Pestiavain luottisryhm 29 1 2010
Download
1 / 11

Pestiavain Luottisryhmä 29.1.2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Pestiavain Luottisryhmä 29.1.2010. Linkki Pestikuvaus lomakkeeseen. Tarvekartoitus. Tarvekartoituksessa määritellään pesti ja siihen liittyvät toiminnot Alkukartoitus Onko uudelle pestille oikeasti tarvetta? Vai voisiko tehtävän sijoittaa osaksi jo olemassa olevaa pestiä?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pestiavain Luottisryhmä 29.1.2010' - toya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pestiavain luottisryhm 29 1 2010
PestiavainLuottisryhmä29.1.2010


Tarvekartoitus

Linkki

Pestikuvaus

lomakkeeseen

Tarvekartoitus

 • Tarvekartoituksessa määritellään pesti ja siihen liittyvät toiminnot

  Alkukartoitus

  • Onko uudelle pestille oikeasti tarvetta? Vai voisiko tehtävän sijoittaa osaksi jo olemassa olevaa pestiä?

  • Onko pesti pysyvä vai tilapäinen, esimerkiksi projekti?

  • Mitä tehtäviä pestiin kuuluu? Mitkä ovat ydintehtävät?

  • Mihin toiminnanalaan pesti kuuluu?

   Pestiin liittyvät käytännön asiat

  • Kuinka kauan pestissä voi korkeintaan olla? Ovatko kaudet maksimissaan esimerkiksi 3 x 2 vuotta?

  • Paljonko aikaa pestin hoitaminen vaatii?

  • Liittyykö pestiin matkustamista?

  • Keneltä pestistä saa lisätietoja? (Pestaajan ja pestin edellisen hoitajan yhteystiedot).

   Tavoitteet ja vastuuhenkilö

  • Kenelle henkilölle pestissä toimiva on vastuussa ja kenelle hän raportoi?

  • Mitkä ovat pestin tavoitteet? Miten tavoitteita mitataan ja raportoidaan?

   Hakijalta vaadittavat tiedot ja taidot

  • Mitä osaamista pestissä toimiminen edellyttää hakijalta? (Esimerkiksi IT-taitoja, budjetointia tai johtamista).

  • Mitä asioita pestin hyvä hoitaminen edellyttää? (Esimerkiksi sosiaaliset taitoja tai valmiita verkostoja).

  • Mitä pestiä hakevalta odotetaan? (Esimerkiksi aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta).

  • Millaista aiempaa kokemusta toivotaan tai katsotaan eduksi pestissä menestymisen kannalta?

  • Millaisia taitoja pestattavalla on mahdollisuus opetella tai kehittää itsessään pestin aikana?


Rekrytointi ja valinta

Hakutapa

Kaikkien pestien tulee olla avoimesti haettavissa

Pesti-ilmoituksen voi julkaista esimerkiksi:

Netissä (ensisijaisesti SP:n sivuilla, mutta tarvittaessa voi käyttää myös Telttaa sekä piirien ja lippukuntien sivuja).

Partio-lehdessä

Muiden järjestöjen medioissa

Lehti-ilmoituksessa (vapaaehtoishaku)

Sähköpostilistalla

Julkaisupaikan lisäksi tulee myös miettiä hakuaika.

Mikäli avoin haku ei tuota tulosta, voidaan käynnistää kohdistettu haku esimerkiksi verkostojen kautta. Harvinaisemmissa pesteissä voidaan lähestyä potentiaalisia henkilöitä myös suoraan.

Valinta

Keiden kaikkien on hyvä olla mukana tekemässä valintaa?

Valintakriteereinä tulee pitää hakijan osaamista, kokemusta, sopivuutta tehtävään ja motivaatiota.

Valintatapa voi vaihdella pestin luonteen mukaisesti. Erilaisia valintatapoja voivat olla esimerkiksi:

Haastattelu

Pisteytys (esimerkiksi ominaisuuksien ja tai kokemuksen mukaan)

Intuitio

Arvonta (tulee kyseeseen tasavahvojen hakijoiden kesken)

Pestin täyttämisen jälkeen tulee

Ilmoittaa valitulle henkilökohtaisesti

Ilmoittaa valitsematta jääneille joko henkilökohtaisesti tai kirjallisesti.

