esiintymisj nnitys n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ESIINTYMISJÄNNITYS PowerPoint Presentation
Download Presentation
ESIINTYMISJÄNNITYS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6
uma

ESIINTYMISJÄNNITYS - PowerPoint PPT Presentation

88 Views
Download Presentation
ESIINTYMISJÄNNITYS
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ESIINTYMISJÄNNITYS • MITÄ ESIINTYMISJÄNNITYS ON? • MISTÄ SE JOHTUU? • MITÄ SE AIHEUTTAA? • MITÄ SILLE VOI TEHDÄ?

  2. ESIINTYMISJÄNNITYS • Luonteenpiirteenkaltasta • Persoonallisuuteen liittyvä kielteinen suhtautumistapa viestimiseen • Kontekstuaalista • tietyntyyppinen tilanne, kuten yleisöpuhe tai runonlausunta tai yleensä kaikki puhetilanteet • Henkilö- tai ryhmäsidonnainen • melko pysyvä, liittyy tiettyyn ihmiseen tai ihmisryhmään, esim. arvovaltainen yleisö • Tilannekohtainen • jokin tilannetekijä, yksittäiseen tilanteeseen liittyvä “tässä ja nyt” -reaktio

  3. ESIINTYMISJÄNNITYKSEN ILMENEMINEN

  4. MISTÄ APUA? 1) Aseta realistiset tavoitteet, pyydä palautetta. Vastaavatko omat ajatuksesi esiintymisestäsi sitä, mitä kuulija näkee ja kokee??? 2) Valmistaudu huolellisesti - Suunnittele esitys vastaanottajan ja tilanteen mukaan - Valitse näkökulma  tyyli - Suunnittele esityksellesi selkeä runko - Laadi helposti silmäiltävät muistiinpanot - Valitse tarkoituksenmukainen havaintomateriaali 3) Harjoittele!!! Panosta alkumetreihin… Muista erilaiset tekniikat ja terapia Myönteiset mielikuvat, itseluottamus, rentoutuminen

  5. Ole kuuluva, selkeä, elävä! • Yleisohjeet annettu, persoonallisuus haettava itse • Kehittäminen vaatii rohkeutta ja kokeilunhalua • Hengitystaktiikka, ääntäminen ja lihasjännitys yleisimpiä ongelmia • Kuuluvuus ja selkeys ennen kaikkea • Varo: sanojen loppujen nieleminen, liian nopea puhe  ei rytmiä ja vivahteita. Ääntämisvirheet eivät yleensä ongelma • Liioittelulla & rauhallisella puheella selkeyttä • Elävyyttä esitykseen • Tauotus & tempon vaihtelu (esi-/jälkitauko?) • Yliartikulointi • Sävelkulku ja sointiväri – harjoituspaikat hakusessa =)

  6. LÄHTEITÄ • Almonkari, M. 2000. Esiintymisvarmuutta etsimässä. Yliopisto-opiskelijoiden oppimisen ja jännittämisen kokemukset esiintymistaidon kursseilla. Puheviestinnän lisensiaatintyö. Jyväskylän yliopisto. Viestintätieteiden laitos.  • Daly, J., McCroskey, J., Ayres, J., Hopf, T. & D. Ayres. (toim.) 1997. Avoiding communication. Shyness, reticence and communication apprehension. Cresskill (N.J.): Hampton Press. • Gronbeck, B.E., McKerrow, R.E., Ehninger, D. & Monroe, A.H. 1997. Principles and types on speech communication. 3th ed. New York: Longman. • Pörhölä, M. 1995a. Kun puhuminen pelottaa. Teoksessa Valo, M. (toim.) Haasteita puheviestinnän opetukseen. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 14. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. • Pörhölä, M. 1995b. Yksin yleisön edessä. Esiintymisjännitykseen ja esiintymishalukkuuteen liittyvät kokemukset, käyttäytymispiirteet ja vireytyminen yleisöpuhetilanteessa. Jyväskylä Studies in Communication 2. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. http://kielikompassi.jyu.fi/omatila/puheviestinta/esiintyminen_jannitys.shtml