MITA finansiniai instrumentai: EUREKA
Download
1 / 21

MITA finansiniai instrumentai: EUREKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

MITA finansiniai instrumentai: EUREKA Renginys vykdomas pagal ES struktūrinių fondų projektą „Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003). BIRUTĖ BUKAUSKAITĖ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MITA finansiniai instrumentai: EUREKA' - truman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mita finansiniai instrumentai eureka

MITA finansiniai instrumentai: EUREKA

Renginys vykdomas pagal ES struktūrinių fondų projektą „Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003).

BIRUTĖ BUKAUSKAITĖ

2012 m. kovo 1 d.


Mita finansiniai instrumentai eureka

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪRA

 • MITA yra valstybės biudžetinė įstaiga

 • 1999 m. įsteigta, kaip „Eureka” nacionalinis informacijos centras, 2002 m. reorganizuotas į Tarptautinę mokslo ir technologijų plėtros programų agentūrą

 • 2010 m. Ūkio ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos reorganizuota į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą (MITA)

 • Vaidmuo – pagrindinė valstybės institucija, finansuojanti taikomuosius mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir inovacijas bei įgyvendinanti kryptingą inovacijų politiką.


Mita finansiniai instrumentai eureka

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS VEIKLA

 • Agentūros veiklos tikslas – skatinti šalies inovacijų plėtrai reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir inovacijas, užtikrinant palankias sąlygas mokslo ir pramonės integracijai, naujų technologijų bei veiklos metodų kūrimui ir sklaidai.

 • Konkursinis taikomųjų tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų projektų finansavimas:

 • administruoti pavestas tarptautines taikomųjų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų programas ir programiniu konkursiniu būdu finansuoti (kofinansuoti) šių programų projektų įgyvendinimą

 • administruoti pavestas nacionalines taikomųjų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų programas ir programiniu konkursiniu būdu finansuoti šių programų projektų įgyvendinimą

 • Inovacijų plėtra:

 • įgyvendinti pavestas programas ir priemones, skatinančias inovacijų tinklų kūrimąsi ir plėtrą, verslo ir mokslo bendradarbiavimą, teikti siūlymus dėl šių programų ir priemonių rengimo bei įgyvendinimo


Mita finansiniai instrumentai eureka

MITA

Kuo galime būti Jums naudingi?

 • Skleidžiame informaciją apie galimybes dalyvauti koordinuojamose MTTP programose – tarptautinėse ir nacionalinėse:

  • Tinklalapis, informacinės dienos, mokymai, konferencijos, susitikimai ...

 • Konsultuojame paraiškų rengėjus ir projektų vykdytojus:

  • Dalyvavimo sąlygos, partnerių paieška, finansavimo taisyklės, paraiškų pildymas, derybos dėl projektų, projektų valdymas …

 • Koordinuojame ir finansuojame Lietuvos atstovų dalyvavimą tarptautinėse programose:

  • Kontaktai su EK, Lietuvos atstovais programų komitetuose, projektų vertintojais ir rengėjais, statistinės apžvalgos, dalyvavimo analizė ...

   • .


Mita finansiniai instrumentai eureka

MITA ADMINISTRUOJAMOS TARPTAUTINĖS PROGRAMOS

 • 7BP - Europos Sąjungos 7-oji bendroji mokslinių

 • tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos

 • programa (kartu su Lietuvos mokslo taryba)

 • EUREKA programa – tarpvyriausybinė iniciatyva,

 • skatinanti Europos ir trečiųjų šalių mokslo ir verslo

 • bendradarbiavimą kuriant ir įgyvendinant inovacijas

 • EUROSTARS – jungtinė EK ir EUREKA Sekretoriato

 • programa, skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms,

 • vykdančioms mokslinius tyrimus ir diegiančioms

 • inovacijas

  • CIP eko - inovacijų programa


Mita finansiniai instrumentai eureka

Mokslo ir technologijų plėtros svarba

 • Mokslas, technologijos ir inovacijos yra pramonės konkurencingumo pagrindas.

