Popis a použití výukového materiálu - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Popis a použití výukového materiálu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Popis a použití výukového materiálu

play fullscreen
1 / 29
Popis a použití výukového materiálu
118 Views
Download Presentation
tovah
Download Presentation

Popis a použití výukového materiálu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Popis a použití výukového materiálu • odůvodňuje nutnost ochrany přírody v jejím původním stavu • uvědomuje si vývoj myšlení a legislativy v oblasti ochrany přírody • seznamuje se s konkrétními příklady zjišťování přítomnosti chráněných zvířat i škůdců ve sledované oblasti

 2. Původní lesy Beskydy

 3. Hranice pralesa

 4. Prales na území Beskyd

 5. ochrana pralesa (lov tetřeva)– 1933 národní rezervace – 1954 jedlo bukový karpatský prales (javor klen, smrk) (choroš, medvěd, tetřev)

 6. Velikán jménem jedle

 7. Jedlový semenáček

 8. Mladý bukový podrost

 9. Bučina – bukový les

 10. Javor klen (gotická klenba čepele listu)

 11. Mechové patro – nezbytná součást lesa

 12. vstavače orchideje našich lesů

 13. Zástupce hmyzu

 14. Zástupce flóry vraní oko čtyřlisté mladé kapradí

 15. Modranka karpatská

 16. Obydlí v souladu přírodou dům, lovecká chata

 17. Přírozené udržování luk

 18. Důkaz přítomnosti medvěda č. 1

 19. Důkaz přítomnosti medvěda č. 2

 20. Důkaz přítomnosti lýkožrouta

 21. Feromonový lapač

 22. Koloběh látek v přírodě

 23. Doupný strom

 24. Znak na rukávu ochranáře

 25. Symbol pralesa

 26. Panorama Beskyd

 27. Zopakuj si: • Z jakého materiálu je ohrazení pralesa a proč? • Jaký byl prvotní důvod ochrany území? • Které druhy dřevin tvoří původní porost? • Vzpomeneš si na jméno plže modré barvy? • Jakou úlohu v ochraně přírodě má stádo koz? • Co je to doupný strom?

 28. Obrazový materiál • Fotografie jsou dílem autora