istota i elementy systemu operacyjnego n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Istota i elementy systemu operacyjnego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Istota i elementy systemu operacyjnego - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Istota i elementy systemu operacyjnego. Pionierzy naukowego zarządzania operacjami/ produkcją F.W. Taylor badanie przebiegu procesu produkcji, eliminacja zbędnych czynności, ustalanie norm pracy Gilberth’owie metody pomiaru czasu pracy i analiza ruchów roboczych H.L. Gant

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Istota i elementy systemu operacyjnego' - trinh


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Pionierzy naukowego zarządzania

operacjami/ produkcją

F.W. Taylor

badanie przebiegu procesu produkcji, eliminacja zbędnych czynności, ustalanie norm pracy

Gilberth’owie

metody pomiaru czasu pracy i analiza ruchów roboczych

H.L. Gant

metody planowania i kontroli przebiegu produkcji

H. Emerson

zasady wydajności (12)

ewolucja filozofii zarz dzania produkcj
Ewolucja filozofii zarządzania produkcją

Systemy tłoczące (push)

Systemyssące (pull)

Łańcuch dostaw/ czas

jakość

koszty

1900 1980 1990 czas

podej cie kosztowe
Podejście kosztowe
 • Specjalizacja - wydajność;
 • Efekt skali – wytwarzanie dużych serii produkcji;
 • Mała elastyczność;
 • Wypychanie produktów w dół łańcucha dostaw;
filozofia zapewniania jako ci
Filozofia zapewniania jakości
 • Wysoka jakość produktów;
 • Wysoka jakość procesów;
 • Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcyjnych;
podej cia zorientowane na czas
Podejścia zorientowane na czas
 • Agile production
 • elastyczność (wolne zdolności produkcyjne);
 • skracanie czasu dostaw;
 • koordynacja w oparciu o rzeczywisty popyt;
 • ścisła współpraca z dostawcami i odbiorcami;
 • Np. SMART
agile production
Agile production

elastyczność i szybkość modyfikacji produktu

Elastyczność i szybkość dostaw

Elastyczność szybkość produkcji

Zmiany wielości partii

agile production case study smart
Agile production – case study SMART

SMART (Swatch - Mercedes Art);

Cechy charakterystyczne produkcji/ łańcucha dostaw MCC:

Produkt: budowa modułowa (40 – 50)

agile production case study smart1
Agile production – case study SMART

Dystrybucja: skrócenie kanału do minimum (centra SMART + satelity), oparte na technologii IT: EPOS; klient konfiguruje produkt na poziomie BOM

Dostawcy: długookresowa współpraca; zaangażowani w fazie inwestycyjnej projektu; zlokalizowani w sąsiedztwie MCC, dostarczają 90% wartości produktu;

slide10

Agile production – case study SMART

Produkcja:

 • Organizacja
 • Planowanie: w oparciu o zamówienia z centrów tak by zminimalizować koszty dystrybucji, zachować krótkie czasy dostaw i niskie koszty;
agile production case study smart3
Agile production – case study SMART

Wnioski:

 • elastyczność: budowa modułowa;
 • Skracanie czasu dostaw: eliminacja ogniw pośrednich w kanale dystrybucji, lokalizacja dostawców;
 • Koordynacja w oparciu o popyt: EPOS;
 • Ścisła współpraca z dostawcami i odbiorcami: dystrybucja - franchising, dostawcy – wspólna inwestycja;
case study soczewki
Case study – soczewki
 • Charakter rynku soczewek okularowych:
  • Rosnący popyt;
  • Szeroki asortyment produktów (rodzaj wady, cechy anatomiczne, kolor, kształt, materiał);
  • Krótki czas realizacji zamówienia;
case study soczewki1
Case study – soczewki

Producent soczewek:

 • Oferuje kilkanaście tysięcy odmian:
  • Standardowe (wytwarzane seryjnie) 80%;
  • Recepturowe (wytwarzane na podstawie „recept”) 20%
 • Dla każdej grupy istnieje odrębny łańcuch dostaw;
case study soczewki standard
Case study – soczewki standard

