Direktør Eli Grimsby - PowerPoint PPT Presentation

trish
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Direktør Eli Grimsby PowerPoint Presentation
Download Presentation
Direktør Eli Grimsby

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
Presentation Description
240 Views
Download Presentation

Direktør Eli Grimsby

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Direktør Eli Grimsby Direktør stab Aina Helgesen Avdeling økonomi- og sentral styring Knut Øverdal Personalavdelingen Gro Merlid Avdeling teknisk beredskap Leif Andersen-Berg Avdeling drift og vedlikehold Per Kristiansen Avdeling plan og prosjekt Sigurd Grande Avdeling samfunn og kunde Kari Elisabeth Fagernæs Administrasjons avdelingen Jan Graff Byggherreenheten Jo Egil Sveen Seksjon strategi og utvikling Arnhild Krogh Regnskap- og eiendomstjeneste seksjonen Åse Skedsmo Seksjon fellesteknisk driftsassistanse Terje Brenden Seksjon vannmiljø Trygve Abry Seksjon prosjektgjennomføring Lars A. Wermskog Informasjons- seksjonen Ingunn Olsen Dokumentasjonsseksjonen Leif-Petter Iversen Seksjon vedlikehold/ akuttberedskap Finn Bernhus Seksjon vanntransport Jonny Ødegård Seksjon utredning Frode Hult Forvaltningsseksjonen Elin Frydenlund IKT-seksjonen Harald Rishovd Seksjon avløpstransport Kari Thingnes Geografisk informasjons-seksjon Lene Borthen Seksjon prosjektering Terje Rødberg Kundeseksjonen Anne Grete Frøseth Seksjon anskaffelser og logistikk Laila Olafsen Gebyrseksjonen Robert Bjørnstad