Senior i Trondheim kommune - PowerPoint PPT Presentation

senior i trondheim kommune n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Senior i Trondheim kommune PowerPoint Presentation
Download Presentation
Senior i Trondheim kommune

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Senior i Trondheim kommune
212 Views
trinh
Download Presentation

Senior i Trondheim kommune

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Seniori Trondheim kommune Seniorpolitikk, seniortiltak, IA, tilrettelegging, holdninger

  2. Inkluderende arbeidsliv • http://www.inkluderende.no/gruppegjennomgang/1135/episodes/3 • Utdanningsforbundet har vært part i arbeidet. IA-verktøyet inneholder «interaktive filmer» der det blir satt fokus på ulike tema innenfor medbestemmelse, tilrettelegging, konflikt, verneombud og tillitsvalgtsrollen. sett inn på topp/buntekst

  3. Seniorpolitikk Førende dokumenter i Trondheim kommune • Inkluderende arbeidsliv • Plan for mangfoldig arbeidsliv • Personalpolitikk • Seniorpolitikk Konklusjon: Det er viktig å beholde seniorene i arbeid Tilsetting

  4. Undersøkelse blant medlemmer over 55 år Undersøkelse blant skole medlemmer over 55 år (høst 2012)Av 116 besvarende medlemmer har: • 70 prosent ikke gjennomført milepælsamtale • 97 % ikke deltatt på seniorsamlinger på enhet • Av de som har deltatt melder 100 prosent at det i liten eller ingen grad har ført til endringer i deres jobbsituasjon • 70 % ikke deltatt på seniorsamlinger samlet i kommunen • Av de som har deltatt melder 90 prosent at det i liten eller ingen grad har ført til endringer i deres jobbsituasjon Undersøkelse i ASSS-nettverket (storbyene) sett inn på topp/buntekst

  5. Seniorarbeid i organisasjonen • HTV • Bidra til å forhandle fram gode seniortiltak • Bidra til gode retningslinjer/handlingsplaner • Sykefraværsoppfølging • Informasjon/kunnskap til ATV • ATV • Info. om rettigheter til medlemmene • Diskutere holdninger på enhet • Bidra til godt IA-arbeid på enhet gjennom AMG sett inn på topp/buntekst

  6. Til diskusjon • Hvilke muligheter for tilrettelegging finnes på din enhet? • Er det kultur/rom for tilrettelagt arbeidsdag for arbeidstakere på enhet? • I hvilket omfang er det diskutert IA-spørsmål (f.eks. tilrettelegging) i AMG på din enhet? Evt. hva? Dele ideer! • Hvilke seniortiltak virker? sett inn på topp/buntekst