BUSINESS CLASS – Osnovni Optimalna rešitev za podjetja . - PowerPoint PPT Presentation

trey
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BUSINESS CLASS – Osnovni Optimalna rešitev za podjetja . PowerPoint Presentation
Download Presentation
BUSINESS CLASS – Osnovni Optimalna rešitev za podjetja .

play fullscreen
1 / 33
Download Presentation
BUSINESS CLASS – Osnovni Optimalna rešitev za podjetja .
77 Views
Download Presentation

BUSINESS CLASS – Osnovni Optimalna rešitev za podjetja .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BUSINESS CLASS – Osnovni Optimalna rešitev za podjetja.

 2. Opis produkta Komu je produkt „Business Class“ namenjen? • Za zavarovanjemalih in srednjih podjetij • V tem segmentu je 95% vseh podjetij v Sloveniji • Produkt zajema 80% vseh dejavnosti. Izjeme so opredeljene v produktu (mizarstvo, plastika, IT podjetja, medicinski izdelki in pripomočki, ...)

 3. POŽAR STROJELOM ZASTOJ STEKLO VLOM SCO Stanje Stanje na področju zavarovanj podjetij • Zapleteni produkti in ogromno različnih cenikov • Produkti za specialiste s področja premoženjskih zavarovanj

 4. Opis produkta Kaj je „Business Class“? • Zavarovanje podjetij po modularnem sistemu • Obširna zavarovalna zaščita s prosto izbiro kritij • ENOSTAVEN – FLEKSIBILEN - CELOSTEN

 5. Zakaj Zakaj „Business Class“? Ponuditi optimalno zavarovalno zaščito tudi za podjetja na enostaven in pregleden način (stanovanjsko zavarovanje). požar, strela, eksplozija, padca letala; lom stekla; vlomna tatvina, navadna tatvina, vandalizem, rop; izliv vode; vihar, toča, plaz, podor skal,padajoče kamenje in teža snega. odgovornost zasebnika

 6. Stanje Stanje na področju zavarovanj podjetij • Ročni izračuni premij • Dolgotrajno usklajevanje ponudb z zavarovalnico ter pridobitve različnih ponudb (variante) • Visoki administrativni stroški • Dolgotrajna izdaja polic • Veliki popusti na policah

 7. Sestava produkta Sestava produkta „Business Class“ • Modularni sistem– izbiramo zavarovanja po potrebi • Osnovne komponente zavarovanja • Zavarovanje vsebine (oprema, stroji, zaloge) • Zavarovanje odgovornosti • Zavarovanje zgradb • Zavarovanje strojeloma • Zavarovanje elektronike

 8. Sestava produkta „Business Class“ Sestava produkta • ZAVAROVANJE VSEBINE • Oprema • Stroji • Zaloge • Obratovalni zastoj • ZAVAROVANJE ZGRADB • Poslovni prostori • Proizvodni prostori • Skladišča • POSEBNA KRITJA • Elektronika • Strojelom • Živila v zamrzovalniku • ODGOVORNOST PODJETJA • Splošna • Delodajlčeva • Proizvajalčeva

 9. Sestava produkta Sestava produkta „Business Class“ • Enostavna in fleksibilna struktura produkta. Kritje oblikovano v paketih za lažje sklepanje zavarovanj. • osnovna zaščitaMALI PAKET • optimalna zaščita SREDNJI PAKET • nadstandardna zaščitaVELIKI PAKET

 10. 1 POLICA Vsebina Odgovornost Zgradbe SREDNJI MALI Strojelom Elektronika Stvari v zamrzovalniku MALI MALI SREDNJI SREDNJI VELIKI VELIKI VELIKI Filozofija

 11. Vsebina Zavarovanje vsebine • Zavarovalna vsota lahko znaša: • do EUR 4.000.000,- za proizvodna podjetja • do EUR 10.000.000,- za neproizvodna podjetja • Zavarujemo lahko poljubno naslednje nevarnosti: • požar (dodatno: EC - „extended coverage“) • vihar • izliv vode • vlom in vandalizem • razbitje stekla

 12. Vsebina Zavarovanje vsebine • obratovalni zastoj (razširjen ali samo požar) • doba jamčenja 3 – 9 – 12 mesecev • zavarovanje dodatnih stroškov oglaševanja • dodatni stroški zaradi obratovalnega zastoja (alternativa) • Dodatna kritja za motorna vozila • Lastna motorna vozila • Tuja motorna vozila • Poljubna izbira nevarnosti ali celovita zaščita

 13. Odgovornost Zavarovanje odgovornosti podjetja • Splošna odgovornost • MALI PAKET EUR 150.000,- • SREDNJI PAKET EUR 400.000,- • VELIKI PAKET EUR 800.000,- • Dodani različni odgovornostni produkti: • Delodajalčeva odgovornost (EUR 50.000,- do EUR 200.000,-) • Proizvajalčeva odgovornost (EUR 50.000,- do EUR 200.000,-) • Ekološka odgovornost • Različne razširitve kritij (stvari na hrambi, obstoječi objekt, ....)

