wanaka geilo og whistler
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wanaka, Geilo og Whistler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Wanaka, Geilo og Whistler - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Wanaka, Geilo og Whistler. Berekraftig reiseliv i praksis Nordnorsk opplevelseskonferanse, 4. november 2009. Sustainable Wanaka. Sustainable Wanaka. Sustainable Wanaka Egen organisasjon (7 ansatte) 64 reiselivsbedrifter i program for berekraft http://www.sustainablewanaka.co.nz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wanaka, Geilo og Whistler' - tress


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wanaka geilo og whistler

Wanaka, Geilo og Whistler

Berekraftig reiseliv i praksis

Nordnorsk opplevelseskonferanse, 4. november 2009

sustainable wanaka1
Sustainable Wanaka
 • Sustainable Wanaka
  • Egen organisasjon (7 ansatte)
  • 64 reiselivsbedrifter i program for berekraft
  • http://www.sustainablewanaka.co.nz
sustainable wanaka2
Sustainable Wanaka
 • Program
  • Building (materialer, energibruk, solceller mm.)
  • Wanaride share
  • Bag the habit! Towards a plastic bag free Wanaka
  • Wastebusters
  • Informasjon og publikasjoner (linker, rapporter,

podcast mm.)

  • Tourism
slide7
Recycle 50%
 • Composting
  • Bokashibokser og markfarmer
 • On The Road Recycling
 • Education for Sustainability
  • ”Zero Waste Education”-program
 • Recirculate - Resource Exchange
  • Nettside (ting, materialer etc.)
 • Newsletter
 • Mål om 0-avfall
 • Overskuddet tilbake til

lokalsamfunnet

sustainable wanaka tourism
Sustainable Wanaka - Tourism
 • Prosjekt:
  • ”Sustainable Tourism” på oppdrag for

Lake Wanaka Tourism

 • Tre steg:
  • Steg 1: On-site vurdering (status, målsettinger mm.)
  • Steg 2: Handlingsplan  implementering
  • Steg 3: Resultatvurdering  justering
 • Fokus:
   • Energiforbruk (inkl. bygninger)
   • Avfallshåndtering
   • Sosial dimensjon:
    • 1) Integrere ansatte
    • 2) Integrere lokalsamfunnet
geilo
Geilo
 • Miljøfyrtårn:
  • Miljøfyrtårn-kommune - 16 bedrifter
 • Reisemålsutvikling og partnerskapsavtalar:
  • Bl.a. om satsning på flere Miljøfyrtårn-bedrifter og utvikling av Geilo som nasjonalparklandsby
 • Berekraftstrategiar - eksempel:
  • TRANSPORTSTRATEGI: Hvordan forflytte fastboende, gjester, arbeidstakere og varer til og fra destinasjonen på en mer bærekraftig måte
 • Meir info:www.hol.kommune.no
bakgrunn
Bakgrunn
 • Whistler: 10.000 innbyggere
  • Nord for Vancouve i Brithish Columbia, Canada
  • Skistad og aktiv sommardestinasjon
 • Sterk vekst fram mot 2000
  • Nødvendig med en strategisk miljøplan
 • Tilfeldig møte med Karl-Henrik Robèrt
  • ”The natural Step Framework” –

sterk modell for samhandling

 • Satsing på berekraft fra 2000
  • Whistler 2020-planen
whistler 2020
Whistler 2020

“Whistler2020 is a community plan, not a consultants’ plan or a municipal plan.The process can be compared to having a community build a barn rather than the barn being built by a construction company.Only in that way is the community going to like it, be proud of it, and take care of it.”

Tim Wake, RMOW Councilor, 2007

slide13
Berekraft modell

MILJØ

SAMFUNN

ØKONOMI

5 suksessfaktorar
5 suksessfaktorar
 • ”Early adopters”
  • Kommunen, skisenteret, The Fairmont Chateu Hotel, destinasjonsselskapet, lokal miljøorganisasjon, ein lokal fotobutikk
 • Eigen prosjektleiar og prosjektorganisasjon
 • ”The Natural Step Framework” (TNS – ”Naturlega Steget”)
  • Prosessverktøy – dialog, konsensus, systemtenkning og resultatorientering
  • ABCD-tilnærming (visjon, evaluering, idedugnad, beslutning)
  • 4 berekraft-delsystem: (1) forureining, (2) avfall, (3) fysisk påverknad og (3) sikring av basisbehov i lokalsamfunnet
  • Sjå www.thenaturalstep.org eller www.detnaturligasteget.se
5 suksessfaktorar1
5 suksessfaktorar

