beginselen van de statistiek in de kinesiologie l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Beginselen van de Statistiek in de Kinesiologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Beginselen van de Statistiek in de Kinesiologie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 76

Beginselen van de Statistiek in de Kinesiologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

Beginselen van de Statistiek in de Kinesiologie. Prof. Dr. I. De Bourdeaudhuij Theorie : auditorium Oefeningen : SPSS pc klas UZ. Handboek : . Statistiek in de Praktijk Davis Moore & George McCabe 2001 3e herziene uitgave / Theorieboek Academic Service, Schoonhoven.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Beginselen van de Statistiek in de Kinesiologie' - toya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
beginselen van de statistiek in de kinesiologie

Beginselen van de Statistiek in de Kinesiologie

Prof. Dr. I. De Bourdeaudhuij

Theorie : auditorium

Oefeningen : SPSS pc klas UZ

handboek

Handboek :

Statistiek in de Praktijk

Davis Moore & George McCabe

2001

3e herziene uitgave / Theorieboek

Academic Service, Schoonhoven

alles is te vinden op
Alles is te vinden op :
 • http://allserv.rug.ac.be/~ibourd/index.htm
inleiding
Inleiding
 • Redeneren, nadenken, inzicht

<=>

 • Berekenen, computer
 • Link met praktijk : SPSS voor thesis
slide5
Wat is statistiek ?
 • Wetenschap van
   • verzamelen
   • organiseren
   • interpreteren

van data of gegevens

slide6
Doel van statistiek ?
 • NIET het berekenen op zich
 • WEL het verwerven van inzicht uit getallen

Doel van deze cursus = BEGRIJPEN

hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1

Kijken naar

gegevens & verdelingen

slide8
Variabele = kenmerk van persoon of ding dat in een getal kan worden uitgedrukt
 • Waarde = getal voor die persoon of dat ding
 • Hoeveel variabelen ? H1 = 1 variabele
 • Typen variabelen
  • Kwantitatieve variabelen (numeriek, bewerking)
  • Kwalitatieve variabelen (categorie)
1 1 weergeven van verdelingen met grafieken
1.1. Weergeven van verdelingen met grafieken
 • Data beschrijven : exploratieve data-analyse
 • Twee basistrategieën
  • Eerst 1 variable dan verbanden
  • Eerst grafisch dan numeriek
 • H 1 : 1 variable , H2 : 2 variabelen
 • Steeds eerst grafisch dan numeriek
a grafieken voor kwalitatieve variabelen
A. Grafieken voor kwalitatieve variabelen
 • Kwalitatieve variabelen = categorie
slide13
Grafieken voor kwalitatieve variabelen geven een goed overzicht, niet echt noodzakelijk
 • Grafieken voor kwantitatieve variabelen leren ons duidelijk iets meer, data op zich zeggen niet veel
b meting
B. Meting
 • Verzameling getallen

168 158 149 169 175 185

192 167 185 184 168 184

 • Welke variabele wordt gemeten ?

- goede methode / instrument ?

- verschillend per wetenschap

slide15
NADENKEN over getallen

bv. dodelijke ongevallen

5000 60+ers

3000 18-20 jarigen

bv. werkloosheidscijfers

bv. mortaliteitscijfers

Verhoudingsgetallen !!!

c variatie
C. Variatie
 • Verschillende metingen van hetzelfde fenomeen bij - 1 persoon

- verschillende personen

 • In elke verzameling gegevens zekere variatie
 • Variatiepatroon van een kwantitatieve variabele = VERDELING
slide17
In het midden van de verdeling : het gemiddelde
 • VERDELING = hoe vaak komt elke waarde voor ? Grafische voorstelling
 • DUS : gemiddelde & verdeling

van variabelen zijn belangrijk

d stamdiagrammen
D. Stamdiagrammen
 • Of « stam-en-blad » = « stem-and-leaf »
 • Doel : vorm van de verdeling in beeld
 • Voorbeeld : doelpunten per seizoen

21 13 8 19 14

26 12 24 9 14

STAM BLAD

0 | 89

1 | 23449

2 | 146

slide19
Rug-aan-rug stamdiagram : 2 vergelijken
 • stammen splitsen of afkappen
 • niet geschikt voor grote groepen
 • diagram op zijn kant zetten (scheefheid ?)
e onderzoeken van verdelingen
E. Onderzoeken van verdelingen

EIGENSCHAPPEN :

1. Centrum van de verdeling

= MEDIAAN

2. Een top of verschillende ?

= UNI MODAAL

3. Vorm van de verdeling

= SYMMETRISCH of SCHEEF

4. Afwijkingen van de algemene vorm

= HIATEN of UITBIJTERS

f histogrammen
F. Histogrammen
 • Aantal of percentage waarnemingen in elk interval
 • HOE ?