 14. Odgovornost Dodatni paketi pri odgovornosti • Zavarovanje odgovornosti in specialna kritja • hoteli, penzioni in restavracije • avto remontne in servisne delavnice • bencinsko servisne delavnice • gradbena in montažna dejavnost • Brez dodatne premije!

 15. Zgradbe Zavarovanje zgradb • Zavarovalna vsota lahko znaša: • do EUR 10.000.000,- za proizvodna podjetja • do EUR 15.000.000,- za neproizvodna podjetja • Zavarujemo lahko poljubno naslednje nevarnosti: • požar (dodatno: „extended coverage“) • vihar • izliv vode • razbitje stekla • odgovornost iz hišne in zemljiške posesti EUR 400.000,-.

 16. Vsebina Odgovornost Zgradba MALI MALI MALI SREDNJI SREDNJI SREDNJI VELIKI VELIKI VELIKI Fleksibilnost odgovornost S požar vihar izliv vode steklo vlom obratovalni zastoj M M V S S S V Ne zavarujem M Ne zavarujem DODATNI PAKETI + avtomobilski paket + EC-extended coverage + EC-extended coverage

 17. Opcije za izboljšavo Razširitve kritja • EC-extended coverage (vsebina in zgradba) • notranji nemiri, vandalizem, stavke in izprtje • nalet vozila, dim, močan pok pri zvočnem zidu • lastna udeležbe EUR 360,- • Paket za motorna vozila • lastna motorna vozila v zgradbah (P, V, I, V&R) • lastna motorna vozila na prostem (P, V&R) • tuja motorna vozila v zgradbah in na prostem (P, V&R)

 18. Opcije za izboljšavo Dodatna zavarovanja • Za zavarovanje strojev ali elektronske opreme: • zavarovanje elektronike • strojelomno zavarovanje • zavarovanje izgube podatkov in nosilcev podatkov • Zavarovalna vsota: • strojelomno zavarovanje = vsej teh. in komer. opremi • maks. po posameznem stroju EUR 75.000,- • elektronika – ločena zavar. vsota do EUR 500.000,-

 19. Prednosti produkta Prednosti „Business Class“ • avtomatični izračun premije s programom (enostavnost) • fleksibilnost • vsa zavarovanja na eni polici • zavarovalne police za obdobje 10 let, možno krajše obdobje ob doplačilu premije • visoki limiti sklepanja • max. zavarov. vsota za vsebino: 4 do 10 mio EUR • max. zavarov. vsota za zgradbo: 10 do 15 mio EUR • že široko kritje v paketu SMALL – ni lukenj v kritju

 20. Pomoč Pripomočki za prodajo - Brošure & program • Predstavitev produkta • Predstavitev kritij • Vprašalnik za sklenitev zavarovanja • Priročnik • Program za sklepanje

 21. Vsebina: Opremo; komercialna oprema, pohištvo Tehnično opremo Zaloge Stvari delavcev Investicije v zgradbo Inštalacije v zgradbi Kaj zavarujemo ? Predmet zavarovanja

 22. Zgradbo Poslovne prostore, pisarne Skladiščne prostore Proizvodne prostore, obrate Kaj zavarujemo?Predmet zavarovanja

 23. Odgovornost Splošna (padci, udarci….) Delodajalčeva (odgovornost podjetja do zaposlenih) Proizvajalčeva odgovornost (škodo povzroči proizvod ali storitev) Zavarovalnica prevzame odškodninske zahtevke, ki izhajajo iz dejavnosti podjetja, za katere odgovarja zavarovanec na podlagi odškodninske odgovornosti zaradi katere bi lahko tretje osebe uveljavljale odškodninski zahtevek proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka Kaj zavarujemo ?Predmet zavarovanja

 24. Požar: Strela, eksplozija, padec letala Vihar Toča, pritisk snega, skalni podor, zemeljski plaz, naravne ujme Izliv vode Iz dovodnih in odvodnih vodovodnih cevi ter na njih priključenih naprav Zavarovane nevarnostiproti čem zavarujemo?

 25. Vlom: Vlomna tatvina Vlomni vandalizem Vsebina prodajnih avtomatov izven prostorov podjetja Gotovina v blagajnah Rop v prostorih zavarovanca, vključno z ropom strank Rop kurirja z gotovino Zavarovane nevarnostiProti čem zavarujemo?

 26. Steklo: Vsa ravna stekla v lasti podjetja Vključno z demontažo in montažo varovalne mrežic, varovalnih palic ipd do 10% zavarovalnine Poslikave na folijah in izložbah (do 375€) Zasteklitev vitrin, prodajnih avtomatov Tudi pleksi steklo, akrilno steklo Napisne table podjetja Do 1500€ po posamezni stekleni površini Zavarovane nevarnostiProti čem zavarujemo?

 27. Vprašalnik Bussiness Class

 28. Vprašalnik Bussiness Class

 29. Vprašalnik Bussiness Class

 30. Vprašalnik Bussiness Class

 31. Vprašalnik Bussiness Class

 32. Vprašalnik Bussiness Class

 33. HVALA ZA VAŠO POZORNOST. BUSINESS CLASS „Če ne boste našli rešitve, ta ne obstaja. ZAUPAJTE NAM SVOJE SKRBI