4. Vilje og evne til samarbeid

 • Næringa – kommunen – ”fylket”- og lokalbefolkninga

5. Sterkt leiarskap

 • Sterke personar - villige og visjonære utanfor det tradisjonelle tankesettet – langsiktig ”utanfor boksen”-tenkning
 • Såg berekraft som moglegheit til innovasjon, inntening, sparing og auka trivsel i lokalsamfunnet
backcasting
”Backcasting”

“Describing what success would look like and using backcasting eliminates unnecessary negativity and discussion.It allows more innovation and inspiration.We have hosted numerous conferences and meetings with a lot of participants - one with 60 people in the room from 19 communities, along with other parties - and without failure backcasting has been successful.”

Mike Vance, RMOW General Manager of Policy and Program Development and member of Whistler 2020 team

early adopters 2000 2002
”Early adopters” – 2000-2002
 • ”Train the trainers”
  • Opplæring i å lære vekk om berekraft
 • The Natural Step-metodikken
  • 10-vekers opplæring
 • ”Whistler Sustainability Symposium”
  • Med deltakarar frå USA og Europa som brukte TNS
 • Lokale ”forelesingar”
  • Karl-Henrik Robèrt, David Suzuki and Ray Anderson
 • ”Whistler. It’s Our Nature.”
  • Engasjementsprogram for lokalbefolkninga, næringslivet, kommunen, skular etc. (workshops, manualar, konsultasjon mm.)
whistler 20201
Whistler 2020
 • Langsiktige mål fram mot 2060
 • Visjon:
  • Whistler as “The premier mountain resort community – as we move toward sustainability.”
 • 5 prioriteringar og 16 strategiområder under desse:
  • (1) Enriching community life (lokalsamfunnet)
  • (2) Enhancing the resort experience (opplevinga)
  • (3) Ensuring economic viability (lokaløkonomien)
  • (4) Protecting the environment (miljøet)
  • (5) Partnering for success (samhandling – formell og uformell)
16 strategiomr de
16 strategiområde
 • Eigne ressursar og verktøy for kvart av dei 16 strategi-områda:
  • http://www.whistler2020.ca/whistler/site/genericPage.acds?context=1967994&instanceid=1967995
community task forces
”Community task forces”
 • “The community task forces” måler årleg framdrift og resultat innafor sitt område og foreslår “neste steg” tiltak
 • Ei gruppe per strategiområde:
  • a) Lokale ekspertar innafor området,
  • b) Organisasjonar og bedrifter som truleg får ansvar for implementering av tiltaka, og
  • c) Andre aktørar som vert påverka mest av strategi-området og dei anbefalte handlingane (f.eks. Pensjo-nistar, bedrifter, barnefamiliar etc.).
 • Eit team frå kommunen
  • er overordna ansvarleg for prosessen, men avgjer ikkje innhaldet
community task forces1
”Community task forces”
 • TNS-metoden i strategiutviklinga.
 • Opplærde i TNS-metoden
 • Kvar gruppe laga ei omtale av suksess innafor sitt strategiområde
  • I tråd med dei langsiktige berekraft-måla
 • Utvikla anbefalte tiltak og indikatorar for resultat-måling
  • Samanlikna dagens situasjon med suksessomtalen (GAP-analyse)
community task forces2
”Community task forces”
 • Arbeidet krevde mange møter over mange månader
  • No: årlege møter for resultatmåling og avklaring av vidare tiltak
 • I 2006 var meir enn 150 personar involvert i gruppene
  • 142 forslag til tiltak vart lagt fram
  • 103 vart akseptert og gjennomført (73%)
  • 80% av tiltaka fekk full utteljing (måloppnåing)
resultat
Resultat
 • Haldningsskaping (”..del av løysinga”)
  • Bruk av bl.a. breen til opplæring av turistar og haldnings-skapande arbeide
  • Opplæring av befolkninga og kundar i bruk av miljøvennlege materialer og varer (resirkulert papir, bygningar utan lys – meir bruk av dagslys – og mindre oppvarming)
 • Økoturisme som spektakulær opplevelse
  • Ziptrek – aktivitetar, omvisning og opplæring i berekraftig

