N ro n ivotn situace stres a jeho prevence
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Náročné životní situace Stres a jeho prevence. Náročné životní situace. Lidský život je plný překážek, komplikací a proměn Každý člověk prožívá zátěžovou situaci jinak (dřívější zkušenosti, celkový stav organismu, osobnostní charakteristika aj.). Pojem životní krize.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - trinh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
N ro n ivotn situace stres a jeho prevence
Náročné životní situaceStres a jeho prevence


N ro n ivotn situace
Náročné životní situace

 • Lidský život je plný překážek, komplikací a proměn

 • Každý člověk prožívá zátěžovou situaci jinak (dřívější zkušenosti, celkový stav organismu, osobnostní charakteristika aj.)


Pojem ivotn krize
Pojem životní krize

 • Krize je v krátkém čase se vyostřující situace, kterou postižený není již schopen překonat a pomocí vlastní strategie zvládnout vnější nebo vnitřní zátěže


Krize traumatick
Krize traumatické

 • bolestivé a nepředvídatelné stavy, náhle narušující lidskou existenci a ukazující sociální realitu jako nespolehlivou, ohrožující či nepřátelskou

 • Nečekané vnější podněty – pracovní úrazy, silniční nehody, zranění omezující kvalitu života i společenské uplatnění


Krize traumatick1
Krize traumatické

 • Choroby s vleklou a nepříznivou prognózou (krize somatické)

 • Silné emoční otřesy – smrt milované osoby, potrat dlouho očekávané gravidity, narození postiženého dítěte

 • Oběť či svědek fyzického násilí

 • Nečekaná výpověď ze zaměstnání, vyloučení ze studia


Krize traumatick2
Krize traumatické

 • Náhlá ztráta majetku

 • Pozbytí soběstačnosti a nezávislosti

 • Policejní vyšetřování, vazba, soudní stíhání

 • Odhalená nevěra, rozluka či rozvod

 • Katastrofy – mění osudy mnoha lidí najednou (povodně, zemětřesení, teroristické útoky apod.)


Krize z ivotn ch zm n
Krize z životních změn

 • Opuštění rodičovského domu

 • Změna bydliště

 • Nečekané těhotenství

 • Běžný sňatek

 • Narození prvního či dalších dětí

 • Nástup do zaměstnání

 • Klimakterium


Krize z ivotn ch zm n1
Krize z životních změn

 • Syndrom vychládajícího hnízda

 • Odchod do důchodu

 • Konfrontace s vlastní smrtí


V voj a pr b h ivotn krize
Vývoj a průběh životní krize

 • 1. Počáteční fáze krize, šoku (alarmující) – vše náhle ztrácí platnost a smysl, ztráta „půdy pod nohama“

 • 2. Kritická fáze

 • 3. Integrační fáze (zpracování)


1 po te n f ze krize oku
1. Počáteční fáze krize, šoku

Trvá řádově hodiny až dny

Citový neklid, verbalizace „odstupu“, kontrola vnějších projevů chování

Psychomotorický neklid, agrese, autoagrese

Bohatá pantomimika, výbuchy pláče aj.


N ro n ivotn situace stres a jeho prevence

 • Je přítomna bohatá tělesná symptomatika (postiženého může vyděsit jako znamení choroby) – bolesti hlavy, silné pocení, předrážděnost, návaly horka a zimy, třes, svalová slabost, nepolevující vnitřní napětí

 • Neschopnost soustředit myšlenky, syndrom zaujaté hlavy

 • Nechutenství, nauzea, zvracení, pití a jídlo↑↓, alkohol, drogy


N ro n ivotn situace stres a jeho prevence

 • Poruchy kardiovaskulární může vyděsit jako znamení choroby) – bolesti hlavy, silné pocení, předrážděnost, návaly horka a zimy, třes, svalová slabost, nepolevující vnitřní napětí

 • Menstruační potíže

 • Enuréza

 • Poruchy spánku (noční děsy apod.)


