Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sint-Truiden kernversterkende stad ? kernversterkend beleid ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sint-Truiden kernversterkende stad ? kernversterkend beleid !

Sint-Truiden kernversterkende stad ? kernversterkend beleid !

277 Views Download Presentation
Download Presentation

Sint-Truiden kernversterkende stad ? kernversterkend beleid !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sint-Truiden kernversterkende stad? kernversterkend beleid!

 2. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid situering

 3. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 2000 visie: Sint-Truiden ontwikkelen tot de levendige verzorgingsstad van de mooie fruitstreek, met een uitnodigend rijke verscheidenheid aan natuur en cultuur

 4. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 2000

 5. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid GRS ruimtelijke concepten (1) 3. de Z-O rand van Sint-Truiden uitbouwen met kraal van bedrijvenplekken ten bate van de hele regio 1. verdichten van de kernstad als een begrensde woon-, winkel- en verzorgingsstad 2. versterken van afgebakende dorpen door bebouwing met schaal en dichtheid op maat van het dorp 4. de stations-omgeving uitbouwen tot een volwaardig knooppunt van regionaal openbaar vervoer

 6. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid GRS ruimtelijke concepten (2) 7. accentueren van de oude en nieuwe (hoofd)-verbindingswegen als lanen in het landschap 5. versterken van de plateaus in Hoog Haspengouw als hoogwaardig landbouwgebied 6. kerken, kastelen, gesloten hoeven en hoogstam-boomgaarden in de dorpen als bakens in het landschap conserveren 8. uitbouwen van vier groene schakels vanuit de binnenstad tot ver in het open landschap

 7. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid GRS ruimtelijke concepten (3) 11. het domein van Brustem uitbouwen tot een dynamisch en open activiteitenpark omheen het amfitheater 9. accentueren van de beken en beschermen van de beekvalleien 10. versterken van zes gebieden met boscomplexen tot grote gehelen natuur 12. uitbouwen van een heldere, hiërarchische verkeerswegen-structuur

 8. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid GRS ruimtelijke concepten (4) 13. uitbouwen van een noordelijk recreatieve as krachtlijnen van de ruimtelijke concepten

 9. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 2000

 10. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid GRS gewenste ruimtelijke structuur kernstad (1) 3. creatie ten behoeve van elke buurt van een volwaardig buurtplein en een aantrekkelijke groene ruimte 1. uitbouw van een oost-west commerciële hoofdas station-markt-brustempoort 2. ontwikkeling van 2 stedelijke pleinen met er omheen een kring van stedelijke voorzieningen 4. ontwikkeling van een cultuuras tussen begijnhof en sint-pieter, aansluitend op deze in de binnenstad

 11. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid GRS gewenste ruimtelijke structuur kernstad (2) 5. uitbouw van 4 groene schakels tussen binnenstad, randwijken en de open ruimte en kerkdorpen van het ommeland 6. versterking van de Cicindria als drager van een noord-zuid groene band doorheen de hele kernstad 7. behoud van de 4 groene vingers tot tegen de kernstadrand 8. versterking van de binnenstads-rand langs de vesten en van de stadsrand langs de ring met een krachtig en duidelijk beeld van groenwand en poorten 9. hiërarchische verkeersstructuur

 12. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid GRS gewenste ruimtelijke structuur kernstad (3)

 13. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 2000

 14. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid RUP nieuw stationskwartier projectzones woon+ kantoorprojectzone minimale en maximale B/T: tussen 35 en 40% minimale en maximale V/T: tussen 0.75 en 1.2

 15. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid RUP nieuw stationskwartier: projectvertaling stedelijk gebied met hoge dichtheid (70 won/ha) dichtheid neemt af van station (stad) naar buitengebied accent op wonen - compatibele functies blijven mogelijk overgang tussen het buitengebied en het stedelijk gebied station krijgt groene wand + groen cachet opeenvolging van pleinen met verschillende sferen groene verbinding = zachte as (verlenging in tunnel)

