Banka botërore
Download
1 / 22

Banka botërore Raportimi financiar në NVM José Maria Bové Nënkryetar në FEE, çështjet e NVM - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Banka botërore Raportimi financiar në NVM José Maria Bové Nënkryetar në FEE, çështjet e NVM Udhëheqës , FEE NVM/SMP Grupi punues. FEE – Federata Evropiane e Kontabilistëve. FEE – organizatë e cila përfaqëson profesionin e kontabilitetit në Evropë

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Banka botërore Raportimi financiar në NVM José Maria Bové Nënkryetar në FEE, çështjet e NVM' - triage


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Banka botërore

Raportimi financiar në NVM

José Maria Bové

Nënkryetar në FEE, çështjet e NVM

Udhëheqës , FEE NVM/SMP Grupi punues


Fee federata evropiane e kontabilist ve
FEE – Federata Evropiane e Kontabilistëve

 • FEE – organizatë e cila përfaqëson profesionin e kontabilitetit në Evropë

 • 44 vende anëtare të kontabilistëve profesionistë

  • Nga 32 vende

  • Me gjithsejt 500.000 anëtarë

 • E vendosur në Bruksel, Belgjikë

 • E krijuar në vitin 1987

 • ëëë.fee.be


Fee aktive n fush n e nvm smp
FEE aktive në fushën e NVM/SMP

 • FEE SME/SMP Pala punuese

 • Punon afër me IFAC SMP Grupin e përherëshëm të punës

 • EFRAG: Grupet punuese të përbashëkëta të EFRAG me IFRS për NVM

 • Konferencat dhe seminaret


Fee sme smp publikimet e pal ve punuese
FEE SME/SMP Publikimet e palëve punuese

 • Si mund të redukojë NVM rrezikun e apo shkeljet? (Tetor 2005)

 • Shmangia e dështimit në biznes – një udhëzues për NVM (Tetor 2004)

 • Si të përgatitet një shitje e sukseshme për të themeluar një biznes familjar

 • Vlerësimi i bizneseve: Një udhëzues për NVM

 • Të mbajturit afër – përcjellja e punës nëpërmes të NVM

 • Regjistri i vendeve anëtare të FEE, publikimet mbi çështjet e NVM dhe SMP


Fee sme smp projektet aktive t pal ve punuese
FEE SME/SMP Projektet aktive të palëve punuese

 • Udhëzues mbi rrjetet e kontabilitetit Evropian

 • NVM/SMP aspeketet e standardeve të auditimit

 • SNRF për NVM


Raportimi financiar p r nvm n be
Raportimi financiar për NVM në BE

 • Cka është një NVM?

 • Direktivat e kontabilitetit

  Të voglat1: Totali i bilancit të gjendjes < 4 400 000€

  Qarkullimi neto < 8 800 000€

  Të punësuar < 50

  (Duke mos u tejkaluar dy nga tre kritere)

  1 Vlerat e reja që janë miratuar në Dhjetor 2005, po qe nuk janë publikuar në Gazetën Zyrtare


Raportimi financiar p r nvm n be1
Raportimi financiar për NVM në BE

Të mesme1: Totali i bilancit të gjendjes < 17 500 000€

Qarkullimi neto < 35 000 000€

Të punësuar < 250

(Duke mos u tejkaluar dy nga tre kritere)

1 Vlerat e reja që janë miratuar në Dhjetor 2005, po qe nuk janë publikuar në Gazetën Zyrtare


Direktivat e kontabilitetit
Direktivat e kontabilitetit

 • Direktiva e katërt (1978): llogaritë individuale

 • Direktiva e shtatë (1983): llogaria e konsoliduar

  Kërkesat për raportim në të gjitha kompanitë me përgjegjësi të kufizuar

  Thjeshtimi i kompanive të vogla dhe të mesm


Thjeshtimet opcionet e vendeve an tare
Thjeshtimet (Opcionet e vendeve anëtare)

Vogla:

 • Leja për të tërhequr bilancet e gjendjes

 • Leja për të publikuar bilancet e gjendjes dhe shënimet e tyre

 • Leja për të mos publikuar llogaritë e fitimit dhe humbjes, llogaritë vjetore dhe raporti vjetor

 • Lejimi nga auditimi


Thjeshtimet opcionet e vendeve an tare1
Thjeshtimet (Opcionet e vendeve anëtare)

