Excel 2003 power programming with VBA, Wiley, 2004

 • D. Rebolj: Šola VB 1-5. Win.ini, 1995


Prvi program
Prvi program

Sub ZdravoSvet

‘program, ki pozdravi svet

print “Zdravo svet!”

end sub


Prvi program1
Prvi program

Sub ZdravoSvet

‘program, ki pozdravi svet

Dim pozdrav as String

pozdrav = “Zdravo svet!”

print pozdrav

end sub


Osnove sintakse vb
Osnove sintakse VB

 • Osnovna struktura so podprogrami (sub) in druge vrste modulov

 • Vse strukture se praviloma začnejo s ključno besedo in končajo z end in ključno besedo (sub – end sub, if – end if)

 • V začetku vsakega modula so praviloma deklaracije podatkovnih struktur


Osnove sintakse vb1
Osnove sintakse VB

 • ‘ začetek komentarja (kjerkoli v vrstici)

 • Vrstic ne zaključujemo s posebnim znakom (kot npr. pri Pascalu, C++ ali Javi s ;), zato potrebujemo poseben znak za nadaljevanje vrstice, podčrtaj _

 • Z : ločimo stavke v isti vrstici

 • VB ni “občutljiv” na velike in male črke (ni “case sensitive”)


Spremenljivke
Spremenljivke

 • Spremenljivka je referenca na določene pomnilne celice

 • Spremenljivke so različnih tipov

 • Tip izberemo glede na vrsto podatka, ki ga spremenljivka predstavlja

 • Spremenljivko pred uporabo deklariramo (določimo ime in tip) in inicializiramo (priredimo vrednost)Spremenljivke deklaracija
Spremenljivke - deklaracija

 • DIM ime AS tip

 • TYPE imeTipa ‘uporabniški tipime1 AS tip1 ...END TYPE

 • Zapisovanje konstant:123, -123.45, 1.2345E2, “niz znakov”, TRUE, FALSE


Spremenljivke obmo je
Spremenljivke - območje

 • Spremenljivka ima omejeno območje veljave

 • Veljavna je v območju, kjer jo deklariramo

  • Lokalne spremenljivke deklariramo v modulu (npr. podprogramu)

  • Globalne spremenljivke deklariramo na ravni programa (nad moduli)


Spremenljivke obmo je1
Spremenljivke - območje

 • Veljavnost lahko določamo tudi s eksplicitnima ukazoma:

 • Publicveljavnost povsod (npr. v Excelu tudi na drugih listih)

 • Privatelokalna veljavnost


Spremenljivke polja
Spremenljivke - polja

 • DIM ime (im1, im2,...,imn)

 • spodnji indeksi so vedno = 0

 • im so zgornji indeksi!

 • Primeri:DIM M1(10,10) AS DOUBLEDIM Naslovi(100) AS STRINGDIM Koord(3,100) AS SINGLE


Spremenljivke primer
Spremenljivke - primer

Sub PrireditevVrednosti()

Dim x(3) As Double ‘3 je zg. indeks

For i = 0 To 3

x(i) = i

Cells(i+1, i+1) = x(i)

‘spodnji indeks celic Excela je 1!!!

Next i

End Sub


Spremenljivke primer1
Spremenljivke - primer

Sub PrireditevVrednosti()

Dim x(3) As Double

For i = 1 To 3

x(i) = i ‘indeks 0 ignoriramo

Cells(i, i) = x(i) ‘s tem_

dosežemo kompatibilnost indeksov

Next i

End Sub


Spremenljivke polja1
Spremenljivke - polja

Dinamična deklaracija polja

 • DIM ime ()

 • id1=5: id2=4ReDIM ime (id1,id2)v programu določimo dimenzije

 • ReDIM Preserve ime (id3,id4)prejšnja vsebina se ohrani


Krmilne strukture
Krmilne strukture

 • Sekvenca - zaporedje stavkov

 • Selekcija

  • gnezdenje

  • večkratna selekcija

 • Repeticija (Iteracija)

  • while, do - while

  • for


Krmilne strukture sekvenca
Krmilne strukture: sekvenca

Sekvenco predstavlja zaporedje (blok) stavkov, ki (običajno) sodijo skupaj.

‘blok

stavki

‘konec bloka


Krmilne strukture sekvenca1
Krmilne strukture: sekvenca

Vrste stavkov:

 • Prireditveni (prireditev spremelnjivke)

 • Vhodni (vnos vrednosti spremenljivk)

 • Izhodni (prikaz vrednosti spremenljivk)

 • Klicni (klic drugega modula)

 • Kontrolni (npr end, exit,...)


