minoritetsspr klige i grunnskolen i trondheim kommune gsi oktober 2008 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MINORITETSSPRÅKLIGE I GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM KOMMUNE (GSI, oktober 2008) PowerPoint Presentation
Download Presentation
MINORITETSSPRÅKLIGE I GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM KOMMUNE (GSI, oktober 2008)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

MINORITETSSPRÅKLIGE I GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM KOMMUNE (GSI, oktober 2008) - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

MINORITETSSPRÅKLIGE I GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM KOMMUNE (GSI, oktober 2008). 1421 norsk-2 elever fra 65 språk ved 59 skoler. 1214 får morsmål Store språkgrupper er: Vietnamesisk 119, kurdisk 187 og somalisk 95 32 språkgrupper har 5 eller mindre enn 5 elever 16 barn bor i asylmottak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MINORITETSSPRÅKLIGE I GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM KOMMUNE (GSI, oktober 2008)' - yosef


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
minoritetsspr klige i grunnskolen i trondheim kommune gsi oktober 2008
MINORITETSSPRÅKLIGE I GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM KOMMUNE (GSI, oktober 2008)
 • 1421 norsk-2 elever fra 65 språk ved 59 skoler. 1214 får morsmål
 • Store språkgrupper er: Vietnamesisk 119, kurdisk 187 og somalisk 95
 • 32 språkgrupper har 5 eller mindre enn 5 elever
 • 16 barn bor i asylmottak
 • Trondheim har 6 skoler med mottaksgrupper
 • En gruppe illiterate elever ved Ila skole
 • 583 elever har lese- og skriveopplæring på sitt morsmål
 • 632 elever får tospråklig fagopplæring på morsmål
 • 69 elever fra 8 språkgrupper tar morsmålet sitt som 2.fremmedspråk
 • Hjemmeskolene med mange minoritetsspråklige og tospråklig opplæring: THIS 71, Tonstad 65, Kolstad 66, Flatåsen 54
mottaksskolene personalansvar koordinering og veiledning
Mottaksskolene- personalansvar, koordinering og veiledning

Mottaksskolene har ansvar for:

 • Veiledning for tospråklig opplæring (3x20%) og (3x15%)

morsmålslærere, norsk-2 lærere, hjemmeskoler

 • Koordinering av tospråklige lærere (særordning for administrasjon)

- Studiedager for tospråklige lærere (skolestart, i løpet av skoleåret)

- Organisering av tilbudet (lese- og skriveopplæring, tospråklig

fagopplæring eller morsmål som andrefremmedspråk *

- Hvor undervisningen skal bli organisert - hvilken skole ved

- Transport av elever, (buss og taxi)

- Timeplan for tospråklige lærere

 • Personalansvar for 92 morsmålslærere, ca. 20 språk/skole
minoritetsspr klige barn og unge i en mottaksfase ressurser
Minoritetsspråklige barn og unge i en mottaksfase, ressurser
 • Fra 1 til 6 elever i mottaket utløser 0,5 stilling
 • Fra 7 til 12 elever: 1 stilling
 • 13 - 18 elever = lærer + 0,5 assistent
 • 19 - 24 elever = 1 lærer. og 1 assistent
 • 25 - 30 elever = 2 lærer. og 0,5 ass.
 • 31 - 36 = 2 lærere og assistent stilling
 • 37 - 42 = 3 lærere
 • Mottakslærer tildeles tid til rådgiving, kontakt med klassestyrere og tospråklige lærere (kontaktlærer ressurs)
minoritetsspr klige barn og unge i en mottaksfase
Minoritetsspråklige barn og unge i en mottaksfase
 • Mottakskolene
 • Mottakselever er elever som kommer til en mottaksskole i løpet av skolealderen og får opplæring tilpasset minoritetselevenes forutsetninger.
 • OPPLÆRINGEN I- OG PÅ NORSK OG I- OG PÅ MORSMÅL
 • Mottakselever har: tilhørighet til trinnet fra 1. skoledag, og de begynner med en del av undervisningen sammen med sine medelever (gym, kunst og håndverk) fortest mulig
 • En del av undervisningen (grunnleggende norsk og tospråklig fagopplæring på norsk) tilbys i egne grupper (mottaksgruppa). Hvor mange timer kan det bli?
 • En del av undervisningen kan bli tilrettelagt som tospråklig fagopplæring på morsmål (hvor mye?)
 • Undervisning i morsmålsopplæringen (lese- og skriveopplæring og morsmål som andrefremmedspråk) i egne språkgrupper
minoritetsspr klige barn og unge i en mottaksfase7
Minoritetsspråklige barn og unge i en mottaksfase
 • Etter at eleven blir overført til klassen, hun/han kan få:

- Særskilt norskopplæring (særskilt tilrettelagt opplæring i norsk og tospråklig fagopplæring på norsk)

- Morsmålsopplæring (opplæring i og på morsmålet)

 • Etter at læreren vurderer at eleven fungerer bra i klassen (kartlegging) da overføres eleven til hjemmeskolen.
 • Viktig er å huske at eleven kan ha både særskilt tilrettelagt norsk, (grunnleggende norsk?) tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring på hjemmeskolen.
 • Prinsipielt sett en elev kan bli i mottaket opp til et år, men det kan bli unntak også.
s rnett 20 11 08 kristiansands barnehager i toppen
Sørnett, 20.11.08Kristiansands barnehager i toppen

Oversikt over de ti største byene med minoritetsspråklige barn i barnehager:

Byer: Prosent:

Trondheim 62%

Drammen 61%

Kristiansand 61%

Fredrikstad 50,1%

Oslo 48,14%

Bærum 46%

Stavanger 44,4%

Sandnes 43%

Bergen 41,4%

Tromsø 40,4%

spr kstimulering for barn i f rskolealder
SPRÅKSTIMULERING FOR BARN I FØRSKOLEALDER
 • Antall barn i BHG har økt fra desember 03 til desember 2008 (fra 301 – 787 minoritetspråklige barn)
 • Omfang av 5-åringer har gått slik: fra 56 eller fra 34% til full dekning. I dag er ingen femåringer uten språkopplæringen
 • Språkopplæring i og på norsk ca. 580 barn
 • Ekstra tospråklig assistanse: 2003 for 140 barn

2008 for ca. 18 barn

2009 for 2 barn (opplæring i morsmål)

 • Språkopplæring i åpen barnehage – 60 barn
 • BFT, språkkartlegging av alle 4-åringer
 • Kompetanseheving hos ansatte i barnehager – kommunen, Fylkesmannen i ST, DMM og NAFO
ekstra tiltak i skolen
EKSTRA TILTAK I SKOLEN
 • Morsmål som andre fremmedspråk
 • Morsmål som andrespråk
 • Leksehjelp
 • Samarbeid med foreldre, Nattergalen, ICPD
 • LÆREMIDLER, bok ”Bli med” og midler for tospråklig fagopplæring på ungdomstrinnet
 • Kompetanseheving – tospråklige lærere benyttes for morsmål- og tospråklig fagopplæring, språkkartlegging og språkstimulering i barnehagen, morsmål som andrefremmedspråk, tospråklig fagopplæring ved to videregående skoler og i voksenopplæringen
 • Stipendordning: statligstipend, og kommunen støtter alle tospråklige lærere som tar etterutdanning til å få formell kompetanse
trondheim kommune
Trondheim kommune
 • I 2006 satt Kommunen i gang tiltak for å bedre oppvekstvilkår for barn (familier med barn) under en asylsøknadsperiode
 • Nye tiltak i 2007/08: effektivisering, omstilling, innsparing, (kommunal andel lavest mulig)
 • Ny læreplan for minoritetsspråklige (grunnleggende norsk og læreplan i morsmål)
 • Evaluering av tilbudet i en mottaksfase, våren 2008: opptaksgrensene knyttet til den enkelte mottaksskole oppheves og ressursene utnyttes mest mulig rasjonelt