 • Mokslas ir technologijos padeda išlaikyti ir plėtoti šalies identitetą ekonominėsglobalizacijos ir ES plėtros sąlygomis.

 • Mokslas ir technologijos lemia šalies technologinę pažangą, kuria „žinių visuomenę“.

 • Žinios, gebėjimas pasinaudoti naujausiais mokslo pasiekimais, kurti naujas žinias ir technologijas yra pagrindinė ne tik šiuolaikinio ūkio, bet ir daugelio kitų gyvenimo sričių varomoji jėga.

 • Mokslo ir technologijų plėtra užima ypatingą vietą ilgalaikėje ūkio strategijoje.


Mita finansiniai instrumentai eureka

EUREKA ISTORIJA

 • 1985 m. Paryžiuje septyniolikos Vakarų Europos valstybių ir Europos Komisijos iniciatyva buvo įkurta Europos tyrimų plėtros ir bendradarbiavimo programa „Eureka“.

 • „Eureka“ programa buvo sukurta kaip atsakas Amerikos ir Japonijos technologijų skvarbai į Europą:

  • tai nebiurokratinė (bottom - up initiative) programa įmonėms, kuriančioms inovacijas,

  • neturinti specializuotų kvietimų,

  • projektų tvirtinimas priklauso tik nuo projekto šalių susitarimo.

   • 1999 m. birželio 29 d. buvo pasirašytasLietuvosRespublikosnarystėsEuropostyrimųplėtros irbendradarbiavimo programoje „Eureka“ memorandumas.


 • Mita finansiniai instrumentai eureka

  KAS YRA EUREKA?

  • EUREKA – decentralizuotastarpvyriausybinisEuroposinovacijųparamostinklas, jungiantis 39 Europos valstybes, Europos Komisiją ir Pietų Korėją.

  • EUREKA programa skatina Europos šalių mokslo ir studijų institucijų bei verslo įmonių bendradarbiavimą, kuriant kokybiškai naują produktą, procesą ar paslaugą, t.y. kuriant ir įgyvendinant naujas pažangias, konkurencingas pasaulinėje rinkoje technologijas.

  • Vykdant „Eureka“ projektus sukuriamos naujos mokslinės žiniosirtechnologijos, populiarinamas Lietuvos mokslas Europoje ir pasaulyje, partnerystės tarp mokslo ir verslo pagrindu kuriamos inovacijos, konkurencingi gaminiai, veržiamasi ir sėkmingai konkuruojama tarptautinėse rinkose.


  Eureka teikiamos galimyb s
  EUREKA TEIKIAMOS GALIMYBĖS

  Eureka teikiamos galimybės

  Nacionalinė parama

  Mokslo ir verslo partnerystė

  Sukurti nauji produktai ir paslaugos

  Naudotis Europos inovatyvių technologijų tinklu:

  partnerių paieška

  Įdiegtos inovacijos

  Tarptautinės rinkos


  Eureka projekt tipai
  EUREKA PROJEKTŲ TIPAI

  • Individualūs inovaciniai projektai;

  • Strateginės iniciatyvos:

   • skėčiai,

   • klasteriai.

    Inovaciniai projektai, generuojami klasterių viduje – klasteriniai projektai.  Eureka projektai
  EUREKA PROJEKTAI

  • „kadangi „Eureka “ projektai yra vykdomi remiantis kelių šalių bendradarbiavimu, naujiems gaminiams atsiveria platesnė rinka, o jų techninės savybės tenkina aukščiausius reikalavimus;

  • dėl darbo pasidalijimo sumažėja projektavimo

   ir gamybos parengimo išlaidos;

  • vyksta tarptautinis projektų vertinimas

   ir valdymas;

  • „Eureka“ projektai orientuoti į rinką;

  • pažangios technologijos perimamos, vystomos ir įsisavinamos Lietuvoje mažiausiais kaštais.


  Reikalavimai projektams
  REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

  • Projektai inicijuojami „iš apačios“ (bottom- up initiative), įmonių dalyvavimas būtinas, projektus galima teikti nuolat.