Hakuilmoitus

Malli

Rekrytointi ja valinta


Pestist sopiminen ja pestikeskustelu
Pestistä sopiminen ja pestikeskustelu

Pestikeskustelumalli

MekuRa:

ryhmäkeskustelu

J’Arc:

Pestikeskustelupohja

Koulutusavain

Pestin 1. keskustelumalli

Moduulikartta

 • Pestikeskustelussa sovitaan seuraavat asiat:

  • Pestin tavoitteet

   • Mikä on pestin tavoite?

   • Mihin muihin tavoitteisiin pesti liittyy?

  • Raportointi

   • Kenelle pestistä raportoidaan?

   • Miten usein raportoidaan?

   • Missä muodossa raportointi suoritetaan?

  • Pestin aloittaminen ja lopettaminen

   • Milloin pesti alkaa ja päättyy

  • Mitkä ovat pestinhaltijan henkilökohtaiset odotukset pestille ja miten niihin voidaan vastata?

  • Mistä/keneltä pestissä toimiva saa tukea? Millaisessa muodossa tukea toivotaan annettavan?

  • Mitä koulutusta pestissä toimiva mahdollisesti tarvitsee tai haluaa?

  • Mitkä ovat pestinhaltijan oikeudet ja velvollisuudet?


Nimitys perehdytys
Nimitys, perehdytys

 • Valinnasta tulee informoida

  • Organisaatiota, jossa pestattava tulee toimimaan

  • Pestiin liittyviä verkostoja

  • Muita tarvittavia tahoja

 • Valinnasta uutisointi

  • www.partio.fi –sivuilla, Teltassa ja/tai Partio-lehdessä

 • Perehdytys

  • Perehdytyksellä varmistetaan, että uusi pestinhaltija tietää pestin tavoitteet pystyäkseen toimimaan pestissään onnistuneesti.

  • Pestin haltija tutustutetaan pestin kannalta tärkeisiin verkostoihin ja niiden kontaktihenkilöihin.

  • Pestin haltijan kanssa käydään läpi toimintamallit ja –tavat, sisältäen muun muassa toiminnan suunnittelun, yhteiset toimintatavat (vrt. luottiksen eettiset pelisäännöt) ja raportoinnin.

  • Tutustutetaan pestin haltija käytössä oleviin työvälineisiin (esimerkiksi Teltta, sähköposti, jaetut kansiot ja etäkokoukset).

  • Keskusjärjestön ja piirien pesteissä toimiville on tarjolla luottisperehdytystä jossa käydään läpi organisaation käytännöt sisältäen muun muassa seuraavat asiat:

   • Kulukorvaukset

   • Päätöksentekoprosessi ja valta

   • Talous (budjetti ja seuranta)

   • Vastuut ja työnjako

   • Partiofakta

Malli

nimitysuutisesta

Luottisperehdytys-

Ohjelma

Muokattava

versio


Uusi pesti
Uusi pesti

 • Miten hakeutua uuteen pestiin?

  • Seuraa partiomedioita

  • Ole aktiivinen ja ota yhteyttä sinua kiinnostaviin tahoihin.

 • Miksi kannattaa tehdä jotain muuta ja erilaista välillä?

  • Partiossa on mahdollisuus kokeilla erilaisia asioita.

  • Osaamista voi hankkia tekemällä itselleen uusia asioita.

  • Kaikki partion pestit palvelevat toisiaan ja antavat perspektiiviä kokonaisuudelle.

  • Partio tarjoaa turvallisen ympäristön ylittää rohkeasti omat tutut rajansa ja saada uusista tehtävistä onnistumisen kokemuksia.

 • Linkitys rekrytointiin ja valintaan


Taukotupa
Taukotupa

 • Taukotuvalla tarkoitetaan mahdollisuutta pitää taukoa partiopesteistä ja koota voimia uusia haasteita varten

 • Taukotupaan voi ilmoittautua pestin päätyttyä Teltan Luottispankin kautta

 • Taukotupaan ilmoittauduttaessa määritellään kuinka pitkä aika taukotuvassa ollaan

  • Esimeriksi opiskelu ulkomailla tai vuosi vapaalla aktiivisesta partiotoiminnasta

 • Ollessasi aktiivisena taukotuvassa, sinulle ei tarjota uusia pestejä. Huomioithan, että joku sinulle sopiva pesti saattaa kuitenkin olla avoinna ja tällöin sinun tulee itse hakea sitä.