1. Verdeel in klassen van gelijke breedte

2. Aantal per klasse = frequenties

Frequentietabel

3. Histogram tekenen

slide23
In histogram

frequenties

of

percentages = relatieve frequenties

 • Keuze maken over aantal te gebruiken klassen

te weinig of te veel

g kijken naar gegevens
G. Kijken naar gegevens
 • Globaal patroon en afwijkingen
 • Uitbijters of uitschieters :
  • oorzaak ?
  • Fouten = weglaten
  • Sterke beïnvloeding van gemiddelde
  • Soms hebben uitbijters een betekenis
h tijdreeksgrafieken
H. Tijdreeksgrafieken
 • Gegevens uitzetten tegen tijd of volgorde
 • Belangrijk bij systematische verandering
 • Bv. Tijdreeksen : springen

tijden in lopen/zwemmen

 • Observatie : trend

seizoenvariatie

fluctuaties

cycli

1 2 verdelingen beschrijven
1.2. Verdelingen beschrijven
 • Eerst kijken naar de vorm van de verdeling op grafische manier
 • Dan beschrijven :
  • Centrum
  • Spreiding
meten van het centrum het gemiddelde
Meten van het centrum : het gemiddelde

Rekenkundig gemiddelde of gemiddelde

= tel alle waarnemingen op en deel door het aantal

x1 + x2 + x3 + … +xn

x = 1/n (x1 + x2 + x3 + … +xn)

x = 1/n  xi

slide28
Voorbeeld :

Aantal doelpunten per match

2 3 1 0 0 1 2

1 2 1 2 0 0 3

= 18 / 14 = 1.2857….

 • Voorbeeld :

Verspringen

623 684 598 385 654 589

= 3533 / 6 = 588.83333….

= 3148 / 5 = 629.6

slide29
Zwakheid van gemiddelde :
  • > gevoelig voor extremen
   • bv. uitbijters of uitschieters
   • bv. scheve verdeling met 1 staart

= gemiddelde is GEEN resistente maat

b meten van het centrum de mediaan
B. Meten van het centrum:de mediaan
 • Mediaan

= middelste waarneming in geordende lijst

   • oneven = middelste
   • even = gemiddelde van twee middelste
slide31
Voorbeeld :

aantal doelpunten per match :

2 3 1 0 0 1 2

ordenen :

0 0 1 1 2 2 3

Mediaan = 1

 • Mediaan gemakkelijk uit stamdiagram
 • Mediaan is resistente centrummaat
c gemiddelde versus mediaan
C. Gemiddelde versus mediaan
 • Bij symmetrische verdeling
  • gemiddelde = mediaan
 • Naarmate verdelingen schever worden
  • gemiddeld en mediaan verder uit elkaar
 • Dus : bij uitschieters
  • Goed bekijken, ev. Corrigeren of weglaten
   • Gemiddelde gebruiken
  • Uitschieters erin laten
   • Mediaan gebruiken
d meten van de verdeling kwartielen
D. Meten van de verdeling: kwartielen
 • Bij het beschrijven van een verdeling :
  • > centrummaat + spreidingsmaat
 • Spreiding of variabiliteit van een verdeling
 • Gelijk gemiddelde en verschillende spreiding => andere betekenis (bv. inkomen)
slide34
Percentiel

30ste percentiel = de waarde zodat 30% van de verdeling hieronder valt of gelijk is

bv. kind van 7 jaar weegt 22 kg.

