1 / 7

Výukový matriál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1.5 EU peníze školám

Výukový matriál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1.5 EU peníze školám registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.1026. Šroubové spoje.

trina
Download Presentation

Výukový matriál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1.5 EU peníze školám

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Výukový matriál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1.5 EU peníze školám registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.1026

  2. Šroubové spoje • Vzhledem k jednoduchosti, univerzálnosti použití, k normalizaci a možnostem přesného spojení součástí, jsou šroubové spoje nejrozšířenějším montážním spojením.

  3. Druhy spojení součástí šrouby Maticovým šroubem Zavrtaným šroubem Závrtným šroubem

  4. Druhy šroubů • Šroub se šestihrannou hlavou • Šroub se zápustnou hlavou • Šroub s vnitřním šestihranem • Šroub s půlkulatou hlavou

  5. Montáž maticových šroubů • Šroub se prostrčí průchozími dírami a ručně se na něj našroubuje matice. • Po usazení všech šroubů se dotahují matice nadvakrát klíčem: 1. – dosednutí 2. – požadované předpětí

  6. Otázky Montáž šroubů Účel šroubových spojů Druhy šroubů Druhy spojení

  7. Odkazy - IMAGES.GOOGLE.COM/ - BOTHE, Otakar. Strojírenská Technologie III. druhé. Praha: SNTL, 1986. - cs.wikipedia.org

More Related