2.4 Strafrecht: De rechter - PowerPoint PPT Presentation

travis
2 4 strafrecht de rechter n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2.4 Strafrecht: De rechter PowerPoint Presentation
Download Presentation
2.4 Strafrecht: De rechter

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
2.4 Strafrecht: De rechter
115 Views
Download Presentation

2.4 Strafrecht: De rechter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2.4 Strafrecht: De rechter

 2. Wat gaan we vandaag doen… • Wat weet je nog van vorige les… • Huiswerk • Paragraaf 2.4 • Huiswerk

 3. Huiswerk vorige keer • Huiswerk blz. 35, 38 en 39 • 36, 37 en 40

 4. Officier van justitie: ‘strafvervolging’  strafzaak naar rechtbank d.m.v. een ‘tenlastelegging’ Dagvaarding naar verdachte Advocaat/ pro- Deoadvocaat

 5. De rechtszaak {7 stappen} • 1. Opening • 2. Tenlastelegging/ aanklacht • 3. Onderzoek • 4. Requisitoir • 5. Pleidooi • 6. Laatste woord • 7. Vonnis • Tekstboek: Blz. 40

 6. 1. Opening: controle persoonsgegevens • 2. Tenlastelegging/ aanklacht: voorlezen aanklacht • 3. Onderzoek: ondervragen verdachte(pers. omstandigheden verdachte), officier en advocaat

 7. 4. Requisitoir: officier van justitie + strafeis • 5. Pleidooi: advocaat (strafvermindering, vrijspraak) • 6. Laatste woord: verdachte (spijt, onschuld) • 7. Vonnis: rechter

 8. Straf en/of maatregel?

 9. Hoger beroep • 1ste keer hoger beroep  gerechtshof • 2de keer = in cassatie gaan  Hoge Raad

 10. Opdracht • Je wordt ingedeeld in een groepje van 4 • In deze groep wordt 1 iemand rechter, 1 iemand OVJ, 1 iemand advocaat en 1 iemand verdachten. • Je gaat met dit groepje een strafzaak bedenken. • Wat is het delict? • Volgende les ga je deze rechtszaak naspelen.

 11. Op de stoel van de rechterWerkboek blz. 50 • Eerste zaak: het spiraaltje • De rechter heeft de vrouw in het gelijk gesteld. De arts is zowel aansprakelijk gesteld voor de inkomstenderving als de kosten voor de verzorging en opvoeding van het kind gedurende de minderjarigheid. Het gaat hierbij uiteraard om een zeer groot bedrag. • Tweede zaak: de relatiegeschenken • De rechter heeft de firma Van Hooff in het gelijk gesteld op grond van de leveringsvoorwaarden. Daarin staat dat de klant ook bij niet-tijdige levering moet betalen. De rest doet daarbij eigenlijk verder niet ter zake. • Binnen het recht worden consumenten, huurders en werknemers sterk beschermd als zijnde de zwakkere partij tegenover het gespecialiseerde bedrijf met alle kennis en ‘trucs’.