skole situasjons intervjuet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SKOLE SITUASJONS INTERVJUET PowerPoint Presentation
Download Presentation
SKOLE SITUASJONS INTERVJUET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

SKOLE SITUASJONS INTERVJUET - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

SKOLE SITUASJONS INTERVJUET. Basert på MOHO- Fysisk og psykososialt miljø Mona Asbjørnslett NETF, 9.2.2012 . Innhold. Bakgrunn og utvikling av SSI Kort presentasjon av instrumentet og manualen Intervjuer med barn. Utviklet i Sverige (90-tallet).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SKOLE SITUASJONS INTERVJUET' - tracy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skole situasjons intervjuet

SKOLESITUASJONSINTERVJUET

Basert på MOHO-

Fysisk og psykososialt miljø

Mona Asbjørnslett

NETF, 9.2.2012

innhold
Innhold
 • Bakgrunn og utvikling av SSI
 • Kort presentasjon av instrumentet og manualen
 • Intervjuer med barn
utviklet i sverige 90 tallet
Utviklet i Sverige(90-tallet)

. Kritikk av ergoterapeuters fokus på analyse av kroppsfunksjoner , mens menneskers fungering er relasjonen mellom person og miljø

 • Kan man utvikle et instrument der barnets vurderinger integreres i beslutningsprosesser?
1 bakgrunn og utvikling av ssi
1. BAKGRUNN OG UTVIKLING AV SSI
 • FNs barnekonvensjon, Artikkel 23
 • 1. Partene erkjenner at et barn som er psykisk eller fysisk funksjonshemmet, skal ha et fullverdig og anstendig liv under forhold som sikrer verdighet, fremmer selvtillit og letter barnets aktive deltakelse i samfunnet.
 • Ergoterapeuter skal bidra til økt deltakelse for barn med funksjonshemminger
klientsentrert
KLIENTSENTRERT….
 • Klientsentrerte prinsipper er ifølge Kielhofner (2002: 163) en prosess
 • Som respekterer, informerer og gjør det mulig for klienter i å bli aktive partnere i å bestemme mål og strategier innenfor ergoterapi…….
forskning viser
Forskning viser………….
 • Kun 0,5% av alle funksjonshemmede barn og unge har sitt tilbud i spesialskoler /klasser(NOU 2003)
 • Behovene for disse er for lite undersøkt (Hemmingsson 2002)
 • Nesten 80 % av skolene mangler krav til tilgjengelighet og brukbarhet

(Norges Handicapforbund 2003)

loven sier
Loven sier……..
 • At alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov, arbeidet gjelder både det fysiske så vel som det psykososiale

miljøet (Lov om opplæring/ UFD 1998)

skolemilj
Skolemiljø

Fysisk og sosialt

fysisk milj
Fysisk miljø
 • Rom og objekter, naturlige eller arkitektoniske (stoler, tekniske hjelpemidler……..

Objekter har en kulturell og symbolsk mening

universell utforming
Universell utforming……..
 • Når miljøet er tilgjengelig for alle kan det gjøre noe med holdningene…….

Kan det være slik at universelt utformede skoler kan føre til økt respekt og bedre samarbeid?

slide11
”selv om jeg er avhengig av assistent i skolen så jubler jeg når jeg kan være en time alene. Jeg utnytter det til å snakke med vennene mine”……..

kommentar fra en funksjonshemmet

Elev (13 år)

skole situasjons intervjuet1
Forskningsbasert –

SSI ble først utviklet i Sverige (1994).

Målet var et vurderingsinstrument som

Fokuserte på barnets egen oppfatning av på hvilken måte skolemiljøet innvirket på deres muligheter til å kunne delta i skolens aktiviteter

(FSA 2005).

SKOLE SITUASJONS INTERVJUET
hensikten med ssi
Hensikten med SSI
 • Er å kunne vurdere i hvilken grad

Forutsetninger i skolemiljøet er i overensstemmelse med forutsetninger hos eleven og å identifisere på hvilke områder det er eleven behøver tilrettelegging.

slide14
:

Skjema: innledende spørsmål

Elev:

Dato:

Alder:

Skole/ Klasse:

Diagnose:

Lærer:

Forflytning:

Ergoterapeut:

Fortell om skolen din Hvor mange elever er dere i klassen din?

Hva synes du er morsomst på skolen?

Hva synes du er kjedelig ? Hva har du problemer med?

Fortell om lærerne dine….

Fortell om klassekameratene dine……

Hva pleier du å gjøre etter skolen?

Hvordan kommer du deg til og fra skolen?