50ste percentiel = mediaan

slide35
Kwartielen

1ste kwartiel = 25ste percentiel

2de kwartiel = 50ste percentiel of mediaan

3de kwartiel = 75ste percentiel

-> waarnemingen ordenen

Mediaan bepalen

Mediaan van waarnemingen hieronder

Mediaan van waarnemingen hierboven

slide36
Kwartielen en mediaan leren iets over de verdeling

Q1 = 14€ M = 20€ Q3 = 33€

-> scheefheid naar rechts

 • Met computer soms iets andere waarden voor kwartielen : andere regels
  • Kleine verschillen = afrondingsfouten
e meten van de verdeling de interkwartielafstand
E. Meten van de verdeling : de interkwartielafstand
 • Interkwartielafstand

IKA = afstand Q3 - Q1 = 50% van de data

resistente maat : uitschieters spelen geen rol

33€ - 14€ = 19€

slide38
1.5 keer IKA boven 3e kwartiel of onder 1e kwartiel = verdachte uitschieters

1.5 keer 19€ = 28.5€

Q1= 14€ - 28.5€ = -14.5€

Q3= 33€ + 28.5€ = 61.5€

f de vijf getallen samenvatting en de doosdiagrammen
F. De vijf getallen samenvatting en de doosdiagrammen
 • Vijf getallen samenvatting

Minimum, Q1, M, Q3, Maximum

=> Geeft ons nuttige informatie over het centrum en de spreiding van een verdeling

slide40
Boxdiagram of doosdiagram = visuele voorstelling van vijf getallen samenvatting
  • 1. Randen van de doos = kwartielen
  • 2. Mediaan = lijn
  • 3. Snorharen = Minimum en maximum die geen uitschieters zijn
  • 4. Uitschieters worden apart aangegeven
 • Met computer soms snorharen tot uitersten binnen 1.5 keer IKA en resterende waarnemingen afzonderlijk of zonder uitschieters
g verdelingen vergelijken
G. Verdelingen vergelijken
 • Boxdiagrammen om verschillende verdelingen met elkaar te vergelijken
h meten van de spreiding de standaardafwijking
H. Meten van de spreiding: de standaardafwijking
 • Meest gebruikte spreidingsmaat
 • Spreiding rond het gemiddelde
 • Gebruiken als gemiddelde centrummaat is
 • Gebaseerd op afwijking van elke waarneming van het gemiddelde

xi - gemiddelde

slide44
afwijkingen zullen positief en negatief zijn
  • Want waarnemingen boven en onder het gemiddelde
 • som van alle afwijkingen zal altijd 0 zijn
  • Juist omdat we gemiddelde aftrekken
 • Oplossing : afwijkingen kwadrateren
 • VARIANTIE = gemiddelde van de gekwadrateerde afwijkingen (s2)

ver van gemiddelde : grote gekwadr. afwijk.

dicht bij gemiddelde : kleine gekw. afw.

slide45
S2= (x1 - x)2 + (x2 - x)2 + …

en delen door n-1

S2= 1/(n-1)  (xi - x)2

waarom delen door n-1 en niet door n ?

=> aangezien som van afwijkingen steeds 0 is kan laatste afwijking gevonden worden uit eerste n-1, dus n-1 kunnen vrij bewegen = aantal vrijheidsgraden

slide46
Door te kwadrateren krijgen we een andere eenheid bv. cm wordt cm2
 • STANDAARDAFWIJKING

= de wortel uit de variantie wat de spreiding rond het gemiddelde in de oorspronkelijke schaal meet

i eigenschappen van de standaardafwijking
I. Eigenschappen van de standaardafwijking
 • Eigenschappen van s
  • s meet de spreiding rond het gemiddelde

(gemiddelde is centrummaat)

  • s = o als er geen spreiding is (alle waarnemingen zijn gelijk), anders is s > 0
 • s is geen resistente maat, door kwadraten zelfs nog gevoeliger
 • s is vooral belangrijk bij symmetrische verdelingen (normaalverdelingen)
j het kiezen van centrum en spreidingsmaten
J. Het kiezen van centrum- en spreidingsmaten
 • Voor een scheve verdeling of sterke uitschieters :
  • Vijf getallen samenvatting
 • Voor een redelijk symmetrische verdeling zonder uitschieters
  • Gemiddelde en standaarddeviatie