Mesme:

 • Leja për të miratuar llogari të formave të ndryshme për fitim dhe humbje

 • Leja për të publikuar bilance të gjendjes dhe shënime të konsoliduara

 • Nuk ka lejime nga auditimi


Prapavija p r legjislacionin e bes legjislacioni i bes mbi raportimin financiar dhe auditimin
Prapavija për legjislacionin e BEsëLegjislacioni i BEsë mbi raportimin financiar dhe auditimin

Entitetet e auditueshme kombëtare

Direktiva 4, 7 dhe 8

Kompanitë e vogla

Kompanitë kombëtare

me auditim

Format e tjera ligjore

Prospekti i transparencës dhe rregulloret e SNK

Kompanitë e

Listuara

Direktiva e

Partneritetit

Sektori

specifik

Të listuara të

jashtme

Direktivat në institucionet financiare


Ca sh nime t bes
Ca shënime të BEsë:

 • Mbi 20 milion kompani

 • Mbi 4.5 milion të mbuluara nga Direktivat e kontabilitetit

 • Rreth 8000 kompani të listuara (nga të cilat 1400 janë të jashtme)


K rkesat komb tare
Kërkesat kombëtare

 • Në shumë vende të BE-së, standardet e raportimit financiar për NVM janë në zhvillim e sipër

 • Rasti më i mirë i njohur: FRSSE UK

 • A ka nevojë për SNRF?

 • A do të zëvendësojë SME në të ardhmen Direktivat e kontabilitetit?Rregullorja e snk 2002
Rregullorja e SNK (2002)

Fushëveprimi:

 • Kërkesa për të përdorur SNK të fuqizuara për llogaritë e konsoliduara për kompanitë e listuara të BE-së

 • Opcionale:

  • Llogaritë e konsoliduara të kompanive të palistuara

  • Llogaritë indivuiduale

 • Struktura e fuqizimit:

  • Komisioni rregullativ i kontabilitetit në BE

  • EFRAG


Efrag
EFRAG

 • Themeluar në 2001

 • Organizimi i sektorit privat

 • Themeluesit

  • UNICE dhe ERT Business

  • FEE

  • Organizatat bankare (FBE, ESBG, ECBG)

  • EFFAS (analistë financiar)

  • CEA (sigurues)

  • FESE (këmbimi i letrave me vlerë)

  • UEAPME/EFAA (NVMs)


Efrag1
EFRAG

Objektivat themelore:

 • Kontributi proaktiv për punën e IASB dhe IFRIC: Kontribut dhe ndikim procesin e përcaktimit të standardeve para se të lëshohet një standard

 • Këshillat për fuqizim të Komisionit – komisioni teknik i vlerësimit të SNRF dhe interpretimet e IFRIC PASI që të jenë lëshuar

 • Këshillimi mbi ndryshimet e Direktivave të kontabilitetit të BE-së

 • Forumi këshillues për diskutim


Rregullorja e snk
Rregullorja e SNK

Ndikimi në NVM:

 • NVM të listuara në berzë

 • Baza vullnetare

 • Standardet kombëtare

 • SNRF për NVM ?!

  • BE: disa milionë

  • Kërkesat ligjore

  • Standardet kombëtare për NVM

  • Përkthimi

 • Redukimi i raportimit financiar për NVM


Nevoja p r standardet globale t nvm
Nevoja për standardet globale të NVM

 • Nëse SNRF nuk përcillet nga kompanitë e palistuara, përcillet GAAP kombëtar

 • Mirëpo, nuk ekzistojnë dy GAAP kombëtare që janë të njejta

  - Të gjitha çojnë kah shkallët e ndryshueshme të SNRF. Miratimi i selektuar

 • Rreziku i 28 “SME GAAPs” vetëm në Evropë

 • Mirëpo, nevoja për thjeshtësim të vërtetë


Rruga p rpara
Rruga përpara

 • Kriticizmi i vendeve Evropiane të grupit këshillues të IASB

 • Propozimet alternative të EFRAG për të arritur thjeshtësimin realBanka botërore

Raportimi financiar për NVM

José Maria Bové

Nënkryetar në FEE, çështjet e NVM

Udhëheqës , FEE NVM/SMP Grupi punues


ad