Naturvitenskapelig allmenndanning mer enn kunnskaper i naturfag
Download
1 / 28

Naturvitenskapelig allmenndanning - mer enn kunnskaper i naturfag? - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Naturvitenskapelig allmenndanning - mer enn kunnskaper i naturfag?. Stein Dankert Kolstø Institutt for praktisk pedagogikk. Agenda. Peke på ulike problemstillinger Ikke beskrive situasjonen Diskutere begrunnelser og mål Problematisere relevansen av naturvitenskapelig kunnskap.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Naturvitenskapelig allmenndanning - mer enn kunnskaper i naturfag?' - trella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Naturvitenskapelig allmenndanning mer enn kunnskaper i naturfag
Naturvitenskapelig allmenndanning - mer enn kunnskaper i naturfag?

Stein Dankert Kolstø

Institutt for praktisk pedagogikk


Agenda
Agenda naturfag?

 • Peke på ulike problemstillinger

 • Ikke beskrive situasjonen

 • Diskutere begrunnelser og mål

 • Problematisere relevansen av naturvitenskapelig kunnskap


Naturfag for alle
Naturfag for alle naturfag?

 • I skolen:

  • 10 + 1 år, minst!

  • 1 til 5 timer pr. uke (x 2?)

  • Til sammen ca. 930 undervisningstimer

 • Vi trenger gode begrunnelser for naturfag som skolefag!


Begrunnelser
Begrunnelser naturfag?

 • Det økonomiske argument

 • Det praktiske argument

 • Det kulturelle argument

 • Det demokratiske argument

  • Ref: Sjøberg. S. (1997): Scientific literacy and school science – Arguments and second thoughts. In: Sjøberg & Kallerud (Ed): Science, Technology and citizenship. NIFU rapport 7.


Det konomiske argument
Det økonomiske argument naturfag?

 • Det er viktig at arbeidsstokken holder høyt nivå angående naturfaglige kunnskaper og ferdigheter

 • Motargumenter:

  • Naturvitenskapelig forståelse eller teknologiske ferdigheter?

  • Hvem er best lønnet?

  • Sammenheng mellom naturvitenskapelig kunnskapsnivå og BNP?

 • Ikke relatert til allmenndanning, men til spisskompetanse?


Det praktiske argument
Det praktiske argument naturfag?

 • Naturvitenskapelig kunnskap viktig for å kunne mestre dagliglivet bedre

 • Motargumenter:

  • Forveksling av naturvitenskap med teknologi?

  • Er kjennskap til Newtons lover nyttig for bilister?

  • Krever bruk av mobiltelefon naturvitenskapelig innsikt?

 • Handlingsregler (hvordan) mer enn naturvitenskap (hvorfor)?


Det kulturelle argument
Det kulturelle argument naturfag?

 • Naturvitenskapen er et hovedelement i vår kultur og har vært med å forme vårt verdensbilde

 • Thomas Hylland Eriksen:

  • Å være uvitende om Darwins verk er en minst like stor dannelsesbrist som ikke å kjenne grunntrekk hos Marx og Freud

  • Darwinismen tematiserer

   • Forholdet mellom konkurranse og samarbeid

   • Menneskets frie vilje

   • Begrepet ”utvikling”

   • Forholdet mellom individ, art og økosystem

    • Ref: Eriksen, T. H. (1997): Vitenskapen og kulturlivet. Samtiden. 2/3


Det demokratiske argument
Det demokratiske argument naturfag?

 • Naturvitenskapelig kunnskap viktig for å kunne delta i debatter og for å kunne gjøre seg opp begrunnede meninger

  • Mange av utfordringene i samfunnet har en naturfaglig komponent

 • Motargumenter:

  • Involvert naturvitenskap er ofte komplisert

  • Naturvitere er ofte uenige

  • Beslutninger bør være verdibaserte


Hvilke typer debatter b r alle kunne delta i
Hvilke typer debatter bør ’alle’ kunne delta i? naturfag?

 • Personlige valg

  • Bruke fluor tabletter?

 • Politiske valg

  • Bygge gasskraftverk?

 • Forskningspolitiske prioriteringer

  • Satse mer på forskning på elementærpartikler?

   Sosio-vitenskapelige kontroverser


Hvilke kunnskaper trengs
Hvilke kunnskaper trengs? naturfag?

For å

 • kunne forstå kontroversene

 • kunne delta i diskusjonene

 • kunne gjøre seg opp en gjennomtenkt mening


Sosio vitenskapelige kontroverser
Sosio-vitenskapelige kontroverser naturfag?

 • Kjennetegn

  • Risikofokuserte

  • Dobbeltkontroverser

  • Forskningsfront

  • Ekspertuenighet


Ekspertuenighet
Ekspertuenighet naturfag?


H yspentledningsaken
”Høyspentledningsaken” naturfag?

Ref: Wormnæs, O., & Vistnes, A. I. (1994). Kan vi stole på vitenskapen? Oslo: J. W. Cappelens Forlag.


Ekspertuenighet og naturfag i skolen
Ekspertuenighet og naturfag i skolen naturfag?

 • Ekspertuenighet ukjent begrep?

 • Naturfag som produkt i skolen:

  • Universelle fakta

 • Naturvitenskap som prosess i skolen:

  • Naiv utgave av positivisme?

 • Naturvitenskap som institusjon i skolen:

  • Fraværende?