  • Projektų vykdytojai yra inovatyvios įmonės ir tyrimus vykdančios mokslo institucijos, kitos organizacijos.

  • Projektuose turi bendradarbiauti bent dvi EUREKA valstybių narių institucijos, esančios skirtingose valstybėse.

   • Gaminiai, procesaiarpaslaugos, sukurtiprojekto eigoje, turibūtikonkurencingipasaulinėjerinkoje.

 • Iš bendradarbiavimo projektų dalyviai turi gauti naudos: ar tiesioginės finansinės ir/ar netiesioginės nematerialiosios.

 • Spartesnio produkto patekimo į rinką siekiama apjungiant du finansavimo šaltinius: privatų ir valstybinį.


 • Eureka projekt finansavimas
  EUREKA PROJEKTŲ FINANSAVIMAS

  Dalyviai:

  mokslo ir studijų institucijos, įmonės

  Projektai:

  inicijuojami pagal principą „iš apačios į viršų“

  teikiami tiesiogiai “Eureka” sekretoriatui el. būdu

  Finansavimas:

  valstybės biudžetinės ir (arba) projekto vykdytojų

  nuosavos lėšos

  Lietuvoje gauti finansavimą gali:

  • mažos ir vidutinės įmonės (iki 75%)

  • Didelės įmonės (iki 50%)

  • mokslo ir studijų institucijos (iki 100 %);  Kod l verta dalyvauti
  KODĖL VERTA DALYVAUTI?

  • Tarptautinės rinkos

  • Žinios

  • Potencialūs partneriai

  • Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis

  • Įgūdžiai

  • Finansinė parama

   23 projektai yra vykdomi. Jų bendras biudžetas – ~52 mln. eurų. Lietuvos dalis – 6,66 mln. eurų.


  Bendradarbiavimas su izraeliu 1
  Bendradarbiavimas su Izraeliu (1)

  • 2010 m. gruodžio mėn. Lietuvos Ūkio ministerija ir Izraelio Pramonės, prekybos ir darbo ministerija pasirašė memorandumą, kurio tikslas yra bendradarbiauti pramoninių tyrimų ir technologinės plėtros srityse

  • Paramą sėkmingiems projektams skirs dvi nacionalinės institucijos: Izraelio Pramonės, prekybos ir darbo ministerijos Vyriausiojo mokslininko biuras ir MITA Lietuvoje.

  • Lietuvoje mažos ir vidutinės įmonės galės būti finansuojamos iki 75 proc., o mokslo ir studijų institucijos - iki 100 proc. tinkamų išlaidų.

   MM

   23 projektai yra vykdomi. Jų bendras biudžetas – ~52 mln. eurų. Lietuvos dalis – 6,66 mln. eurų.


  Bendradarbiavimas su izraeliu 2
  Bendradarbiavimas su Izraeliu (2)

  Bendradarbiaujama šiose teminėse sritys:

  • Švarios technologijos;

  • Energetika;

  • Medicinos ir farmacijos technologijos;

  • Lazeriai;

  • Biotechnologijos;

  • Informacinės technologijos;

  • Nano technologijos;

  • Mechatronika;

  • Kitos abipusiai svarbios interesų sritys.

   Paraiškos teikiamos MITA iki 2012 m. gegužės 2 d. elektroniniu būdu.

   MM

   23 projektai yra vykdomi. Jų bendras biudžetas – ~52 mln. eurų. Lietuvos dalis – 6,66 mln. eurų.


  Reikalavimai parei k jams
  Reikalavimai pareiškėjams

  • Lietuvos pareiškėjas turi būti Lietuvos įmonė, kurios partneriu gali būti MTTP veiklas vykdanti mokslo ir studijų (ne gamybinė) institucija.

  • Izraelio pareiškėjas turi būti Izraelio įmonė, kurios partneriu gali būti MTTP veiklas vykdanti ne gamybinė institucija (universitetas, mokslinių tyrimų institucija), dalyvaujanti projekte subrangos pagrindais.

  • Lietuvos ir Izraelio partneriai projekte turi bendradarbiauti kuriant naują pramoninį produktą, procesą, paslaugą.

