Download
naukowe ko o edytorskie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naukowe Koło Edytorskie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naukowe Koło Edytorskie

Naukowe Koło Edytorskie

98 Views Download Presentation
Download Presentation

Naukowe Koło Edytorskie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Naukowe Koło Edytorskie

  2. Warsztaty AdobeInDesign

  3. Współpraca z portalemPolskaMuza.eu 03.2012 – obecnie 7/7 24/24

  4. Konferencja naukowa 17.05.2012

  5. Projekcja filmu Helvetica 15.02.2012

  6. Tajniki pracy redaktorskiej spotkanie z Moniką Ślizowską Wykład: Typologia pism średniowiecznych mgr Maria Kata

  7. Warsztaty kaligraficzne w Tyńcu 02.06.2012

  8. prowadzenie strony na Facebooku

  9. Co za rok? • kontynuacja i wydruk czasopisma • więcej warsztatów • konferencja ogólnopolska • wyjazd na FrankfurterBuchmesse • udział w programie Stypendium z wyboru Marzenia • TYPO Berlin? TYPO London?

  10. Dziękujemy za uwagę!