=> DUS altijd eerst grafische voorstelling maken

k meeteenheid veranderen
K. Meeteenheid veranderen
 • Beschrijvingen van een verdeling kunnen geconverteerd worden van de ene naar de andere meeteenheid
  • > lineaire transformatie xnieuw = a + bx

= optellen van een constante a

= vermenigvuldigen met constante b (b>0)

  • bv. mijl in kilometer
  • bv. graden celcius en Fahrenheit
slide50
Lineaire transformaties hebben geen effect op de vorm van de verdeling
  • symmetrisch blijft symmetrisch
  • scheef naar rechts blijft scheef naar rechts
 • Maar centrum en spreiding kunnen wel veranderen
  • gemiddelde, mediaan en kwartielen : vermenigvuldigen met b en a optellen
  • IKA en standaardafwijking vermenigvuldigen met b
1 3 de normale verdeling
1.3. De normale verdeling
 • Tot nu toe :
 • Teken de gegevens : grafiek
 • Kijk naar patroon en afwijkingen
 • Bereken centrum en spreiding
 • Volgende stap :

4. Soms is patroon zo regelmatig dat we kunnen beschrijven door gladde kromme

slide53
Maken van een wiskundig model van een verdeling
 • Doel : volledige verdeling beschrijven met enkele uitdrukkingen + regels die gelden voor vele verdelingen
 • Punten zullen niet exact op het model liggen, maar bij benadering
a dichtheidskrommen
A. Dichtheidskrommen
 • Gladde kromme overheen histogram
  • compacte beschrijving
  • details verdwijnen
 • De hoekigheid van histogram verdwijnt
slide56
Totaal van de percentages over alle waarnemingen = 100% of relatieve frequentie 1

=> oppervlakte onder de kromme = 1

oppervlakte = relatieve frequentie

=> dichtheidskromme

b het meten van centrum en spreiding voor dichtheidskrommen
B. Het meten van centrum en spreiding voor dichtheidskrommen
 • Maten van centrum en spreiding zijn toepasbaar op dichtheidskrommen
  • p de percentiel : p% oppervlakte links

100 - p% oppervlakte rechts

  • mediaan : punt van gelijke oppervlaktes
  • kwartielen : 4 gelijke oppervlaktes
  • IKA : afstand tussen Q1 en Q3
slide58
Gemiddelde of beter verwachting van een dichtheidskromme: punt waar de kromme in evenwicht zou zijn
slide59
Bij symmetrische krommen :
  • Mediaan = gemiddelde
 • Bij scheve krommen :
  • Gemiddelde wordt dichter naar de staart getrokken (meer beïnvloed)
 • Feitelijke waarnemingen :

x en s

 • Dichtheidskromme (geïdealiseerd)

µ (Griekse letter mu) en  (sigma)

c normale verdelingen
C. Normale verdelingen
 • Normale verdelingen zijn :
  • symmetrische
  • ééntoppige
  • klokvormige dichtheidskrommen
 • Verwachting µ in centrum = mediaan
 • Standaardafwijking  = spreiding
slide61
Normale krommen met gelijke verwachting maar andere waarden voor 
 • Van steile naar zwakke dalingstendens

 verandering in de kromme

 dit punt aan weerszijden 

slide62
Waarom zijn normale verdelingen zo belangrijk in de statistiek ?
 • Ze zijn goede modellen voor verdelingen met echte data : groot aantal pp.
 • Goede benaderingen van toevallige uitkomsten : bv. Gooien dobbelsteen
 • Vele statistische inferentie procedures gebaseerd op normale verdeling gelden voor andere, min of meer normale verdelingen
slide63
Normaalverdelingen
  • toets bij de bevolking
  • herhaald meten van zelfde grootheid
  • karakteristieken van biologische populaties
 • MAAR : ook veel verdelingen zijn niet normaal
  • inkomen
  • levensverwachting
d de 68 95 99 7 regel
D. De 68 - 95 - 99.7 regel
 • Er bestaan vele normale krommen maar ze voldoen allemaal aan de 68 - 95 - 99.7 regel
 • Voor elke normaalverdeling geldt :
  • 68% van de waarnemingen ligt binnen de afstand  van het gemiddelde µ
  • 95% van de waarnemingen ligt binnen de afstand 2  van het gemiddelde µ
  • 99.7% van de waarnemingen ligt binnen de afstand 3  van het gemiddelde µ
slide65
Voorbeeld : lengte vrouwen 18-24jaar
  • µ = 166.4 cm  = 6.4 cm
  • 95% tussen 153.6 cm en 179.2 cm
  • 99.7% tussen 147.2 cm en 185.6 cm
 • Korte notatie :