atferd i skogen

 • Master-kalendar for kunst, kultur og historiske hendingar
  • Lett tilgong ti informasjon
  • Styrke lokalsamfunnet
resultat1
Resultat
 • Bio-diesel på alle offentlege køyretøy og bussar:
  • 17% reduksjon in GHG om sommaren og 4% om vinteren
  • “Bus-and-bike”
 • Geotermiske varmeutvekslingssystem
  • Oppvarming og nedkjøling (brannstasjonen og leilegheiter)
  • Innsparing: $ 50.000 pr. år
  • Nye standarder or husbygging
 • Hindre metangass-utslepp frå søppelfyllinga
  • 5% reduksjon
  • Reduksjon tilsvarande 21,000 tonn CO2 i 2007
  • Forventa reduskjon tilsvarande 450,000 tonn

CO2e neste 25 år

resultat2
Resultat
 • “In-fill housing guidelines”
  • Konsentrere samfunnsutviklinga for å redusere transportbehovet
 • Whistler 2020 Food Strategy
  • Lokalmat-nettverk, berekraftige matsystem, samarbeid mm.
resultat3
Resultat
 • Whistler Centre for Sustainability
  • Nonprofit konsulent-/FoUorganisasjon
  • Konsultasjon, opplæring, FoU og innovasjon
 • Whistler Green
  • Samfunnsstandard for utforming av bustader
  • 10 tips til energisparing i heimen
  • Sjekkliste med gradering frå 25 – 40 av maksimalt 50 poeng
   • Whistler Green ADOPTER 25
   • Whistler Green ACHIEVER 35
   • Whistler Green INNOVATOR 40
 • Pre-Rinse Spay Valves (PRSVs)
  • BC Hydro (vatnverket) tilbyr gratis montering av sparekran som gir opp til 80% lågare vatnforbruk
resultat4
Resultat
 • Solcelle-drevne søppelcontainarar (komprimering)
  • 500% reduksjon i hentefrekvensen
 • Framtidig husbehov
  • Demografiske endringar
  • Langsiktig og diversifiserte prisar og hustyper
 • “Adopt-a-Youth”-program
  • Kopling av førsteårs sesongarbeidarar til lokalbefolkninga
  • Skape trivsel og kunnskap i lokalsamfunnet
 • Stor overføringsverdi
  • ”A legacy of leadership”
does your home just sit around all day eating money
”Does your home just sit around all day eating money?”
 • ”Home energy grants”:
  • $ 5.000 til energi forbetringar i heimen
  • Steg 1: bestill ein energivurdering og få

ein skreddersydd plan

  • Steg 2: fullfør tiltaka inna 18 månader
  • Steg 3: ny energivurdering og motta

premiering for forbetringane

resultat5
Resultat
 • EcoPath (RWOW)
  • Eit unikt online-verktøy for å måle CO2-utslepp frå trasport til og frå Whistler
 • Canadas Most Earth Friendly Employers
  • Pris for å vera ein av Canadas 10 mest miljøvennlege arbeidsstader
 • ”Sustainable Coffee, Anyone?”
  • The Whistler Roasting Company and the Pemberton Valley Coffee Company
   • Organic (chemical-free)
   • Shade grown (soil, trees and biodiversity are maintained)
   • Fairly traded (higher wages paid to meet farmers’ needs).
implementering og m ling
Implementering og måling
 • Avisartiklar, møter og presentasjonar
 • Webside med informasjon
  • Aksept, implementering og målopnåing
 • Årlege “report cards”
  • 23 kjerneindikatorar og 80 strategi-indikatorar for dei 17 Whistler 2020-strategiane
 • http://www.whistler2020.ca/whistler/site/explorer.acds
resultat6
Resultat
 • Auka samhald i lokalsamfunnet
 • Energi og resurssparing
 • Sterk tru på framtida
 • Nye forretningsområder
 • Innovasjon hjå myndigheitene
 • …og ein ny leiarskap av reisemål med overføringsverdi!
slide37
“Pick something and do it! Don’t be paralyzed by complexities. Acknowledge where you are, but get started!”

Esther Speck, another long-time participant in

Whistler’s journey and a former Whistler 2020 team

ad