  • Produktas, procesas ar paslauga turi būti inovatyvūs ir juos kuriant turi būti numatytos galimos rizikos bei jų sprendimo būdai.

   MM

   23 projektai yra vykdomi. Jų bendras biudžetas – ~52 mln. eurų. Lietuvos dalis – 6,66 mln. eurų.


  Su inovacijom spar iau rink kai turime
  SU INOVACIJOM SPARČIAU Į RINKĄ, KAI TURIME:

  NuNuo 19Nuo 1999 m. Lietuvos organizacijos dalyvavo ir dalyvauja 84 „Eureka“ projektuose:

  • 99

  • Inovatyvių idėjų

  • Iniciatyvos

  • Gerų partnerių

  • Aktyvumo

  • Energijos

   . Lietuvos organizacijos dalyvavo ir dalyvauja 84 „Eureka“ projektuose:

   Nuo 1999 m. Lietuvos organizacijos dalyvavo ir dalyvauja 84 „Eureka“ projektuose:

   Nuo 1999 m. Lietuvos organizacijos dalyvavo ir dalyvauja 84 „Eureka“ projektuose:

   61 projektas yra baigtas. Jų bendras biudžetas – ~303 mln. eurų. Lietuvos dalis – 16,3 mln. eurų.

   23 projektai yra vykdomi. Jų bendras biudžetas – ~52 mln. eurų. Lietuvos dalis – 6,66 mln. eurų.

   Nuo 1999 m. Lietuvos organizacijos dalyvavo ir dalyvauja 84 „Eureka“ projektuose:

   61 projektas yra baigtas. Jų bendras biudžetas – ~303 mln. eurų. Lietuvos dalis – 16,3 mln. eurų.

   23 projektai yra vykdomi. Jų bendras biudžetas – ~52 mln. eurų. Lietuvos dalis – 6,66 mln. eurų.

   61 projektas yra baigtas. Jų bendras biudžetas – ~303 mln. eurų. Lietuvos dalis – 16,3 mln. eurų.

   23 projektai yra vykdomi. Jų bendras biudžetas – ~52 mln. eurų. Lietuvos dalis – 6,66 mln. eurų.Nuo 1999 m. Lietuvos organizacijos dalyvavo ir dalyvauja 84 „Eureka“ projektuose:

   Nuo 1999 m. Lietuvos organizacijos dalyvavo ir dalyvauja 84 „Eureka“ projektuose:

   61 projektas yra baigtas. Jų bendras biudžetas – ~303 mln. eurų. Lietuvos dalis – 16,3 mln. eurų.

   23 projektai yra vykdomi. Jų bendras biudžetas – ~52 mln. eurų. Lietuvos dalis – 6,66 mln. eurų.

   61 projektas yra baigtas. Jų bendras biudžetas – ~303 mln. eurų. Lietuvos dalis – 16,3 mln. eurų.

   23 projektai yra vykdomi. Jų bendras biudžetas – ~52 mln. eurų. Lietuvos dalis – 6,66 mln. eurų.o 1999 m. Lietuvos organizacijos dalyvavo ir dalyvauja 84 „Eureka“ projektuose:

   Nuo 1999 m. Lietuvos organizacijos dalyvavo ir dalyvauja 84 „Eureka“ projektuose:

   61 projektas yra baigtas. Jų bendras biudžetas – ~303 mln. eurų. Lietuvos dalis – 16,3 mln. eurų.

   23 projektai yra vykdomi. Jų bendras biudžetas – ~52 mln. eurų. Lietuvos dalis – 6,66 mln. eurų.

   61 projektas yra baigtas. Jų bendras biudžetas – ~303 mln. eurų. Lietuvos dalis – 16,3 mln. eurų.

   23 projektai yra vykdomi. Jų bendras biudžetas – ~52 mln. eurų. Lietuvos dalis – 6,66 mln. eurų.


  Mita finansiniai instrumentai eureka

  Dėkoju už dėmesį!

  Sekitemūsų naujienas www.mita.lt!