2 kritick f ze
2. Kritická fáze může vyděsit jako znamení choroby) – bolesti hlavy, silné pocení, předrážděnost, návaly horka a zimy, třes, svalová slabost, nepolevující vnitřní napětí

 • Dochází ke ztrátě sebekontroly

 • Násilné jednání – vůči okolí, vůči sobě

 • Deprese (chorobně smutná nálada, apatie, úvahy o smyslu života, lhostejnost…)

 • V této chvíli vysílá jedinec volání o pomoc – někdy nesměle, nepřímo

 • Fáze trvá dny, týdny, měsíce


N ro n ivotn situace stres a jeho prevence


3 integra n f ze zpracov n
3. Integrační fáze (zpracování) izolace, regrese, touha po závislosti a ochraně

 • Jde o stadium vyrovnání se s utrpěnými ztrátami

 • Návrat k normálnímu životu

 • K této fázi nemusí jedinec dospět (ve 2. stadiu dojde k psychické poruše, regresi)

 • Trvá 6 – 12 měsíců

 • Rozvahy o dalším životě


Zpracov n krize jako ivotn v zvy
Zpracování krize jako životní výzvy izolace, regrese, touha po závislosti a ochraně

 • Většinou nutná spolupráce jedince s psychoterapeutem, převzetí vlastní zodpovědnosti za další vývoj

 • V jistém smyslu mají krize očistný dopad

 • Dovedou jedince k vyššímu sebepochopení, k lepší orientaci ve světě hodnot


N ro n ivotn situace stres a jeho prevence

 • Cesta ke zralosti probíhá mnohdy právě prostřednictvím utrpení a bolesti (současné lidstvo se však prožívání utrpení a bolesti brání)

 • Krize lze výhodně využít pro svůj osobní růst, pro získání náhledu na sebe, na druhé

 • Krize jsou možností vzít alespoň na čas svůj vlastní život vážně a do svých rukou


Du evn podpora a krizov intervence
DUŠEVNÍ PODPORA A KRIZOVÁ INTERVENCE utrpení a bolesti (současné lidstvo se však prožívání utrpení a bolesti brání)

 • Žádný univerzálně platný pokyn pro krizovou intervenci neexistuje!!!

 • Vždy jde o individuální setkání člověka s člověkem, v němž je zásadní opravdovost ze strany pomáhajícího, jeho schopnost empatie a přijetí postiženého, takového jaký je.


N ro n ivotn situace stres a jeho prevence

 • Člověk v tísni není méně hodnotný, je pouze nešťastný, dezorientovaný a velmi často nemá dostatek sil sám si pomoci

 • Psychoterapie – specializovaná vědní disciplína, zabývající se léčebným působením pomocí psychologických prostředků


Laick psychologick prvn pomoc
Laická psychologická první pomoc nešťastný, dezorientovaný a velmi často nemá dostatek sil sám si pomoci

 • Poskytuje ji ten, kdo má ochotu a dobrou vůli se člověku v krizi věnovat

 • Rozpoznání krizové situace

 • Aktivní nabídnutí podpory a pomoci

 • Možnost svěřit se, trpělivě vyslechnout, pomoc zorientovat se v situaci, pomoci najít východisko


N ro n ivotn situace stres a jeho prevence


Stres a jeho prevence
STRES A JEHO PREVENCE očekává, co cítí, …)

 • Termín stres pochází z anglického stress a znamená zátěž, tíseň nebo stav napětí, do kterého se dostává organismus v situacích, kdy je ohrožen působením silných nepříznivých činitelů v oblasti fyzické i psychické.


P iny stresu
Příčiny stresu očekává, co cítí, …)

 • Vše, co člověka zatěžuje a působí na něj, se nazývá stresor.

 • Silné stresory

 • Slabé stresory - nejsou až tak významné, ale mohou být pro jedince nebezpečné. Každá drobná nepříjemnost ve svém důsledku přispívá ke stupňování stresu.