Hvilke basal kunnskaper trengs
Hvilke ’basal-kunnskaper’ trengs? naturfag?

 • Kunne forstå problemstillingen

 • Kunne skille ulike problemstillinger

 • Kunne forstå naturvitenskapelige resonnementer?

  • Relevant fagstoff varierer fra sak til sak!

 • Vi vet ikke!


Hvilke sakskunnskaper trengs
Hvilke sakskunnskaper trengs? naturfag?

 • Ulike handlingsalternativ

 • Ulike konsekvenser av handlingsalternativene

  • for eksempel risikoer

 • Estimat for sannsynligheten av ulike konsekvenser


Naturvitenskap marginaliseres
Naturvitenskap marginaliseres? naturfag?

 • En observasjon (Prosjekt DoCTA):

  • Elever diskuterte etiske sider ved genteknologi

  • De brukte naturvitenskapelige ’ord’ i diskusjonene

  • Umulig å se fra ordbruken om de hadde forstått ordenes naturvitenskapelige betydning

 • Min hypotese:

  • Naturfaglige ord brukes ikke som merkelapper på naturvitenskapelig kunnskap,

  • men brukes som merkelapper på saker og problemområder


Hvordan tolker allmennheten ekspertuenighet
Hvordan tolker allmennheten ekspertuenighet? naturfag?

 • Elever i min doktorgrads-studie:

  • Ekspertuenighet gjør det vanskelig

  • Noen er kanskje inkompetente

  • Noen er kanskje styrt av interesser

 • ”Ingen vet …”

   ”Det er umulig å vite sikkert…”

   Kunnskapsrelativisme?


Hvordan nsker vi at allmennheten skal tolke ekspertuenighet
Hvordan ønsker vi at allmennheten skal tolke ekspertuenighet?

 • Naturvitenskap som prosess:

  • Forskningsfront

   • Påstander legges fram for diskusjon

  • Etablert kunnskap

   • Konsensuelle fakta

 • Fra forskningsfront til etablert kunnskap:

  • Argumentering og uenighet

  • Legitimt og nødvendig


Naturvitenskapelig allmenndanning
Naturvitenskapelig allmenndanning ekspertuenighet?

 • Naturvitenskap som prosess

  • På laboratoriet (”metode”)

  • Sosiale prosesser

 • Naturvitenskap som produkt

  • ”Explanatory stories”, f.eks:

  • Partikkelnaturen til materien

  • Sykdommer og mikroorganismer


Allmenndanning og forskningsfront
Allmenndanning og forskningsfront ekspertuenighet?

 • Hvis forskere er uenige og i letefasen:

  • Hvordan skal menigmann vurdere påstandene?

  • Lettere med kunnskap om naturvitenskap som prosess?

 • Menigmann må konkludere der forskere mener ennå ikke å kunne konkludere?

  • Menigmann vurdere vitenskapelig holdbarhet?

  • Eller basere seg på påstander det er faglig enighet om?

   • ”Usikkert om ’det’ innebærer en risiko for ’skade’, risikoen er i tilfelle ’liten’.”

  • Hvem ’bestemmer’ hva det er enighet om?


Informasjonsvurdering
Informasjonsvurdering ekspertuenighet?

 • Fenomenologisk analyse av vurderingsstrategier:

  • Gi opp naturvitenskapelig dimensjon

  • Se etter pålitelighetsindikatorer

  • Bruke vitenskapelige kriterier

  • Bruke kontekstuelle kriterier


Gi opp naturvitenskapelig dimensjon
Gi opp naturvitenskapelig dimensjon ekspertuenighet?

 • Tar beslutningen på grunnlag av argumenter uten naturvitenskapelig dimensjon


P litelighetsindikatorer
Pålitelighetsindikatorer ekspertuenighet?

 • Fokuserer på innhold, men uten at kriteriene kan regnes som vitenskapelige

 • Øker tiltro?:

  • Kildehenvisninger og referanser

  • Faglig inntrykk / mange faglige detaljer

  • Logikk i argumenteringen

 • Svekker tiltro?:

  • Bruk av manipulerende retorikk

  • Ensidighet i framstilling


Vitenskapelige kriterier
Vitenskapelige kriterier ekspertuenighet?

 • Fokuserer på innhold, ikke på kjennetegn ved kilden til informasjonen

 • Krevende:

  • Læres gjennom fagutdanning

  • Varierer fra fag til fag

 • Legitimt for lekfolk å fokusere på kontekstuelle faktorer?


Kontekstuelle kriterier
Kontekstuelle kriterier ekspertuenighet?

 • Fokuserer på kjennetegn ved kilden til informasjonen, ikke på innhold

 • Eksempler på kriterier

  • Kompetanse

  • Anseelse i forskningsmiljøet

  • Finansiering

  • Interesser

  • Verdier

  • Nøytralitet (?)

 • Forutsetter kunnskap om naturvitenskap som institusjon?


Naturvitenskapelig allmenndanning1
Naturvitenskapelig allmenndanning ekspertuenighet?

I forhold til sosio-vitenskapelige kontroverser

Forutsetter kunnskap om:

A Naturvitenskap som produkt

B Naturvitenskap som prosess

C Naturvitenskap som institusjon


Naturvitenskapelig allmenndanning mer enn kunnskaper i naturfag

Alle lysark er lagt ut på min hjemmeside: ekspertuenighet?

www.uib.no/people/pprsk/Dankert/