K

PH

dostawca

HutaMP P MWG

ZO

MP – magazyn półfabrykatów

P – produkcja

MWG – magazyn wyrobów gotowych

PH – przedstawiciel handlowy

ZO – zakład optyczny

K - Klient

Punkt przecięcia materiałowego i informacyjnego

case study soczewki receptura
Case study – soczewki receptura

Punkt przecięcia materiałowego i informacyjnego

K

PH

dostawca

HutaMP P

ZO

MP – magazyn półfabrykatów

P – produkcja

PH – przedstawiciel handlowy

ZO – zakład optyczny

K - Klient

case study soczewki best pracitice
Case study – soczewki best pracitice

Soczewki recepturowe 90%

Soczewki standardowe 10%

K

PP MP P

ZO

Punkt przecięcia materiałowego i informacyjnego

PP – produkcja półfabrykatów

MP – magazyn półfabrykatów

P – produkcja

ZO – zakład optyczny

K - Klient

case study soczewki wnioski
Case study – soczewki – wnioski:
 • Wnioski (łańcuch dostaw best practice):
 • elastyczność: soczewki recepturowe – dostosowane do wymagań klienta (customization);
 • Skracanie czasu dostaw: eliminacja ogniw pośrednich w kanale dystrybucji, półprodukt wytwarzany w tym samym miejscu;
 • Koordynacja w oparciu o popyt: Internet;
 • Ścisła współpraca z dostawcami i odbiorcami: stały bezpośredni kontakt z detalistami, integracja pionowa z dostawcą;
slide20
operacje – świadoma działalność podejmowana przez człowieka bądź zespoły ludzkie nastawiona na wytwarzanie produktów w celu zaspokojenia różnych potrzeb klientów. Produktami są wyroby materialne, usługi bądź ich kombinacje
slide21
Istotne zmiany w obszarze zarządzania operacjami w XX wieku:
 • Automatyzacja operacji (zastępowanie fizycznej pracy ludzkiej, maszynami)
 • Rozwój systemów informatycznych wspomagających zarządzanie operacjami (wspomaganie pracy umysłowej komputerami i odpowiednim oprogramowaniem)
 • Integracja produkcji z innymi obszarami przedsiębiorstwa a nawet innymi organizacjami
 • Sterowanie operacjami w oparciu o rzeczywisty popyt;
slide22
Dobro usługa

materialne

Producent śrub

Firma doradcza

Fast food

restauracja

slide23
Cykl zaspakajania potrzeb klienta

klienci

Zaspokojenie potrzeb

tworzą

dystrybucja

popyt

produkcja

Prowadzi do

cykl zaspakajania potrzeb klienta

konsument

Zaspokojenie potrzeb

potrzeby

(1) Określanie i prognozowanie

(5) dystrybucja

analiza

produkt

(2) Plany zasobów

(4)przetworzenie

(3) zaopatrzenie

Plany działań

zasilenia

Cykl zaspakajania potrzeb klienta
system operacyjny
System operacyjny

System jest układem elementów oraz relacji między nimi i zasad przekształcania czynników wejścia do systemu na czynniki wyjścia z systemu

System operacyjny – jest celowo zaprojektowanym i wykonanym układem materialnym, energetycznym, informacyjnym, eksploatowanym przez człowieka, służącym do produkcji określonych dóbr materialnych i usług w celu zaspokojenia różnych potrzeb ludzkich.