Co se d je p i stresu v na em organismu
Co se děje při stresu v našem organismu očekává, co cítí, …)

 • varovné signály, vysílané do mozku zpracovává hypotalamus

 • Hypotalamus přenáší varovné signály do celého organismu prostřednictvím nervového systému a krevního oběhu


N ro n ivotn situace stres a jeho prevence

 • Hypofýzou vyvářený adrenokortikotropní hormon stimuluje dřeň nadledvin, která poté ve zvýšené sekreci produkuje katecholaminy adrenalin a noradrenalin

 • Adrenalin a noradrenalin se řadí mezi stresové hormony a jejich hladina se při poplachové reakci výrazně zvyšuje

 • Poplachová reakce se projevuje tachykardií, hyperglykemií, mydriázou a „husí kůží“


N ro n ivotn situace stres a jeho prevence

 • působí na myokard dřeň nadledvin, která poté ve zvýšené sekreci produkuje katecholaminy adrenalin a noradrenalin, působí vazodilatačně na koronární arterie

 • díky působení adrenalinu se dilatují cévy kosterních svalů a mozku, zvyšuje se srdeční výdej a stoupá systolický tlak

 • v kožní a útrobní oblasti naopak adrenalin vyvolává vazokonstrikci


N ro n ivotn situace stres a jeho prevence

 • d dřeň nadledvin, která poté ve zvýšené sekreci produkuje katecholaminy adrenalin a noradrenalinalším účinkem adrenalinu je bronchodilatace, aktivace glykogenolýzy a snižování sekrece a motility v gastrointestinálním traktu

 • je aktivován i systém adenohypofýza – kůra nadledvin, dochází ke zvýšené sekreci steroidních hormonů – glukokortikoidů z kůry nadledvin

 • Dochází k hyperglykémii, katabolickému účinku na pojivo a na kosti, a k tlumení imunitních reakcí


Coping
Coping dřeň nadledvin, která poté ve zvýšené sekreci produkuje katecholaminy adrenalin a noradrenalin

 • = zvládání

 • Existují dva základní mechanismy copingu:

 • zvládání zaměřené na řešení problému

 • a zvládání zaměřené na zlepšení emoční bilance, tzn. na zmírnění negativních prožitků (tento způsob reagování neřeší základní problém, ale může dočasně pomoci)


Prevence stresu
Prevence stresu dřeň nadledvin, která poté ve zvýšené sekreci produkuje katecholaminy adrenalin a noradrenalin

 • Nezáleží na stresoru, ale na jedinci!!

 • Duševní hygiena – psychohygiena – systém vědecky propracovaných pravidel a rad sloužících k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševního zdraví.


Co pat do du evn hygieny
Co patří do duševní hygieny? dřeň nadledvin, která poté ve zvýšené sekreci produkuje katecholaminy adrenalin a noradrenalin

 • Upravené prostředí

 • Kladný postoj člověka k sobě samému

 • Životospráva

 • Sebevýchova (sebepoznání, regulace emocí, autorelaxace, aktivní zvládání situací)

 • Více v další přednášce


Zdroj
Zdroj dřeň nadledvin, která poté ve zvýšené sekreci produkuje katecholaminy adrenalin a noradrenalin

PAULÍKOVÁ, Phdr. Lea. Psychologie pro tebe. Praha: Informatorium Praha, 1998, ISBN 80-85427-30-0.

ČECHOVÁ, Phdr.věra; ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie. Obecná psychologie pro střední zdravotnické školy. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno, 1992, ISBN 80-862-92.

ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie; ČECHOVÁ, Phdr. Věra; MELLANOVÁ CSC., Phdr. Alena.Psychologie a pedagogika 1. Praha: Informatorium Praha, 2003, ISBN 80-7333-014-8.

KUČEROVÁ, Mgr.hana; ČECHOVÁ, Phdr. Věra; MELLANOVÁ CSC., Phdr. Alena.Psychologie a pedagogika 2. Praha: Informatorium Praha, 2004, ISBN 80-7333-028-8.


N ro n ivotn situace stres a jeho prevence

Děkuji za pozornost. dřeň nadledvin, která poté ve zvýšené sekreci produkuje katecholaminy adrenalin a noradrenalin