1 / 13

YV9TV1-07 Mikron käyttöönotto ja ylläpito

YV9TV1-07 Mikron käyttöönotto ja ylläpito. Juha Korhonen kojuta@gmail.com 11.1.-22.2.2010. Kurssin tietoja. YV9TV1-07 Mikron käyttöönotto ja ylläpito Opettaja: Juha Korhonen, kojuta@gmail.com Aikataulu: ma ja ke 14-16 (11.1.-22.2.) Laajuus: 22 tuntia Paikka: VN.B1.122 Viitaniemi

truman
Download Presentation

YV9TV1-07 Mikron käyttöönotto ja ylläpito

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. YV9TV1-07 Mikron käyttöönotto ja ylläpito Juha Korhonen kojuta@gmail.com 11.1.-22.2.2010

 2. Kurssin tietoja • YV9TV1-07 Mikron käyttöönotto ja ylläpito • Opettaja: Juha Korhonen, kojuta@gmail.com • Aikataulu: ma ja ke 14-16 (11.1.-22.2.) • Laajuus: 22 tuntia • Paikka: VN.B1.122 Viitaniemi • Suoritustapa: viikkotehtävät (lopputyö+näyttö?) • Materiaali: Optima, monisteet ja verkkosivut Juha Korhonen - kojuta@gmail.com

 3. Juha Korhonen - kojuta@gmail.com

 4. Kurssin sisältö • Tietokoneen rakenne • Tietokoneen käyttöjärjestelmä • Windows XP käyttöjärjestelmän asentaminen ja käyttö • Tiedostojärjestelmät (FAT, NTFS) • Osiointi • Apuohjelmat • Ylläpito • Tietoturva • Peruskäyttö • Lisälaitteiden asennukset Juha Korhonen - kojuta@gmail.com

 5. Tavoitteet • Opiskelija ymmärtää • Oppia löytämään itse ratkaisuja ongelmiin • Osata perustella miksi tietyt tekniset valinnat on tehty • Löytää tarvitsemiaan ohjelmia • Tuntea tietokoneessa olevat liitännät • Osata asentaa tavallisimmat lisälaitteet • Suositella sopivaa tietokonetta Juha Korhonen - kojuta@gmail.com

 6. Kurssilla opiskelu • Kurssi koostuu seuraavista osista • Luennoista • Tiedonkäsittelystä • Hakeminen, tuottaminen, tallentaminen ja esittäminen • Keskustelusta, yhteistyöstä, opettamisesta • Optima, sähköposti, blogi, facebook jne. • Mahdollisesti erilaisista tietokoneasennuksista • Ohjelmia • Lisälaitteita • Muistia Juha Korhonen - kojuta@gmail.com

 7. Arvostelu • Arvosana 1, 3 tai 5 • Tehdyt harjoitukset arvostellaan 0-2 • Tuntiosaaminen 0-1 • Ei myöhästymisiä, muiden auttaminen, reipas asenne jne. • Vaaditut tuotokset kurssilla 0-2 • Erilaiset raportit ja selonteot • linkkilistat Juha Korhonen - kojuta@gmail.com

 8. Välttävä 1 Oppija on täysin riippuvainen opettajan ja ryhmän tuesta. Hänellä on runsaasti poissaoloja. Oppija ei ole kiinnostunut projektin onnistumisesta. Hän työskentelee ns. olosuhteiden pakosta. Oppijalla on hyvin pinnalliset tiedot käsiteltävistä aiheista Kiitettävä 5 Oppija on itseohjautuva. Hän kykenee itse luomaan ongelmia ja etsimään niihin ratkaisuja. Hän ei tarvitse opettajaa, vaan asiantuntijan, jonka kanssa voi keskustella ongelmista ja erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista. Hän käyttää projektiin runsaasti aikaa ja tulokset ovat erityisen laadukkaita Oppija osaa käsiteltävän aihealueen erinomaisesti Itsearviointi Juha Korhonen - kojuta@gmail.com

 9. Osaamisen kuvaus • Oppilas osaa • Valita sopivan tietokoneen • Etsiä ja asentaa käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyviä ohjelmia • Käyttöjärjestelmä • Virus • Palomuuri • Asentaa lisälaitteita • Oppilas tunnistaa tietokoneen • Lisälaitteet • Liitännät • Oppilas hallitsee • Tiedon etsinnän • Tiedon tallennuksen ja esittämisen • Tietokoneen peruskokoonpanon Juha Korhonen - kojuta@gmail.com

 10. Kysymyksiä? • Kurssille ei voi ilmoittautua jälkikäteen • Jos ei ole paikalla kahdella ensimmäisellä kerralla, niin kurssille ei voi ilmoittautua (Anna-Liisa, koulutussuunnittelija) • Kaikki tehdyt työt tallennetaan Optimaan • Mitä enemmän näytte opettajalle sitä paremmin pärjäätte Juha Korhonen - kojuta@gmail.com

 11. Verkko-oppimisympäristön esittely • Optima • Info, yleistä kurssista ja arvostelu • Kurssin sisältö, materiaali ja viikkotehtävät • Kurssin sisältö • Erittely jokaiselta tunnilta tehtävistä ja tavoitteista • Materiaali • Tänne kurssin aikana yhdessä tehtyä ja löydettyä materiaalia Juha Korhonen - kojuta@gmail.com

 12. Tehtävä 1 • Kirjoita esittely itsestäsi • Kirjoita esittely Wordillä • Käytä vakioasiakirjamallia, jos osaat • Hae esittelyysi kuva Optimasta • Tallenna esittely kuvineen Optimaan • Anna esittelylle tiedostonimeksi oman nimesi ja ryhmäsi • Esim. Juha Korhonen, AUAJO8A.doc • Lisää ohjeita Optimasta, kohdasta tehtävät Juha Korhonen - kojuta@gmail.com

 13. Tehtävä 2 • Mieti ylihuomiseen mennessä mitä osaa Mikron käyttöönotto ja ylläpito –kurssin käynyt oppilas? • Kirjaa ajatuksesi ylös ja lähetä ne sähköpostilla (kojuta@gmail.com) keskiviikkoon kello 12 mennessä • Miettikään asiaa yhdessä, jos mahdollista joko kasvokkain tai virtuaalisesti ;-) Juha Korhonen - kojuta@gmail.com

More Related