N(µ, ) dus N(166.4, 6.4)

 • Steeds eerst nagaan of je een normaalverdeling hebt vooraleer conclusies met 68 - 95 - 99.7 regel
e gestandaardiseerde waarnemingen
E. Gestandaardiseerdewaarnemingen
 • Als een variabele X (bv. lengte) een normale verdeling heeft, met verwachting µ en standaarddeviatie 

X is N (µ, )

 • Eigenlijk zijn alle normale verdelingen identiek als de metingen gebeuren met  als eenheid en µ als het centrum
slide67
Dus : als de verdeling van een variabele normaal is kan ze worden gestandaardiseerd

STANDAARDISEREN =

  • door verwachting af te trekken
  • en dit te delen door de standaardafwijking

Een gestandaardiseerde waarde = z-score

x - µ

z = ---------

slide68
Gevolg : hoeveel standaardafwijking ligt de waarde van de verwachting (van 0)
  • positief : groter dan verwachting
  • negatief : kleiner dan verwachting
 • Voorbeeld :
  • x wordt na standaardisering = 0.5 dit wil zeggen een halve standaardafwijking boven gemiddelde
slide69
Voorbeeld : lengte jonge vrouwen
  • µ = 166.4 cm en  = 6.4 cm
  • gestandaardiseerde lengte

z = lengte - 166.4

6.4

  • bv. 176 cm : z = 1.5 of 1.5 stand. afw. boven µ
  • bv. 152 cm : z = -2.25 of 2.25 stand. afw. onder µ
f de standaardnormale verdeling
F. De standaardnormale verdeling
 • Door standaardiseren zetten we alle normale verdelingen om in één enkele verdeling : deze nieuwe variabelen hebben de standaardnormale verdeling
 • N (0,1) is de standaardnormale verdeling
 • Z = X - µ

slide71
Tabel A geeft de oppervlaktes onder de standaardnormale kromme
 • Voor elke waarde z kan men opzoeken welke oppervlakte hier links van ligt
 • Voorbeeld:

welk percentage vrouwen heeft een dergelijke lengte ? Oppervlakte onder de kromme

=> dit opzoeken in tabel A

1.5 komt overeen met 0.9332 dus 93% en 7%

g berekeningen bij de normale verdeling
G. Berekeningen bij de normale verdeling
 • Het gebruik van tabel A is zeer handig om vraagstukken op te lossen m.b.t.
  • Hoeveel % heeft een score
   • Lager dan ..
   • Hoger dan
   • Tussen … en ….

B. Welke waarde komt overeen met xx %

   • Ook via Tabel A maar OMGEKEERD
h normaal kwantiel diagrammen
H. Normaal-kwantiel-diagrammen
 • Telkens eerst normaliteit vaststellen vooraleer er berekeningen worden gedaan die hiervan uitgaan

1. Op basis van figuur : histogram of stamdiagram

2. Vergelijkingen met de 68 - 95 - 99.7 regel

3. Normaal-kwantiel-diagram : meer precieze methode

slide74
Principe aan de hand van een voorbeeld :

12 12 14 13 13

12 11 10 9 11

  • eerst de data ordenen
  • dan voor elk punt percentiel vastleggen (P10, P20,…
  • Tabel A kijken naar welke z met deze oppervlakte overeenkomt.
  • elk punt met zijn z-waarde uittekenen

=> data zijn normaal als ze dicht bij een rechte lijn liggen (met computer)

slide76
Soms veel keer dezelfde meting = op een stapel dit noemt korreligheid (is meestal geen probleem)
 • Op basis van normaal-kwantiel-diagram

is een normaal model passend ?

  • Uitschieters ver van de lijn
  • Kleine afwijkingen, kronkels geen probleem
  • Bij benadering normaal
  • Zeer veel gebruikt in statistiek