exposicio vocabulorum legalium v t ebo sk m rukopise n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Exposicio vocabulorum legalium v t?ebo?ském rukopise PowerPoint Presentation
Download Presentation
Exposicio vocabulorum legalium v t?ebo?ském rukopise

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Exposicio vocabulorum legalium v t?ebo?ském rukopise - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Exposicio vocabulorum legalium v třeboňském rukopise. Kateřina Voleková. Státní oblastní archiv v Třeboni . rukopis sign. B 1 15. století obsahuje latinské právní a administrativní texty ( Ius Iglaviense aj.) fol . 66r–66v: Exposicio vocabulorum legalium český výkladový slovníček

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Exposicio vocabulorum legalium v t?ebo?ském rukopise' - trey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
st tn oblastn archiv v t eboni
Státní oblastní archiv v Třeboni

rukopis sign. B 1

 • 15. století
 • obsahuje latinské právní a administrativní texty (Ius Iglavienseaj.)
 • fol. 66r–66v: Exposiciovocabulorumlegalium
  • český výkladový slovníček
  • výtah z českého překladu německé právní knihy?
  • datace do 1. poloviny 15. století
pr vn knihy
Právní knihy
 • pomůcka pro snadnější orientaci ve složitém soudním procesu
 • české: Rožmberská kniha, Řád práva zemského, Práva zemská česká Ondřeje z Dubé…
 • vliv německého práva:
  • oblast práva saského neboli magdeburského (Sachsenspiegel, severní část Čech a Moravy, Slezko a Lužice: Litoměřice a Olomouc)
  • oblast práva švábského (Schwabenspiegel, střední a jižní Čechy a Morava: Staré Město pražské a Brno)
pr vjihl
PrávJihl
 • český překlad sbírky právních nálezů brněnsko-jihlavských Jana z Gelnhausen
 • přeložil z němčiny Vít Tasovský z Lipoltic 1468
 • německé termíny:
   • zásluhu řečenúlidlon, t. mzdu obdržetiPrávJihl55r
   • hofčinž, t. (mladší rukou vepsáno z domu činže, dvorní plat)PrávJihl38r
   • Znamenaj, že u velikých a těžkých proviněních, jenž slovúheimsuchung, t. (vynecháno místo) PrávJihl 108v
66r exposicio vocabulorum legalium
[66r] Exposiciovocabulorumlegalium
 • Vikpildské právo vocaturměscké zemské právo
 • Splich, to jest pospolně
 • Folkovánie, to jest pomoc vel při něm ostánie
 • Man, to jest jest(gieſtrkp.) poddaný
 • Léno, totišmanstvie
 • Hajsováni, totiš voláni jsú
 • Hervét, to jest vojenské oděnie
 • Grad, to jest ženská výprava
 • Eburóv, to jest sedlákóv
 • Erfol peřinu
 • Hósman, to jest rataj
 • Vygradována, to jest vypravena
 • Králova klatba, to jest moc králova
 • Fentovati, to jest rychtářovi (Richarzowirkp.) vydati
 • V gveru, to jest v hospodářství
 • Gešoft, to jest poručenstvie
 • Fentovati, id est základ vzieti
 • Fentujedobytčě, id est zajme na škodě na svém obilí
 • [66v] Vergelt, id est usazenými, odkládanými (odkladamyrkp.) penězi
 • Za vergelt, id est za varovniepeniezě
 • Superovi, id estjistcovi
 • Ustanoven, id est uručen
 • Vergelt, id estvarovniepeniezě, odklad
 • Zaachtován, id est zatvrzen, zapsán
 • K vergeltu, id est k odkladu
 • Forfeštovánie(id estvyhošťovániejinou rukou)
exposicio vocabulorum legalium
Exposiciovocabulorumlegalium
 • stč. totíš / totiš < točúš
  • kontaminace s totiGbMluv1,524, StčS kvantita podle datace
 • stč. splich – ‚společně‘, hapaxlegomenon,srov. střhn. pflihten ,spojovat‘, stč. připlichtitisě, připlichtovati, splichtitisě, zaplichtiti
 • stč. folkovánie – ‚pomoc (?)‘, stč. folkovati < střhn. volgen, volken ‚následovat, doprovázet, pronásledovat‘

(aby jim ižádné právo folkovati a slúžitinemohlo ArchČ 18,353 )

exposicio vocabulorum legalium1
Exposiciovocabulorumlegalium
 • stč. hajsováni< stč. hajsovati
 • Zpracování hesla hesovatido ESSČ:

hesovati, -uju, -ujeipf.; ojed. hejsovati(PrávSasE22a)

sr. střhn. hessen

1. co (zvěř) štvát, honit; (psa) pobízet k lovu

2. jur. koho kam hnát, pohánět, předvolávat k soudu

Neveřejný komentář: Úvaha o homonymii není správná: Lexer má i přechodové doklady: štvát lidi proti sobě, na sebe

doklady na hesovati hejsovati
Doklady na hesovati /hejsovati

žádné jiné [zvěřiny] nemají se psyhnátianihesovatiPrávSasE 163v (6,1,2: undekeynander sullen symit den hundenhecczennochgrussen)

Aleš hesoval … před úřad pana Berku a pana hauptmana … a pana Mikoláše, aby seznali, kterak sě úmluvy stalyPrávOpav 2,79, 1464

Upomíná li jeden a hejsuje dědinu pro slib, to mají mieti za neprávoPrávSasE 22r (1,20,3: heyschteyner erbe von gelobdeswegen)

Jestli jedno sbožie od dvúmužínarčeno, napomaneli a hejsuje to rychtář s pravým ortelem, mají jemu to dáti PrávSasE 33v (1,33,4: heyschetis der richterzcurechte)

Tehdámá nalezeno býti, že má před právem hajsován býti, má naň voláno býti ku pravé odpovědiPrávSasE 113v (4,21,2: man schulle in vor gerichteeischenczurechterantwort)

pakli sě stane míru rušenie aneb bezprávie aneb věc, ješto tomu fojtovi to slušiehajsovati aneb napomínati, tu má on miestu tomu jeho právo na tom poručovatiPrávSasE 144r (4,45,13: czueischen)

DRW:

hetzen, hessen ‚(bei der JagdmitHunden) verfolgen‘

heischen/eischen ,jemandenfordern, auffordern, berufen;  vor Gericht (alsPartei) laden‘

situace ve st edn e tin na z klad lexik ln datab ze humanistick a barokn e tiny
Situace ve střední češtině(na základě Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny)
 • hesovati – ‚štvát‘
 • střč. hejsovati – srov. hejsati, hejsek, hejsá; ,křičet, bujně si vést, mrhat, utrácet‘
 • střč. hejšovati – z něm. heischen ‚pohánět‘, Zřízení zemské 1562 (Čelakovský, Dodavky)
 • >> stč. hesovati a haj/ej/s/šovati(?)
exposicio vocabulorum legalium2
Exposiciovocabulorumlegalium
 • Další vybrané lexémy:
  • eburóv (?)
   • srov. střhn. bûre ,Bauer‘ či gebûre,spoluobčan‘ (Lexer, DRW)
  • erfol (?)
  • hósman
   • či hofman (?), hapaxlegomenon, rataj,rolník‘, Hausmann ‚čeledín, Bauer‘DRW
  • gešoft
   • = stč. kšaft
   • sbožie…, ješto by bylo v těch dětí [svěřených] gešoftu aneb orudowania nic v jeho [poručníkově] stalo sePrávSasE46a
 • Kvantita něm. přejímek: grad/grád, gver/gvér(?)