naslov sporna tema n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naslov (Sporna tema) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naslov (Sporna tema)

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Naslov (Sporna tema) - PowerPoint PPT Presentation

triage
80 Views
Download Presentation

Naslov (Sporna tema)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Naslov (Sporna tema) Vaše ime i prezime Vaš razred i odjeljenjeNadnevak

  2. Pregled • Napravite kratak uvod u temu i objasnite razloge rasprave.

  3. Sporna pitanja • Navedite ključna pitanja ove rasprave.

  4. Kronološki slijed događaja • Koji su događaji ili pravci doveli do rasprave? • Možete li navesti ključne nadnevke ili prekretnice u raspravi?

  5. Suprotstavljene strane • Definirajte potvrdnu i negacijsku stranu ove rasprave.

  6. Suprotstavljena gledišta • Koji su ključni dokazi obje strane? • Što obje strane žele postići? • Istražite krajnosti oba gledišta.

  7. Utvrdite svoje stajalište • Zašto Vam je jedno gledište uvjerljivije od drugoga? • Mislite li da u nekim područjima ne bi trebao biti postignut sporazum? • Mislite li da je u nekim drugim područjima moguće postići sporazum?

  8. Pitanja za raspravu • Na čijoj su strani pojedinci u razredu? • Jesu li ih vaši dokazi uvjerili? Zašto da? Zašto ne?

  9. Izvori podataka • Navedite ključne internetske stranice za svaku stranu. • Navedite izvore. • Citirajte vođe obje strane.