Krmilne strukture sekvenca2
Krmilne strukture: sekvenca

 • Prireditev: spremenljivka = izraz

 • Spremenljivka in izraz naj bosta istega tipa

 • Mešanje tipov v izrazu je podprto s konverzijo tipov

 • V izrazu nastopajo spremenljivke, konstante, funkcije in operatorji


Krmilne strukture sekvenca3
Krmilne strukture: sekvenca

 • Aritmetični operatorji:

  + - * /^

 • Primer aritmetičnega izraza:x = (1+(a+b)*(c+d)) ^0.5


Krmilne strukture sekvenca4
Krmilne strukture: sekvenca

 • Relacijski operatorji:

  =

  >

  <

  >=

  <=

  <>


Krmilne strukture sekvenca5
Krmilne strukture: sekvenca

 • Boolovi operatorji:

  AND

  OR

  NOT

 • Primer izraza:

  (D>F) AND (S<50.0) OR (A<>B)


Krmilne strukture sekvenca6
Krmilne strukture: sekvenca

 • Primeri prireditev:

  a = a + 15.0f = f + 1g = (a+b)*(x+y)/1.2log = (A = B) AND (L < 10.0)Rob(3).zacOglisce = 3

 • Naloga: napiši podprogram za zamenjavo vrednosti dveh spremeljivk


Krmilne strukture sekvenca7
Krmilne strukture: sekvenca

 • Vhodni stavek (VB bere na klasičen način le iz datoteke)

  Input #datoteka, a, b, c

 • Izhodni stavek

  Print “Vrednosti so:”; a,b,c


Krmilne strukture sekvenca8
Krmilne strukture: sekvenca

 • Vhodni in izhodni stavki v VBA so odvisni od razpoložljivih objektov

 • V programu Excel najpogosteje uporabljamo celice

  a = ActiveCellActiveCell = a*10i = 7Cells(i,i) = a*i


Krmilne strukture sekvenca9
Krmilne strukture: sekvenca

 • Funkcije: glede na tip spremenljivke so v VB vgrajene

  • matematične funkcije

  • funkcije z nizi

  • funkcije z datumi

   c = SQR(a+b) + a*bdolzina = len(“To je niz”)+2


Krmilne strukture selekcija
Krmilne strukture: selekcija

if logični izrazthen

stavki

end if


Krmilne strukture selekcija1
Krmilne strukture: selekcija

if logični izraz then

stavki

else

stavki

end if


Krmilne strukture selekcija2
Krmilne strukture: selekcija

if logični izraz then ‘Večkratna

stavki ‘selekcija.

elseif logični izraz then

‘Ta del se lahko večkrat ponovi.

stavki

else

stavki

end if


Krmilne strukture gnezdenje
Krmilne strukture: gnezdenje

 • Gnezdenje imenujemo strukturo z več selekcijami, ki so vgnezdene ena v drugi

 • Selekcije se ne smejo prekrivati (en if – end if blok se mora zaključiti znotraj drugega, zunanjega)

 • Primer: prefinjevanje pogojev


Primeri uporabe selekcije
Primeri uporabe selekcije

 • Izdelava različnih rešitev algoritma:Štipendijo Marie Curie prejmejo študentke s povprečno oceno 8 ali več in prihodkom na družinskega člana, ki je nižji od danega praga

 • Izdelava programa za račun kvadratne enačbeKrmilne strukture repeticija1
Krmilne strukture: repeticija

Do While logični izraz

stavki

Loop


Krmilne strukture repeticija2
Krmilne strukture: repeticija

Do Until logični izraz

stavki

Loop


Krmilne strukture repeticija3
Krmilne strukture: repeticija

Do

stavki

Loop While log. izraz


Krmilne strukture repeticija4
Krmilne strukture: repeticija

Do

stavki

Loop Until log. izraz


Krmilne strukture repeticija5
Krmilne strukture: repeticija

FOR stevec = zacetek _

TO konec _

STEP korak ‘neobvezno

stavki

NEXT stevec


Repeticija primer
Repeticija - primer

Sub CommandButton1_Click()

For i = 1 To 10

z = int((i/2 - int(i/2))*2 + 1)

For j = z to 10 Step 2

Cells(i, j) = “X”

Next j

Next i

End Sub


Uporaba modulov
Uporaba modulov

Dve vrsti modulov s procedurami sta:

 • Podprogramsub ime (seznam spremenljivk) ...end sub

 • Funkcijafunction ime (seznam sprem.) AS tip...end function


Uporaba modulov sub
Uporaba modulov: sub

Sub KvadEn (a,b,c,x1,x2)

Dim D as Double

D=b^2-4*a*c

if D < 0 then

print “Ni rešitve…”

else

x1=(-b-SQR(D))/(2*a)

x2=(-b+SQR(D))/(2*a)

print “Rešitev:”,x1, x2

end if

end sub


Uporaba modulov function
Uporaba modulov: function

 • funkcija je posebna oblika procedure, ki vrne vrednost

 • Primer:

  FUNCTION Fakulteta (n) AS double

  DIM i AS integer‘števec

  Fakulteta = 1

  FOR i = 1 TO n

  Fakulteta = Fakulteta * i

  NEXT i

  END FUNCTION


Uporaba modulov1
Uporaba modulov

 • Podprogram ali funkcijo lahko kadarkoli pokličemo iz kateregakoli drugega modula, npr:

  call KvadEn (2,-3,1,r1,r2)

  rezultat = faktoriela (33)

 • Spremenljivke “prenašamo” kot parametre (argumente)

 • Kadar modul kliče samega sebe, pravimo temu rekurzija.


Uporaba modulov2

sub GP

...

call PA

...

spr=FB()

...

end sub

sub PA

...

end sub

function FB

...

end function

Uporaba modulov

GP

PA

FB