metodika n vrhu a realiz cie v robn ch liniek s oh adom na optimaliz ciu asu v roby
Download
Skip this Video
Download Presentation
Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby. Ing. Matej Čopík Košice 2013 školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. Obsah. Cieľ práce Popis Petriho sieti Popis pružného výrobného systému (PVS) Popis modelu PVS pomocou PS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby' - jeneil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metodika n vrhu a realiz cie v robn ch liniek s oh adom na optimaliz ciu asu v roby

Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby

Ing. Matej Čopík Košice 2013

školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.

obsah
Obsah
 • Cieľ práce
 • Popis Petriho sieti
 • Popis pružného výrobného systému (PVS)
 • Popis modelu PVS pomocou PS
 • Výpočet prepaľovacej sekvencie
 • Výpočet času transformácie PS
 • Výpočet výkonnosti výrobnej linky
 • Popis modelu 2 a jeho analýza
 • Vyhodnocovací softvér
cie pr ce
Cieľ práce

Vypracovať metodiku, ktorá poskytne metodický rámec ako postupovať pri tvorbe výrobných liniek vzhľadom na dosiahnutie stanovených požiadaviek na výrobu.

Motto: „Čas sú peniaze“

Metodika sa zameriava na splnenie požiadaviek na výrobu v požadovanom čase (JIT), alebo na požadovanú výkonnosť.

simul cia v robn ch liniek
Simulácia výrobných liniek

Výhody simulácie:

 • cena
 • kompresia a expanzia času – model trvá dlhšie ako skutočnosť, alebo naopak je možné ho predĺžiť
 • vykonávanie kontrolovaných experimentov
 • neovplyvňuje činnosť reálneho systému

Nevýhody simulácie:

 • vytvorenie modelu vyžaduje odborné znalosti
 • nezaručuje získanie optimálnych hodnôt skúmaných parametrov systému
 • vytvorenie komplexného modelu môže byť náročné
vo ba simula n ho n stroja
Voľba simulačného nástroja

Požiadavky na simulačný nástroj:

 • nekomerčný, voľne dostupný
 • jednoduchý na vytvorenie modelu
 • možnosť matematického popisu
 • s grafickým rozhraním „User friendly“
 • všeobecne poznaný a používaný

Petriho siete

petriho siete a ich vlastnosti
Petriho siete a ich vlastnosti
 • Modelovanie výrobného systému pomocou PS
  • Zovšeobecnených PS
  • Časovaných PS
 • Vlastnosti PS
  • Dosiahnuteľnosť
  • Ohraničenosť
  • Bezkonfliktnosť
  • Vlastné cykly
dosiahnute nos stavu v ps
Dosiahnuteľnosť stavu v PS

Mx = M0 + C * σ

Mx – M0 = C * σ

C-1 * (Mx – M0) = σ

Predstavuje prínos v problematike riešenia dosahnuteľnosti stavu v PS.

popis modelu 1 pomocou ps
Popis modelu 1 pomocou PS
 • Zovšeobecnená PS

N = (P, T, pre, post, M0)

 • Časovaná PS

N = (P, T, pre, post, M0,Tempo),

matice popisuj ce ps
Matice popisujúce PS

Tempo = [19 3 10 3 90 7 1 6]

inciden n matica ps
Incidenčná matica PS

C = post – pre

v po et v konnosti v robnej linky
Výpočet výkonnosti výrobnej linky

Ideálny (100%-ný) hodinový výkon PVS

3600/ t =p

3600 / 139 = 25.8993

Reálny hodinový výkon je

a) pri 80% výkone

(3600 / 139) *(80/100) = 20.7194 b) pri 70% výkone

(3600 / 139) *(70/100) = 18.1295

v po et asu dr by v robnej linky
Výpočet času údržby výrobnej linky

Požadujeme vyrobiť 25 kusov za hodinu

p * t = Tv

25 * 139 = 3475sekúnd

Zostávajúci čas na údržbu je 125 sekúnd.

Pri 7,5 hodinovej zmene

125 * 7,5 = 937,5sekúnd

Čo predstavuje 15 minút a 37,5 sekundy na

jednu zmenu.

v po et n kladov na v robu
Výpočet nákladov na výrobu

F = [5 10 15 5 30 5 20 10]

n = F * σ

asy prechodov modelu 2
Časy prechodov modelu 2
 • Merané na PLC v ms
 • Realizovaných 50 meraní, pri ideálnych podmienkach
 • Za referenčnú hodnotu sa uvažuje priemerná hodnota

Tempo = [835 2800 830 515 9505 880 169 1956 21

54 173 7955 1342 344 131 251 788 351 32

248 6150 1104 1547 813 1001 2883 834]

slide21
Analýza modelu 2

Požiadavky pre analýzu uvažujeme:

 • počet kusov vyrobených za 1 hodín
 • počet kusov vyrobených za 8 hodín
 • čas výroby jedného kusu
 • čas výroby 100 kusov
simula n v sledky
Simulačné výsledky

V ideálnych podmienkach

experiment lne v sledky
Experimentálne výsledky

V reálnych podmienkach

 • pokles tlaku vzduchu, chýbajúca kocka, porucha
pr nos pr ce
Prínos práce
 • Príspevok k problematike dosiahnuteľnosti stavu v PS
 • Návrh metodiky tvorby a analýzy modelu výrobnej linky
 • Metodika tvorby modelu pomocou PS
 • Metodika analýzy modelu PS vzhľadom na časovú optimalizáciu výrobu
 • Nástroj na matematickú analýzu PS, orientovaný na časovú optimalizáciu výrobu
akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť

Priestor pre Vaše otázky

ad