 • Taukotuvasta voi palata aktiiviseksi toimijaksi myös ennen määriteltyä loppumisaikaa


Vanhan pestin jatko
Vanhan pestin jatko

 • Vanhaa pestiä jatkettaessa tulee huomioida kausien määrä (esimerkiksi 3 x 2 vuotta).

 • Pohdi omaa motivaatiotasi jatkaa pestissä:

  • Koetko, että sinulla on annettavaa ja intohimoa pestin tavoitteiden saavuttamiseen?

 • Pestissä jatkavan henkilön kanssa tulee käydä pestikeskustelu, jossa

  • arvioidaan edellistä kautta

  • asetetaan tavoitteet seuraavalle kaudelle

  • huomioidaan pestin vaatimat muutokset, kuten ajankäyttöön, verkostoitumiseen ja kouluttautumiseen liittyvät asiat

 • Linkki pestistä sopimiseen ja pestikeskusteluun


Toiminta pestiss koulutus
Toiminta pestissä, koulutus

Koulutus-

avain

 • Koulutusavain – Wiki selvittää

 • Moduulikartta auttaa sinua hahmottamaan niitä koulutuksia, jotka tukevat sinua omassa pestissäsi.

 • Moduulikartan lisäksi järjestöllä ja piireillä on tarjolla luottisten toimintaa tukevia koulutuksia, myös kansainvälisiä partioseminaareja.

 • Sinulla on mahdollisuus osallistua myös muiden järjestöjen koulutuksiin. Näistä saat lisätietoja oman piirisi tai järjestön koulutussihteereiltä tai muista järjestöistä.

 • Keskustele kouluttautumisesta pestikeskustelun yhteydessä.

Moduulikartta


Toiminta pestiss tuki
Toiminta pestissä, tuki

 • Pestillesi on tarjolla muun muassa seuraavia tukimuotoja:

  • Ohjausryhmä

   • Auttaa ja tukee ryhmää tavoitteiden saavuttamisessa aikataulussaan.

  • Pysyvä ryhmä / hallitus

   • Projektit saavat tukea projektin tilanneelta pysyvältä ryhmältä tai hallitukselta.

  • Puheenjohtaja

   • Oman ryhmäsi puheenjohtaja on lähin tukijasi ja sparraajasi.

   • Ole aktiivinen ja kysy apua aina tarvittaessa.

  • Työntekijät (piiri, SP)

   • Työntekijä auttaa sinua pestikeskustelussa sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

  • Verkostot

   • Luo itsellesi hyvät verkostot, joiden kanssa voit tarvittaessa keskustella omista pestiisi liittyvistä haasteista ja onnistumisista.

   • Muista hyödyntää myös muita kuin partioverkostoja keskusteluissa, jotta saat tarvittaessa etäisyyttä ja uutta perspektiiviä toimintaasi. Keskustele esimerkiksi kotiväen tai ei-partiolaisten kavereidesi kanssa.

 • Mieti, millaisia tuen muotoja tarvitset ja haluat vastaanottaa. Tuki voi olla keskustelua, tavoitteiden seurantaa tai ohjeistuksia.. SP:n luottiskansiosta löytyy monia pestissä toimimisen onnistumiseen liittyviä asiakirjoja, joita voit hyödyntää. Luottiskansion löydät Teltasta.


Toiminta pestiss palaute ja arviointi
Toiminta pestissä, palaute ja arviointi

 • Pestikeskusteluja tulee käydä säännöllisin väliajoin, vähintään kausien vaihtuessa ja aina uuden pestin alkaessa.

 • Pestin onnistumista voidaan arvioida esimerkiksi

  • Suunniteltujen tapahtumien onnistuminen (toimintakertomuksen perusteella).

  • Tavoitteiden saavuttaminen (suorittamisen ja laadun mittarit).

  • Kehitystoimenpiteiden onnistuminen

 • Arvioinnin tulee olla jatkuvaa

 • Arviointia on luonnollista tehdä erityisesti silloin, kun tiettyjen kokonaisuuksien hoitaminen on välietapissa tai saatu hoidettua kokonaan.

 • Pestissä toimivalle annettava palaute

  • Jokainen luottis ansaitsee kiitoksen hyvin tehdystä työstä.

  • Muista myös itse kiittää niitä, jotka ovat olleet apunasi tavoitteiden saavuttamisessa. Muista antaa tunnustus hyvästä toiminnasta myös itsellesi.

  • Muista huomioida saamasi palaute (erityisen nopeasti silloin, kun on tarvetta korjata toimintaa tai asennetta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi).


ad