16 sp rsm lsomr der
16 Spørsmålsområder
 • Skrive
 • Lese
 • Snakke
 • Huske på ting
 • Regne
 • Gjøre lekser
 • Prøver
 • Sportsaktiviteter
 • Delta i praktiske/ estetiske fag
 • Delta i klasserommet
sp rsm lsomr der forts
Spørsmålsområder, forts…..
 • Leke og å omgås andre i friminuttene
 • Praktiske aktiviteter i friminuttene
 • Dra på studiebesøk
 • Få assistanse
 • Tilgang til skolens lokaler
 • Samarbeid med skolens personale
slide17

Skjema: behov for tilpasninger i skolen. Elevens navn:________________________

slide18

Planlagte tilpasninger Elevens navn: _____________________________

slide19

Oppsummeringsskjemaet

Vurderingsskala

4= Perfekt overensstemmelse når eleven synes at skolemiljøet er utformet på en ideell måte og ikke behøver noen tilpasninger i det hele tatt.

Eleven behøver ingen tilrettelegging innenfor spørsmålsområdet.

3= Bra overensstemmelse når eleven har tilrettelegginger som fungerer på en tilfredsstillende måte. Eleven har tilrettelagt innenfor

spørsmålsområdet som eleven mener er tilstrekkelig

2= En viss grad av overensstemmelse når eleven har fåttnoen tilrettelegginger, men fremdeles synes det er behov for flere for at det skal fungere.

Eleven har noen tilrettelegginger, men behøver også nye innenfor spørsmålsområdet

1= Dårlig overensstemmelse når eleven synes at skolemiljøet trenger å tilrettelegges, men ikke har noen tilrettelegginger i

det hele tatt innefor spørsmålsområdet. Eleven trenger nye tilrettelegginger

graderinger
Graderinger
 • 4= Perfekt overensstemmelse når eleven synes at skolemiljøet er utformet på en ideell måte og ikke behøver noen tilpasninger innenfor spørsmålsområdet. Eleven behøver ingen tilpasninger innenfor spørsmålsområdet.
 • 3= Bra overensstemmelse når eleven har tilpasninger som fungerer på en tilfredsstillende måte.

Eleven har tilpasninger innenfor spørsmålsområdet som eleven mener er tilstrekkelig

 • 2= En viss grad av overensstemmelse når eleven har fåttnoen tilpasninger, men fremdeles synes det er behov for flere for at det skal fungere.
 • Eleven har noen tilpasninger, men behøver også nye innenfor spørsmålsområdet
 • 1= Dårlig overensstemmelse når eleven synes at skolemiljøet trenger å tilpasses, men ikke har noen tilpasninger i det hele tatt innefor spørsmålsområdet. Eleven trenger nye tilpasninger.
barn har
Barn har……
 • Ethvert barn har en individuell og unik erfaring far sin barndom og i sin situasjon….
 • (Greene & Hogan 2006)
skole situasjons intervjuet2
SKOLE Situasjons -INTERVJUET
 • Eleven deltar i både vurdering av eget skolemiljø, kan beskrive sin erfaring og deltar i bestemmelser for videre tiltak………
 • De påvirker beslutninger og tar ansvar……..
forskning relatert til bas viser at
Forskning relatert til BAS viser at……..
 • Barn og ungdom med funksjonshemminger er bevisste om sine vanskeligheter i forhold til å utføre eller delta i aktiviteter
 • Elevens oppfatning om behov for tilpasninger i skolemiljøet stemmer i stor grad overens med ergoterapeutens oppfatning
slide25
Barn med lett grad av psykisk utviklingshemming

Identifiserte flere vanskeligheter i skolemiljøet enn det læreren gjorde. Funnene relaterte til elevens følelser og var derfor ikke så lett for læreren å kartlegge/vurdere (Nyberg, 1999)

kilder
Kilder
 • Asbjørnslett, M., Bråthen, N. og Hemmingsson, H.. Skole situasjons Intervjuet på norsk- erfaringer fra norske ergoterapeuter. I boka ”Beste praksis”. Utgis fra NETF, via Tapir forlag (november 2007).
 • Berndtsson, I. (1999). Tekniska hjälpmedel, synskadade och samhället,

i boka: Med livsverden som grund (Bengtsson, J. red.)

Greene, S, Hogan, D. (2006). Researching children's experiences. Sage publications

 • Hemmingsson, H(2002). Student- environment fit for students with physical disabilities. Karolinska university Press: Stockholm
 • Kielhofner, G: (2002). Model of Human Occupation. Lippincott Williams & Wilkins
 • FSA(2005). BAS (versjon 3.0). www.fsa.akademikerhuset.se
 • Norsk ergoterapeut forbund (NETF): Skole Situasjons Intervjuet (SSI), norsk utgave (2008)
 • Norges Handicapforbund (2003).Skoleaksjonen 2003).Handicapnytt nr.5: Oslo
 • Nyberg,B. (1999). Problem i skolmiljön?En intervjustudie. Stockholm;Neurotec, sektion for arbetsterapi, Karolinska institutet

Offentlige publikasjoner

 • FNs konvensjon om barnets rettigheter (Vedtatt av FN 20.11.1989

Trådte i kraft 02.09.1990 Ratifisert av Norge 08.01.1991)

 • NOU(2003). 16. I første rekke. Forsterket kvalitet i grunnopplæringen for alle
 • Utdannings og Forskningsdepartementet (UFD). Opplæringsloven av 1998