 16. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid RUP nieuw stationskwartier: projectvertaling stedelijke accenten verankeren in de skyline en de mental map van de truienaars verschillende typologiën door variatie in hoogte kwaliteitseisen: - RUP - verordening - stadsarchitect + bouwcommissie correcties aan de stadszijde: afbouwen van wachtgevel aan het station

 17. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid RUP nieuw stationskwartier: projectvertaling stedelijke, collectieve, oplossingen voor parkeren (ondergronds) zachte verbinding: autovrij: verbinding tussen centraal plein van de nieuwe ontwikkelingen en het stationsplein doorgaand verkeer ontmoedigen

 18. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid RUP nieuw stationskwartier: projectvertaling

 19. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid RUP nieuw stationskwartier: projectvertaling

 20. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid RUP nieuw stationskwartier: projectvertaling typologieën TOREN aan het CENTRALE PLEIN appartementen tegen het spoor bouwblokken in U-vorm rond semi-publieke buitenruimte (30 tot 50m.) hoogte tussen 3 en 7 bouwlagen 3 bouwlagen Menging van grondgebonden stedelijke woningen met terrastuinen appartementen rond binnenplein

 21. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid RUP nieuw stationskwartier: projectvertaling tussen het buitengebied (vallei van de Molenbeek) en de historische stadskern weinig ruimtelijke kwaliteiten spoor vormt barrière (tot 5m niveauverschil) op zeer korte afstand tot stadskern

 22. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 2000

 23. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid RUP binnenstad: projectvertaling

 24. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid RUP binnenstad: projectvertaling Toren vesten esplanade Stadscentrum Verhoogd plateau algemeen zicht inplanting

 25. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid RUP binnenstad: projectvertaling

 26. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid RUP binnenstad: projectvertaling < zicht vanaf Minderbroedersplein zicht komende van Grote markt V

 27. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid RUP binnenstad: projectvertaling zicht vanaf de vesten

 28. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid RUP binnenstad: projectvertaling interieurzichten vanaf niveau 4

 29. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 2000

 30. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid Sint-Pieter: projectvertaling zicht vanaf het cultureel centrum

 31. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid Sint-Pieter: projectvertaling programma 32 sociale huurwoongelegenheden, 1 handelsruimte & aanleg binnengebied met fietsenbergingen, 10 garages, 13 autostaanplaatsen, binnenplein en 6 tuinbergingen voor de woningen van de Koekestraat

 32. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid Sint-Pieter: projectvertaling

 33. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid Sint-Pieter: projectvertaling De woningen Er is gekozen voor doorzonwoningen voor de voornaamste types, wegens zowel contactmogelijkheid met tuin als straat. De laatste verdieping in de Spiegelstraat is terugliggend en creëert alzo terrassen met de nodige uitzichten op de omgeving.

 34. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 2000

 35. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 2000

 36. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid Zoutstraat, oude brandweerkazerne • 19 + 10 sociale woningen • zowel voor huur als voor koop

 37. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid Zoutstraat, oude brandweerkazerne • 19 + 10 sociale woningen • zowel voor huur als voor koop • binnenplein en passerelles • strakke stedelijke bebouwing die verwijst naar de stedelijke bebouwing

 38. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid Zoutstraat, oude brandweerkazerne Passerelles Doorkijk vanuit tuinzone Zicht vanaf parking AC Zicht vanaf Breendonkstraat

 39. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid besluit: 8 principes 1. RUP ’s stedelijk gebied gaan hand in hand met buitengebied RUP ’s. 2. De kernstad wordt verdicht. 3. Wonen is prioritair en wordt globaal ondersteund. 4. Synergie tussen functies (handel, toerisme, diensten, wonen, ...) en mobiliteit.

 40. Sint-Truiden І kernversterkende stad - kernversterkend beleid besluit: 8 principes 5. Ruimtelijk afstemming tussen bestemming (functies), morfologie en activiteiten. 6. Evenwichtige ruimtelijke dynamiek = ruimtelijke kwaliteit. 7. Subsidiariteit in verantwoordelijkheid (beleid, burgers). 8. Nieuwe identiteit en (historische) schaal gaan samen.

 41. Sint-Truiden kernversterkende stad! kernversterkend beleid!