Systemem produkcyjnym może być uznane całe przedsiębiorstwo, zakład przemysłowy, części zakładu, a nawet pojedyncze stanowisko pracy

elementy systemu operacyjnego
Elementy systemu operacyjnego:
 • Wejścia – czynniki produkcji:
  • Człowiek
  • Środki pracy
  • Przedmioty pracy
 • Proces transformacji (produkcyjny)
 • Wyjścia
  • Produkt
  • Odpad
  • Informacja
 • Zarządzanie: organizacja i sterowanie
dekompozycja systemu operacyjnego
Dekompozycja systemu operacyjnego

ze względu na podział procesów produkcyjnych:

1. Procesy podstawowe

2. Procesy pomocnicze

3. Procesy Informacyjno – decyzyjne

dekompozycja systemu operacyjnego1
Dekompozycja systemu operacyjnego

ze względu na podział czynników produkcji:

1. Zespół ludzki

2. Zespół maszyn i urządzeń

3. Zespół przedmiotów pracy

proces produkcyjny
Proces produkcyjny

1Przekształcenia wektora wejścia do systemu produkcyjnego w wektor wyjścia z tego systemu;

2Uporządkowany zbiór operacji polegający na wykorzystaniu czynników produkcji do stworzenia produktu

3 Całokształt czynności, w wyniku których z materiału lub materiałów powstaje produkt gotowy o określonej wartości użytkowej

slide30
Proces produkcyjny może dotyczyć zmiany:
 • Postaci fizycznej;
 • Struktury chemicznej;
 • Wieku
 • Właściciela
 • Położenia
 • Kondycji
 • Informacji
typologia proces w przemys owych
Typologia procesów przemysłowych

Klasyczny podział procesów przemysłowych (ze względu na technologie):

1. Wydobywcze

2. Przetwórcze– przekształcające surowce i materiały w wyroby gotowe o zmienionym składzie chemicznym, stanie fizycznym, właściwościach mechanicznych i eksploatacyjnych. Można je podzielić na:

a)Procesy obróbkowe – prowadzą do zmiany formy zewnętrznej, rozmiarów, cech powierzchni przedmiotów pracy.

b)Procesy montażowe – polegają do złożenia wyrobu z co najmniej dwóch części;

c) Procesy aparaturowe – przebiegają w specjalnych urządzeniach zwanych aparatami, w których na przedmiot pracy oddziałują chemikalia lub energia, a pracownik tylko obserwuje i reguluje przebieg ich trwania

slide32
Typologia procesów produkcyjnych:

Ze względu na zastosowane środki produkcji:

 • Ręczne w których wykonawca prostymi narzędziami bez użycia mechanicznych środków pracy, wykorzystując siłę własnych mięśni działa bezpośrednio na przedmioty pracy
 • Ręczno-maszynowe – wykonawca obrabia lub przetwarza przedmioty pracy mechanicznymi narzędziami.
 • Maszynowe – rola wykonawcy sprowadza się do sterowania i kontroli pracy maszyny
slide33
Struktura procesu produkcyjnego
 • Faza - uporządkowany zbiór podobnych operacji technologicznych, które są najczęściej podstawą tworzenia odrębnych komórek produkcyjnych
 • Operacja produkcyjna- zespół czynności realizowanych na jednym stanowisku roboczym przez jednego wykonawcę (indywidualnego lub grupowego) przy jednym przedmiocie (zespole przedmiotów) wykonywanych bez przerw na inna pracę.
 • Czynność- część zabiegu lub operacji. Samodzielne działanie charakteryzujące się ścisłym określeniem zadania i niezmiennością biorących w nim udział elementów.
 • Ruch roboczy jest najmniejszym elementem procesu produkcyjnego
slide34
Rodzaje operacji produkcyjnych:
 • Technologiczne – zmiana własności fizycznych lub chemicznych materiału wyjściowego;
 • Manipulacyjne – przemieszczenie przedmiotów w ramach stanowiska pracy;
 • Przemieszczania (transportu);
 • Magazynowania, składowania, dotyczy dłuższego przechowywania w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych;
 • Oczekiwania tzw. bezczynność - dotyczy chwilowej bezczynności;
 • Kontroli;
 • Konserwacji;
otoczenie systemu operacyjnego
Otoczenie systemu operacyjnego:

otoczenie technologiczne otoczenie prawne

Dostawcy Odbiorcy

Otoczenie gospodarcze otoczenie konkurencyjne

Badania i rozwój

Logistykamarketing

finanse

System

operacyjny